Komunikacja wizualna produktów ekologicznych.

licenciate
dc.abstract.enThis work aims to analyze and compare the effectiveness of advertising, the effectiveness of advertising ecological products in traditional and modern advertising forms. The work was based on desk research methods, IDI interviews and diagnostic survey. The first chapter focuses on the subject of marketing management. In the second chapter, the author concern the essence of advertising and its applications in marketing communication. The third chapter of the work concern the effectiveness of advertising of organic products on the Polish market.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu przeanalizowanie i porównanie skuteczności reklamy produktów ekologicznych w formach reklamowych tradycyjnych i nowoczesnych. Praca powstała w oparciu o metody desk research, wywiady IDI oraz sondaż diagnostyczny. Pierwszy rozdział skupia się na tematyce zarządzania marketingowego. W drugim rozdziale autorka przytacza istotę reklamy i jej zastosowania w komunikacji marketingowej. Trzeci rozdział pracy dotyczy skuteczności reklamy produktów ekologicznych na polskim rynku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTutko, Marta - 161487 pl
dc.contributor.authorSyrovatko, Yelyzavetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTutko, Marta - 161487 pl
dc.contributor.reviewerLipińska, Aneta - 199918 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:12:19Z
dc.date.available2020-07-27T23:12:19Z
dc.date.submitted2019-10-16pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-131796-223942pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234390
dc.languagepolpl
dc.subject.enmarketing - ecological products - advertising - advertising effectivenesspl
dc.subject.plmarketing – produkty ekologiczne – reklama – skuteczność reklamypl
dc.titleKomunikacja wizualna produktów ekologicznych.pl
dc.title.alternativeVisual communication of ecological products.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work aims to analyze and compare the effectiveness of advertising, the effectiveness of advertising ecological products in traditional and modern advertising forms. The work was based on desk research methods, IDI interviews and diagnostic survey. The first chapter focuses on the subject of marketing management. In the second chapter, the author concern the essence of advertising and its applications in marketing communication. The third chapter of the work concern the effectiveness of advertising of organic products on the Polish market.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu przeanalizowanie i porównanie skuteczności reklamy produktów ekologicznych w formach reklamowych tradycyjnych i nowoczesnych. Praca powstała w oparciu o metody desk research, wywiady IDI oraz sondaż diagnostyczny. Pierwszy rozdział skupia się na tematyce zarządzania marketingowego. W drugim rozdziale autorka przytacza istotę reklamy i jej zastosowania w komunikacji marketingowej. Trzeci rozdział pracy dotyczy skuteczności reklamy produktów ekologicznych na polskim rynku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tutko, Marta - 161487
dc.contributor.authorpl
Syrovatko, Yelyzaveta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Tutko, Marta - 161487
dc.contributor.reviewerpl
Lipińska, Aneta - 199918
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:12:19Z
dc.date.available
2020-07-27T23:12:19Z
dc.date.submittedpl
2019-10-16
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-131796-223942
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234390
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
marketing - ecological products - advertising - advertising effectiveness
dc.subject.plpl
marketing – produkty ekologiczne – reklama – skuteczność reklamy
dc.titlepl
Komunikacja wizualna produktów ekologicznych.
dc.title.alternativepl
Visual communication of ecological products.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Katowice
3

No access

No Thumbnail Available