Teatr popularny na peryferiach. O poszukiwaniu obszaru dla rozwoju idei teatru popularnego.

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this bachelor thesis was to describe the idea of populartheatre. The thesis that theatre socially effective cannot exist in public institution was to beconducted: selected philosophies of culture and politics, the neoliberal realityof culture were analyzed, the connections between theatre and government policy wereexamined, and the problem why thoughts of theatre socially effective, nonconformist andhonest activities have problems with existing in public institution were examined. Thereforefew examples from history of global theatre were chosen to show how institution canefficiently stifle social and political potential of theatrical activities. The Theatre Węgajtywhich formally exists as association was taken into consideration as an example ofimplementation of popular theatre as a non-governmentalorganization which searches for sources of funding in donations, grants, subventions andother inconstant ways of funding. Furthermore it’s also example of practical use of the ideaof emancipator theatre (by inviting refugees groups to show their work; by working withdisabled people; by carrying out projects with kids). Cultural activities in non-governmentalarea – generally – looks forward to the work of bottom-uporganizations. It was discovered that cultural work on the outskirts of the city,in small, local communities, can be socially, educationally and emancipatory effective.pl
dc.abstract.plMoja praca licencjacka dotyczy idei teatru popularnego. Wykorzystując wybrane filozofie kultury i polityki, przyglądając się kulturze w neoliberalnej rzeczywistości, analizując związki sztuki i polityki staram się potwierdzić moją tezę, że teatr społecznie efektywny nie może zaistnieć w instytucji publicznej. Wybrane przykłady z historii teatru światowego pokazują, jak instytucja potrafi skutecznie stłamsić społeczny i polityczny potencjał działań teatralnych. Wybrałam Teatr Węgajty jako przykład współczesnej realizacji projektowanego przeze mnie teatru popularnego, który formalnie funkcjonuje jako stowarzyszenie, zatem jako organizacja pozarządowa, która źródeł finansowania poszukuje w dotacjach, grantach, subwencjach, darowiznach i innych niestałych sposobach finansowania działalności. Teatr Węgajty to dla mnie przykład praktycznego wykorzystania idei teatru emancypacyjnego (przez zapraszanie grup pracujących z uchodźcami do pokazów swojej pracy; dzięki pracy z osobami niepełnosprawnymi; dzięki realizowaniu projektów z dziećmi). Działalność kulturalna w trzecim sektorze - generalnie - aspiruje do oddolnej organizacji pracy. Uważam, że praca kulturalna na peryferiach dużych miast, w małych, lokalnych społecznościach może być społecznie, edukacyjnie i emancypacyjnie efektywna.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBurzyńska, Anna - 160267 pl
dc.contributor.authorBremer, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerBurzyńska, Anna - 160267 pl
dc.contributor.reviewerKościelniak, Marcinpl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:18:42Z
dc.date.available2020-07-27T11:18:42Z
dc.date.submitted2017-09-25pl
dc.fieldofstudywiedza o teatrzepl
dc.identifier.apddiploma-118778-193648pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223817
dc.languagepolpl
dc.subject.enpopular theatre, theatre and policy, theatre and society, Węgajty Theatre, theatre on periphery, culture and capitalism, The Living Theatre, Dario Fo. Erwin Piscator, Bread and Puppetpl
dc.subject.plteatr popularny, teatr i polityka, teatr i społeczeństwo, Teatr Węgajty, teatr na peryferiach, kultura i kapitalizm, The Living Theatre, Dario Fo. Erwin Piscator, Bread and Puppetpl
dc.titleTeatr popularny na peryferiach. O poszukiwaniu obszaru dla rozwoju idei teatru popularnego.pl
dc.title.alternativePopular Theatre on periphery. About searching the area for development of the idea of popular theatrepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this bachelor thesis was to describe the idea of populartheatre. The thesis that theatre socially effective cannot exist in public institution was to beconducted: selected philosophies of culture and politics, the neoliberal realityof culture were analyzed, the connections between theatre and government policy wereexamined, and the problem why thoughts of theatre socially effective, nonconformist andhonest activities have problems with existing in public institution were examined. Thereforefew examples from history of global theatre were chosen to show how institution canefficiently stifle social and political potential of theatrical activities. The Theatre Węgajtywhich formally exists as association was taken into consideration as an example ofimplementation of popular theatre as a non-governmentalorganization which searches for sources of funding in donations, grants, subventions andother inconstant ways of funding. Furthermore it’s also example of practical use of the ideaof emancipator theatre (by inviting refugees groups to show their work; by working withdisabled people; by carrying out projects with kids). Cultural activities in non-governmentalarea – generally – looks forward to the work of bottom-uporganizations. It was discovered that cultural work on the outskirts of the city,in small, local communities, can be socially, educationally and emancipatory effective.
dc.abstract.plpl
Moja praca licencjacka dotyczy idei teatru popularnego. Wykorzystując wybrane filozofie kultury i polityki, przyglądając się kulturze w neoliberalnej rzeczywistości, analizując związki sztuki i polityki staram się potwierdzić moją tezę, że teatr społecznie efektywny nie może zaistnieć w instytucji publicznej. Wybrane przykłady z historii teatru światowego pokazują, jak instytucja potrafi skutecznie stłamsić społeczny i polityczny potencjał działań teatralnych. Wybrałam Teatr Węgajty jako przykład współczesnej realizacji projektowanego przeze mnie teatru popularnego, który formalnie funkcjonuje jako stowarzyszenie, zatem jako organizacja pozarządowa, która źródeł finansowania poszukuje w dotacjach, grantach, subwencjach, darowiznach i innych niestałych sposobach finansowania działalności. Teatr Węgajty to dla mnie przykład praktycznego wykorzystania idei teatru emancypacyjnego (przez zapraszanie grup pracujących z uchodźcami do pokazów swojej pracy; dzięki pracy z osobami niepełnosprawnymi; dzięki realizowaniu projektów z dziećmi). Działalność kulturalna w trzecim sektorze - generalnie - aspiruje do oddolnej organizacji pracy. Uważam, że praca kulturalna na peryferiach dużych miast, w małych, lokalnych społecznościach może być społecznie, edukacyjnie i emancypacyjnie efektywna.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Burzyńska, Anna - 160267
dc.contributor.authorpl
Bremer, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Burzyńska, Anna - 160267
dc.contributor.reviewerpl
Kościelniak, Marcin
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:18:42Z
dc.date.available
2020-07-27T11:18:42Z
dc.date.submittedpl
2017-09-25
dc.fieldofstudypl
wiedza o teatrze
dc.identifier.apdpl
diploma-118778-193648
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223817
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
popular theatre, theatre and policy, theatre and society, Węgajty Theatre, theatre on periphery, culture and capitalism, The Living Theatre, Dario Fo. Erwin Piscator, Bread and Puppet
dc.subject.plpl
teatr popularny, teatr i polityka, teatr i społeczeństwo, Teatr Węgajty, teatr na peryferiach, kultura i kapitalizm, The Living Theatre, Dario Fo. Erwin Piscator, Bread and Puppet
dc.titlepl
Teatr popularny na peryferiach. O poszukiwaniu obszaru dla rozwoju idei teatru popularnego.
dc.title.alternativepl
Popular Theatre on periphery. About searching the area for development of the idea of popular theatre
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Krakow
8
Dublin
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Rzeszów
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available