Proces planowania w Działach Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie

master
dc.abstract.enThe thesis's main aim is to present the planning processes in the Education Departments of the Fryderyk Chopin National Institute in Warsaw. The additional subject of research is the influence of the SARS-CoV-2 epidemic on planning activities in the investigated organizational cells. The work consists of three chapters. The first one contains an overview of the basic concepts and processes constituting the foundations of the theoretical output of management and organization sciences. The middle chapter is focused on the subject of cultural institutions in Poland, the profile of the Fryderyk Chopin National Institute and the activities of the Education Departments operating within it. The third chapter presents the methodological background accompanying the research and describes of the obtained results. Through the use of the case study method in research conducted with the help of interviews led via e-mail correspondence and the analysis of existing materials, an in-depth characterization of the patterns of conduct regarding the planning of educational projects, established in both units, was made. It was also shown that the epidemic state prevailing in the country did not affect the current course of planning processes in the Education Departments of NIFC.pl
dc.abstract.plZasadniczym celem niniejszej pracy jest ukazanie procesów planowania w Działach Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie. Wątek poboczny stanowi wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2 na planowanie działań w badanych komórkach organizacyjnych. Na pracę składają się trzy rozdziały. Pierwszy zawiera omówienie podstawowych pojęć oraz procesów stanowiących fundamenty teoretycznego dorobku nauk o zarządzaniu i organizacji. Rozdział drugi poświęcony jest tematyce instytucji kultury w Polsce, przedstawieniu sylwetki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz działalności funkcjonujących w jego obrębie Działów Edukacji. W rozdziale trzecim ukazano towarzyszące badaniom zaplecze metodologiczne oraz opisano uzyskane wyniki. Poprzez wykorzystanie metody studium przypadku w badaniach, przeprowadzonych za pomocą wywiadów odbytych drogą mailową oraz analizy materiałów zastanych, dokonano wnikliwej charakterystyki utrwalonych w obu jednostkach schematów postępowania dotyczących planowania projektów edukacyjnych. Wykazano również, iż panujący w kraju stan epidemiczny nie wpłynął na dotychczasowy przebieg procesów planowania w Działach Edukacji NIFC.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPluszyńska, Annapl
dc.contributor.authorStańczak, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.contributor.reviewerPluszyńska, Annapl
dc.date.accessioned2020-10-22T07:35:30Z
dc.date.available2020-10-22T07:35:30Z
dc.date.submitted2020-10-21pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-140129-264644pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250958
dc.languagepolpl
dc.subject.enCULTURAL INSTITUTION – EDUCATIONAL ACTIVITY – FRYDERYK CHOPIN NATIONAL INSTITUTE – PLANNING – PLANNING PROCCESSpl
dc.subject.plDZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA – INSTYTUCJA KULTURY –NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA – PLANOWANIE – PROCES PLANOWANIApl
dc.titleProces planowania w Działach Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawiepl
dc.title.alternativeThe planning process in the Education Departments of Fryderyk Chopin National Institute in Warsawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis's main aim is to present the planning processes in the Education Departments of the Fryderyk Chopin National Institute in Warsaw. The additional subject of research is the influence of the SARS-CoV-2 epidemic on planning activities in the investigated organizational cells. The work consists of three chapters. The first one contains an overview of the basic concepts and processes constituting the foundations of the theoretical output of management and organization sciences. The middle chapter is focused on the subject of cultural institutions in Poland, the profile of the Fryderyk Chopin National Institute and the activities of the Education Departments operating within it. The third chapter presents the methodological background accompanying the research and describes of the obtained results. Through the use of the case study method in research conducted with the help of interviews led via e-mail correspondence and the analysis of existing materials, an in-depth characterization of the patterns of conduct regarding the planning of educational projects, established in both units, was made. It was also shown that the epidemic state prevailing in the country did not affect the current course of planning processes in the Education Departments of NIFC.
dc.abstract.plpl
Zasadniczym celem niniejszej pracy jest ukazanie procesów planowania w Działach Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie. Wątek poboczny stanowi wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2 na planowanie działań w badanych komórkach organizacyjnych. Na pracę składają się trzy rozdziały. Pierwszy zawiera omówienie podstawowych pojęć oraz procesów stanowiących fundamenty teoretycznego dorobku nauk o zarządzaniu i organizacji. Rozdział drugi poświęcony jest tematyce instytucji kultury w Polsce, przedstawieniu sylwetki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz działalności funkcjonujących w jego obrębie Działów Edukacji. W rozdziale trzecim ukazano towarzyszące badaniom zaplecze metodologiczne oraz opisano uzyskane wyniki. Poprzez wykorzystanie metody studium przypadku w badaniach, przeprowadzonych za pomocą wywiadów odbytych drogą mailową oraz analizy materiałów zastanych, dokonano wnikliwej charakterystyki utrwalonych w obu jednostkach schematów postępowania dotyczących planowania projektów edukacyjnych. Wykazano również, iż panujący w kraju stan epidemiczny nie wpłynął na dotychczasowy przebieg procesów planowania w Działach Edukacji NIFC.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pluszyńska, Anna
dc.contributor.authorpl
Stańczak, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.contributor.reviewerpl
Pluszyńska, Anna
dc.date.accessioned
2020-10-22T07:35:30Z
dc.date.available
2020-10-22T07:35:30Z
dc.date.submittedpl
2020-10-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-140129-264644
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250958
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CULTURAL INSTITUTION – EDUCATIONAL ACTIVITY – FRYDERYK CHOPIN NATIONAL INSTITUTE – PLANNING – PLANNING PROCCESS
dc.subject.plpl
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA – INSTYTUCJA KULTURY –NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA – PLANOWANIE – PROCES PLANOWANIA
dc.titlepl
Proces planowania w Działach Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie
dc.title.alternativepl
The planning process in the Education Departments of Fryderyk Chopin National Institute in Warsaw
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
4
Warsaw
3
Bialystok
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Milan
1

No access

No Thumbnail Available