Występowanie zaburzeń odżywiania wśród kobiet w wieku rozrodczym.

master
dc.abstract.enSummary Oliwia StrugałaOCCURRENCE OF EATING DISORDERS AMONG WOMEN IN THE REPRODUCTIVE AGEKey words: women of reproductive age, anorexia, bulimia, orthorexia.Women of childbearing age are often at risk of developing nutrient deficiencies that can contribute to the development of eating disorders. Improper diet and too high physical activity, as well as the lifestyle created by social media, which expects women to be attractive and the ideal of a slim figure, may be a trigger for the occurrence of anorexia nervosa.The aim of the study was to assess the scale of dissemination of eating disorders among women of reproductive age and to analyze the relationship between the occurrence of specific eating disorders and selected components of lifestyle.100 women aged 18-49 were included in the study. The research material was collected on the basis of the proprietary questionnaire and the EAT 26 questionnaire used for the screening of eating disorders. Statistical analysis was performed with the use of Statistica v.13.0 (StartSoft). MS Excel 2010 (Microsoft) was used to collect data and support statistical analyzes.It has been shown that the occurrence of eating disorders among the surveyed women of reproductive age is not a common phenomenon. The risk of disorders was observed in 11% of the respondents. However, it was noticed that women often did not follow the correct model of nutrition. The recommended, regular consumption of meals was implemented by only 17.8% of the respondents. However, the vast majority of 56% ate 4-5 meals a day. In the studied population, as many as 61% of women declared they knew their own body's caloric needs. Out of the total number of respondents, only (6.9%) women indicated that they were following a therapeutic diet, the most frequently mentioned being the easily digestible diet and Foodmap. The analysis of the level of physical activity of the respondents showed that the largest group (44.6%) were women with a moderate level of physical activity. The assessment of the nutritional status based on the BMI index allowed the diagnosis of malnutrition in 16% of the respondents. The vast majority of 71% of the respondents showed a proper nutritional status. The risk of eating disorders was diagnosed in 18.7% of women with body weight deficiencies and 11.3% of properly nourished women.The results of the study show the need for nutritional education of women aged 18 to 49 who plan to become pregnant in terms of healthy eating, as well as the impact of nutrition on the developing fetus and the first years of a child's life, which are crucial for its further development.pl
dc.abstract.plStreszczenie Oliwia Strugała WYSTĘPOWANIE ZABURZEŃ ODŻYWIANIA WŚRÓD KOBIET W WIEKU ROZRODCZYMSłowa kluczowe: kobiety w wieku rozrodczym, anoreksja, bulimia, ortoreksja. Kobiety w wieku rozrodczym często narażone są na występowanie niedoborów składników odżywczych, które mogą przyczynić się do rozwoju zaburzeń odżywiania. Nieprawidłowy sposób żywienia oraz zbyt wysoka aktywność fizyczna jak, również styl życia kreowany przez media społecznościowe, który oczekuje wobec kobiet atrakcyjności oraz ideału szczupłej sylwetki, może stanowić czynnik wyzwalający występowania jadłowstrętu psychicznego. Celem pracy była ocena skali rozpowszechniania zaburzeń odżywiania wśród kobiet w wieku rozrodczym oraz analiza zależności zachodzącej pomiędzy występowaniem określonych zaburzeń odżywiania a wybranymi składowymi stylu życia. Badaniami objęto 100 kobiet w wieku 18-49 lat. Materiał badawczy zebrano w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety oraz Kwestionariusz EAT 26 służący do przesiewowego wykrycia zaburzeń odżywiania. Analizę statystyczną dokonano przy użyciu programu Statistica v.13.0 (StartSoft). Do zbierania danych oraz wspomagania analiz statystycznych zastosowano program MS Excel 2010 (Microsoft).Wykazano, że występowanie zaburzeń odżywiania wśród badanych kobiet w wieku rozrodczym nie jest zjawiskiem częstym. Ryzyko zaburzeń zaobserwowano u 11 % respondentek. Zauważono jednak, że kobiety często nie realizowały prawidłowego modelu żywienia. Zalecane, regularne spożywanie posiłków realizowało jedynie 17,8% ankietowanych. Jednak zdecydowana większość badanych 56% spożywała 4-5 posiłków dziennie. W badanej populacji, aż 61% kobiet zadeklarowało znajomość zapotrzebowania kalorycznego własnego organizmu. Z ogółu badanych, tylko (6,9%) kobiet wskazało że stosuje dietę leczniczą, w tym najczęściej wymienianie były dieta łatwostrawna oraz Foodmap. Analiza poziomu aktywności fizycznej ankietowanych wykazała, iż najliczniejszą (44,6%) grupę stanowiły kobiety reprezentujące umiarkowany poziom aktywności fizycznej. Ocena stanu odżywienia w oparciu o wskaźnik BMI pozwoliła rozpoznać niedożywienie u 16 % badanych. Zdecydowana większość 71 % respondentek wykazała prawidłowy stan odżywienia. U 18,7 % kobiet z niedoborami masy ciała i 11,3 % prawidłowo odżywionych rozpoznano ryzyko zaburzeń odżywiania.Wyniki z przeprowadzonego badania wskazują na konieczność edukacji żywieniowej kobiet w wieku od 18 do 49 roku życia planujących zajście w ciążę w zakresie zdrowego odżywiania, a także wpływu żywienia na rozwijający się płód oraz pierwsze lata życia dziecka, które są kluczowe dla jego dalszego rozwoju.pl
dc.affiliationWydział Lekarskipl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSkop-Lewandowska, Agata - 133407 pl
dc.contributor.authorStrugała, Oliwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WLpl
dc.contributor.reviewerSkop-Lewandowska, Agata - 133407 pl
dc.contributor.reviewerKononowicz, Andrzej - 130247 pl
dc.date.accessioned2022-07-15T22:08:22Z
dc.date.available2022-07-15T22:08:22Z
dc.date.submitted2022-07-15pl
dc.fieldofstudydietetykapl
dc.identifier.apddiploma-159925-295284pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297352
dc.languagepolpl
dc.subject.enwomen of reproductive age, anorexia, bulimia, orthorexia.pl
dc.subject.plkobiety w wieku rozrodczym, anoreksja, bulimia, ortoreksja.pl
dc.titleWystępowanie zaburzeń odżywiania wśród kobiet w wieku rozrodczym.pl
dc.title.alternativeOccurrence of eating disorders among women in the reproductive age.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Summary Oliwia StrugałaOCCURRENCE OF EATING DISORDERS AMONG WOMEN IN THE REPRODUCTIVE AGEKey words: women of reproductive age, anorexia, bulimia, orthorexia.Women of childbearing age are often at risk of developing nutrient deficiencies that can contribute to the development of eating disorders. Improper diet and too high physical activity, as well as the lifestyle created by social media, which expects women to be attractive and the ideal of a slim figure, may be a trigger for the occurrence of anorexia nervosa.The aim of the study was to assess the scale of dissemination of eating disorders among women of reproductive age and to analyze the relationship between the occurrence of specific eating disorders and selected components of lifestyle.100 women aged 18-49 were included in the study. The research material was collected on the basis of the proprietary questionnaire and the EAT 26 questionnaire used for the screening of eating disorders. Statistical analysis was performed with the use of Statistica v.13.0 (StartSoft). MS Excel 2010 (Microsoft) was used to collect data and support statistical analyzes.It has been shown that the occurrence of eating disorders among the surveyed women of reproductive age is not a common phenomenon. The risk of disorders was observed in 11% of the respondents. However, it was noticed that women often did not follow the correct model of nutrition. The recommended, regular consumption of meals was implemented by only 17.8% of the respondents. However, the vast majority of 56% ate 4-5 meals a day. In the studied population, as many as 61% of women declared they knew their own body's caloric needs. Out of the total number of respondents, only (6.9%) women indicated that they were following a therapeutic diet, the most frequently mentioned being the easily digestible diet and Foodmap. The analysis of the level of physical activity of the respondents showed that the largest group (44.6%) were women with a moderate level of physical activity. The assessment of the nutritional status based on the BMI index allowed the diagnosis of malnutrition in 16% of the respondents. The vast majority of 71% of the respondents showed a proper nutritional status. The risk of eating disorders was diagnosed in 18.7% of women with body weight deficiencies and 11.3% of properly nourished women.The results of the study show the need for nutritional education of women aged 18 to 49 who plan to become pregnant in terms of healthy eating, as well as the impact of nutrition on the developing fetus and the first years of a child's life, which are crucial for its further development.
dc.abstract.plpl
Streszczenie Oliwia Strugała WYSTĘPOWANIE ZABURZEŃ ODŻYWIANIA WŚRÓD KOBIET W WIEKU ROZRODCZYMSłowa kluczowe: kobiety w wieku rozrodczym, anoreksja, bulimia, ortoreksja. Kobiety w wieku rozrodczym często narażone są na występowanie niedoborów składników odżywczych, które mogą przyczynić się do rozwoju zaburzeń odżywiania. Nieprawidłowy sposób żywienia oraz zbyt wysoka aktywność fizyczna jak, również styl życia kreowany przez media społecznościowe, który oczekuje wobec kobiet atrakcyjności oraz ideału szczupłej sylwetki, może stanowić czynnik wyzwalający występowania jadłowstrętu psychicznego. Celem pracy była ocena skali rozpowszechniania zaburzeń odżywiania wśród kobiet w wieku rozrodczym oraz analiza zależności zachodzącej pomiędzy występowaniem określonych zaburzeń odżywiania a wybranymi składowymi stylu życia. Badaniami objęto 100 kobiet w wieku 18-49 lat. Materiał badawczy zebrano w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety oraz Kwestionariusz EAT 26 służący do przesiewowego wykrycia zaburzeń odżywiania. Analizę statystyczną dokonano przy użyciu programu Statistica v.13.0 (StartSoft). Do zbierania danych oraz wspomagania analiz statystycznych zastosowano program MS Excel 2010 (Microsoft).Wykazano, że występowanie zaburzeń odżywiania wśród badanych kobiet w wieku rozrodczym nie jest zjawiskiem częstym. Ryzyko zaburzeń zaobserwowano u 11 % respondentek. Zauważono jednak, że kobiety często nie realizowały prawidłowego modelu żywienia. Zalecane, regularne spożywanie posiłków realizowało jedynie 17,8% ankietowanych. Jednak zdecydowana większość badanych 56% spożywała 4-5 posiłków dziennie. W badanej populacji, aż 61% kobiet zadeklarowało znajomość zapotrzebowania kalorycznego własnego organizmu. Z ogółu badanych, tylko (6,9%) kobiet wskazało że stosuje dietę leczniczą, w tym najczęściej wymienianie były dieta łatwostrawna oraz Foodmap. Analiza poziomu aktywności fizycznej ankietowanych wykazała, iż najliczniejszą (44,6%) grupę stanowiły kobiety reprezentujące umiarkowany poziom aktywności fizycznej. Ocena stanu odżywienia w oparciu o wskaźnik BMI pozwoliła rozpoznać niedożywienie u 16 % badanych. Zdecydowana większość 71 % respondentek wykazała prawidłowy stan odżywienia. U 18,7 % kobiet z niedoborami masy ciała i 11,3 % prawidłowo odżywionych rozpoznano ryzyko zaburzeń odżywiania.Wyniki z przeprowadzonego badania wskazują na konieczność edukacji żywieniowej kobiet w wieku od 18 do 49 roku życia planujących zajście w ciążę w zakresie zdrowego odżywiania, a także wpływu żywienia na rozwijający się płód oraz pierwsze lata życia dziecka, które są kluczowe dla jego dalszego rozwoju.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Skop-Lewandowska, Agata - 133407
dc.contributor.authorpl
Strugała, Oliwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WL
dc.contributor.reviewerpl
Skop-Lewandowska, Agata - 133407
dc.contributor.reviewerpl
Kononowicz, Andrzej - 130247
dc.date.accessioned
2022-07-15T22:08:22Z
dc.date.available
2022-07-15T22:08:22Z
dc.date.submittedpl
2022-07-15
dc.fieldofstudypl
dietetyka
dc.identifier.apdpl
diploma-159925-295284
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297352
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
women of reproductive age, anorexia, bulimia, orthorexia.
dc.subject.plpl
kobiety w wieku rozrodczym, anoreksja, bulimia, ortoreksja.
dc.titlepl
Występowanie zaburzeń odżywiania wśród kobiet w wieku rozrodczym.
dc.title.alternativepl
Occurrence of eating disorders among women in the reproductive age.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Dublin
3
Rzeszów
3
Konin
2
Krakow
2
Tychy
2
Andrychów
1
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available
Collections