Wpływ aktywacji przekonania o sile woli na poziom samokontroli jako stanu

master
dc.abstract.enThe goal of the study was to check how the belief in willpower will affect the state of self-control. Eighty-eight subjects were studied, who were randomly assigned to three study groups. In the experimental groups, subjects read a short text that supported the belief that willpower is limited or unlimited. The control group also read the text, but of a neutral nature. The level of self-control in the subjects was measured twice using the Stroop Test. The measurement was made both before and after the manipulation of the belief in willpower. The NAS-50 tool was used as a feature to measure self-control. It has been shown that the highest level of self-control is presented by subjects from the group with unlimited willpower, and the lowest level with limited willpower. The obtained results indicate that activating the belief in unlimited willpower temporarily increases the level of self-control as a state.pl
dc.abstract.plGłównym celem badania było sprawdzenie jak przekonanie o sile woli wpłynie na stan samokontroli. Przebadano osiemdziesiąt osiem osób, które przydzielono losowo do trzech grup badawczych. W grupach eksperymentalnych badani czytali krótki tekst skonstruowany na potrzeby badania, który wspierał przekonanie, że siła woli jest ograniczona lub nieograniczona. Dla zachowania podobnych warunków badania, grupa kontrolna, także zapoznała się z tekstem, ale o neutralnym charakterze. Poziom samokontroli u osób badanych zmierzono dwukrotnie za pomocą Testu Stroopa. Pomiaru dokonano zarówno przed, jak i po manipulacji przekonaniem na temat siły woli. Do pomiaru samokontroli jako cechy zastosowano narzędzie NAS-50. Wykazano, że najwyższy poziom samokontroli prezentują badani z grupy o nieograniczonej sile woli, a najniższy z grupy o ograniczonej sile woli. Przyjmując liberalny poziom istotności 0,1 różnica między średnimi wynikami Testu Stroopa w grupie badanych z ograniczoną i nieograniczoną siłą woli okazała się być istotna na poziomie tendencji statystycznej. Uzyskane wyniki potwierdzają trafność zewnętrzną kwestionariusza NAS-50, a także jego odporność na działanie przejściowych czynników sytuacyjnych. Ponadto wskazują, że aktywacja przekonania o nieograniczonej sile woli chwilowo podwyższa poziom samokontroli jako stanu.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNęcka, Edward - 130920 pl
dc.contributor.authorJurczak, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerNęcka, Edward - 130920 pl
dc.contributor.reviewerGruszka-Gosiewska, Aleksandra - 128191 pl
dc.date.accessioned2022-09-30T21:46:37Z
dc.date.available2022-09-30T21:46:37Z
dc.date.submitted2022-09-30pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-162003-162316pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300612
dc.languagepolpl
dc.subject.enself-control, state, trait, willpower beliefs, unlimited, limitedpl
dc.subject.plsamokontrola, stan, cecha, przekonanie o sile woli, nieograniczona, ograniczonapl
dc.titleWpływ aktywacji przekonania o sile woli na poziom samokontroli jako stanupl
dc.title.alternativeThe effects of activating the belief in willpower on the level of self-control as a statepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The goal of the study was to check how the belief in willpower will affect the state of self-control. Eighty-eight subjects were studied, who were randomly assigned to three study groups. In the experimental groups, subjects read a short text that supported the belief that willpower is limited or unlimited. The control group also read the text, but of a neutral nature. The level of self-control in the subjects was measured twice using the Stroop Test. The measurement was made both before and after the manipulation of the belief in willpower. The NAS-50 tool was used as a feature to measure self-control. It has been shown that the highest level of self-control is presented by subjects from the group with unlimited willpower, and the lowest level with limited willpower. The obtained results indicate that activating the belief in unlimited willpower temporarily increases the level of self-control as a state.
dc.abstract.plpl
Głównym celem badania było sprawdzenie jak przekonanie o sile woli wpłynie na stan samokontroli. Przebadano osiemdziesiąt osiem osób, które przydzielono losowo do trzech grup badawczych. W grupach eksperymentalnych badani czytali krótki tekst skonstruowany na potrzeby badania, który wspierał przekonanie, że siła woli jest ograniczona lub nieograniczona. Dla zachowania podobnych warunków badania, grupa kontrolna, także zapoznała się z tekstem, ale o neutralnym charakterze. Poziom samokontroli u osób badanych zmierzono dwukrotnie za pomocą Testu Stroopa. Pomiaru dokonano zarówno przed, jak i po manipulacji przekonaniem na temat siły woli. Do pomiaru samokontroli jako cechy zastosowano narzędzie NAS-50. Wykazano, że najwyższy poziom samokontroli prezentują badani z grupy o nieograniczonej sile woli, a najniższy z grupy o ograniczonej sile woli. Przyjmując liberalny poziom istotności 0,1 różnica między średnimi wynikami Testu Stroopa w grupie badanych z ograniczoną i nieograniczoną siłą woli okazała się być istotna na poziomie tendencji statystycznej. Uzyskane wyniki potwierdzają trafność zewnętrzną kwestionariusza NAS-50, a także jego odporność na działanie przejściowych czynników sytuacyjnych. Ponadto wskazują, że aktywacja przekonania o nieograniczonej sile woli chwilowo podwyższa poziom samokontroli jako stanu.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nęcka, Edward - 130920
dc.contributor.authorpl
Jurczak, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Nęcka, Edward - 130920
dc.contributor.reviewerpl
Gruszka-Gosiewska, Aleksandra - 128191
dc.date.accessioned
2022-09-30T21:46:37Z
dc.date.available
2022-09-30T21:46:37Z
dc.date.submittedpl
2022-09-30
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-162003-162316
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300612
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
self-control, state, trait, willpower beliefs, unlimited, limited
dc.subject.plpl
samokontrola, stan, cecha, przekonanie o sile woli, nieograniczona, ograniczona
dc.titlepl
Wpływ aktywacji przekonania o sile woli na poziom samokontroli jako stanu
dc.title.alternativepl
The effects of activating the belief in willpower on the level of self-control as a state
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
6
Warsaw
2
Brussels
1
Krakow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections