Analiza wybranych działań promocyjnych Konkursu Piosenki Eurowizji ze szczególnym uwzględnieniem 44. i 64. edycji Konkursu

licenciate
dc.abstract.enMy thesis focuses on presenting the promotional activities of the Eurovision Song Contest. The history of the whole event is presented, starting with the idea of its creation and explaining the basic principles of presenting new formats created on the wave of the popularity of the original Competition concept. The growing community of Competition fans is also mentioned. Basic definitions of the promotion which are necessary to understand this thesis have been included. The promotional activities of the Eurovision Song Contest are subject to a study; in which, by analyzing these editions two decades apart from each other, one can learn about the changes that have occurred in this matter. The thesis introduces the main ideas behind the event and outlines the target group of the Competition. By choosing the two editions of 1999 and 2019, the forms of promotional activities, both before and after the Internet age, are presented. My thesis emphasizes how the Eurovision Song Contest slowly has gone beyond the purely entertainment sphere and begins to play a significant role in the media space.pl
dc.abstract.plPraca skupia się na przedstawieniu działań promocyjnych Konkursu Piosenki Eurowizji. Przybliżona zostaje historia całego wydarzenia – poczynając od pomysłu jego powstania, poprzez wytłumaczenie podstawowych zasad aż do przedstawienia nowych formatów powstałych na fali popularności macierzystego konceptu Konkursu. Wspomniane zostaje również powiększające się środowisko fanów Konkursu. Podane zostają podstawowe definicje z tematyki promocji, niezbędne do zrozumienia pracy. Działania promocyjne Konkursu Piosenki Eurowizji zostają poddane studium w którym za pomocą analizy oddalonych od siebie o dwie dekady edycji można zapoznać się ze zmianami jakie zaszły w tej materii. Praca zapoznaje z głównymi ideami przyświecającymi wydarzeniu oraz nakreśla grupę docelową Konkursu. Poprzez dobór edycji z 1999 oraz 2019 roku prezentowane są formy działań promocyjnych zarówno sprzed epoki Internetu, jak i po jej nastaniu. W pracy podkreślane jest jak Konkurs Piosenki Eurowizji powoli wykracza poza sferę czysto rozrywkową i zaczyna odgrywać znaczącą rolę w przestrzeni medialnej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSłupek, Lucyna - 131939 pl
dc.contributor.authorNogieć, Wiktoriapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSłupek, Lucyna - 131939 pl
dc.contributor.reviewerŚwierczyńska-Głownia, Weronika - 132352 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:44:33Z
dc.date.available2020-07-28T05:44:33Z
dc.date.submitted2020-06-29pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-139629-246355pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240328
dc.languagepolpl
dc.subject.enEurovision Song Contest, Eurovision, European Broadcasting Union, Paneuropean Events, Promotional Activities, Social Media, 1999, 2019, Internet Promotion.pl
dc.subject.plKonkurs Piosenki Eurowizji, Eurowizja, Europejska Unia Nadawców, wydarzenia paneuropejskie, działania promocyjne, media społecznościowe, 1999, 2019, promocja w Internecie.pl
dc.titleAnaliza wybranych działań promocyjnych Konkursu Piosenki Eurowizji ze szczególnym uwzględnieniem 44. i 64. edycji Konkursupl
dc.title.alternativeThe analysis of selected promotional activities of the Eurovision Song Contest with a special coverage of the 44th and 64th editions of the Competition.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
My thesis focuses on presenting the promotional activities of the Eurovision Song Contest. The history of the whole event is presented, starting with the idea of its creation and explaining the basic principles of presenting new formats created on the wave of the popularity of the original Competition concept. The growing community of Competition fans is also mentioned. Basic definitions of the promotion which are necessary to understand this thesis have been included. The promotional activities of the Eurovision Song Contest are subject to a study; in which, by analyzing these editions two decades apart from each other, one can learn about the changes that have occurred in this matter. The thesis introduces the main ideas behind the event and outlines the target group of the Competition. By choosing the two editions of 1999 and 2019, the forms of promotional activities, both before and after the Internet age, are presented. My thesis emphasizes how the Eurovision Song Contest slowly has gone beyond the purely entertainment sphere and begins to play a significant role in the media space.
dc.abstract.plpl
Praca skupia się na przedstawieniu działań promocyjnych Konkursu Piosenki Eurowizji. Przybliżona zostaje historia całego wydarzenia – poczynając od pomysłu jego powstania, poprzez wytłumaczenie podstawowych zasad aż do przedstawienia nowych formatów powstałych na fali popularności macierzystego konceptu Konkursu. Wspomniane zostaje również powiększające się środowisko fanów Konkursu. Podane zostają podstawowe definicje z tematyki promocji, niezbędne do zrozumienia pracy. Działania promocyjne Konkursu Piosenki Eurowizji zostają poddane studium w którym za pomocą analizy oddalonych od siebie o dwie dekady edycji można zapoznać się ze zmianami jakie zaszły w tej materii. Praca zapoznaje z głównymi ideami przyświecającymi wydarzeniu oraz nakreśla grupę docelową Konkursu. Poprzez dobór edycji z 1999 oraz 2019 roku prezentowane są formy działań promocyjnych zarówno sprzed epoki Internetu, jak i po jej nastaniu. W pracy podkreślane jest jak Konkurs Piosenki Eurowizji powoli wykracza poza sferę czysto rozrywkową i zaczyna odgrywać znaczącą rolę w przestrzeni medialnej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Słupek, Lucyna - 131939
dc.contributor.authorpl
Nogieć, Wiktoria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Słupek, Lucyna - 131939
dc.contributor.reviewerpl
Świerczyńska-Głownia, Weronika - 132352
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:44:33Z
dc.date.available
2020-07-28T05:44:33Z
dc.date.submittedpl
2020-06-29
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-139629-246355
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240328
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Eurovision Song Contest, Eurovision, European Broadcasting Union, Paneuropean Events, Promotional Activities, Social Media, 1999, 2019, Internet Promotion.
dc.subject.plpl
Konkurs Piosenki Eurowizji, Eurowizja, Europejska Unia Nadawców, wydarzenia paneuropejskie, działania promocyjne, media społecznościowe, 1999, 2019, promocja w Internecie.
dc.titlepl
Analiza wybranych działań promocyjnych Konkursu Piosenki Eurowizji ze szczególnym uwzględnieniem 44. i 64. edycji Konkursu
dc.title.alternativepl
The analysis of selected promotional activities of the Eurovision Song Contest with a special coverage of the 44th and 64th editions of the Competition.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
121
Views per month
Views per city
Krakow
23
Warsaw
21
Wroclaw
11
Gliwice
9
Poznan
8
Bydgoszcz
5
Dublin
2
Gdynia
2
Lodz
2
Olkusz
2

No access

No Thumbnail Available