Przestępstwo obywatelskie. Sposoby obrazowania zjawisk kryminologicznych w filmie polskim, na przykładzie "Długu" Krzysztofa Krauze i "Linczu" Krzysztofa Łukaszewicza

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this thesis is the approach to presenting criminological phenomena in the Polish film. Two films, which were inspired by real events, are studied: Debt by Krzysztof Krazue and Lynching by Krzysztof Łukaszewicz. The methodology of showing criminal mechanisms and legal institution connected to them is analysed. It is a point of departure for considering the social nature of these film works.In the opening chapter criteria for analysing these films are established and a criminological research perspective, based on a joint publication of Polish scientists such as Janina Błachut, Andrzej Gaberle and Krzysztof Krajewski, is described. In the second chapter the Debt film is analyzed in the context of its origins and its influence on the audience, according to the theory of ideology formed by Louis Althussera. In this part the way of creating the images of crime and law enforcement bodies is also described, in relation to the research carried out by Yvonne Jewkes. The third chapter includes an analysis of the Lynching film and some documentary forms used in this work are discussed. The way punishment functions in a society is also presented, through the perspective of culture studies. In the second, as well as in the third chapter, the political-social background of the events adapted in this film is outlined. The last chapter consists of a part dedicated to the issue of paratext, appearing in the context of the analyzed films, with the use of assumptions by Madalena Saruysz-Wolska. It also includes a summary of the thesis.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest sposobu przedstawiania zjawisk kryminologicznych w filmie polskim. Na przykładzie filmów Dług Krzysztofa Krauze oraz Lincz Krzysztofa Łukaszewicza, które inspirowane były prawdziwymi wydarzeniami, ukazana zostaje metodologia obrazowania mechanizmów przestępczych oraz sprzężonych z nimi mechanizmów instytucji prawnych. Stanowić to ma punkt wyjścia dla rozważań o społecznym charakterze tych obrazów filmowych. W pierwszym, początkowym rozdziale zostają wyznaczone kryteria analizy tych filmów, a także zostaje opisana kryminologiczna perspektywa badawcza oparta na zbiorowej pracy polskich naukowców, takich jak Janina Błachut, Andrzej Gaberle i Krzysztof Krajewski. W drugim rozdziale zostaje dokonana analiza filmu Dług, uwzględniająca kontekst jego powstania oraz wpływ na publiczność, zgodny z proponowaną przez Louisa Althussera teorią ideologii. W części tej zostaje również opisany sposób kreowania medialnych obrazów przestępczości i organów ścigania w odniesieniu do badań prowadzonych przez Yvonne Jewkes. Trzeci rozdział zawiera analizę filmu „Lincz”, gdzie zostają omówione formy dokumentalne użyte w tym utworze, a także zostaje w perspektywie kulturoznawczej omówiony sposób funkcjonowania kary w społeczeństwie. Zarówno w drugim jak i trzecim rozdziale zostaje zarysowane polityczno-społeczne tło wydarzeń adaptowanych przez filmy. Ostatni rozdział składa się z części poświęconej kwestii paratekstów pojawiających się w kontekście analizowanych filmów przy wykorzystaniu założeń Magdaleny Saryusz-Wolskiej oraz z części stanowiącej podsumowanie pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPitrus, Andrzej - 131431 pl
dc.contributor.authorNowak, Filippl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerZdrodowska, Magdalena - 182262 pl
dc.contributor.reviewerPitrus, Andrzej - 131431 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:48:45Z
dc.date.available2020-07-24T08:48:45Z
dc.date.submitted2012-07-08pl
dc.fieldofstudyfilmoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-67418-112634pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180833
dc.languagepolpl
dc.subject.enPolish film; criminology; Debt; Lynching; Althusserpl
dc.subject.plfilm polski; kryminologia; Dług; Lincz; Althusserpl
dc.titlePrzestępstwo obywatelskie. Sposoby obrazowania zjawisk kryminologicznych w filmie polskim, na przykładzie "Długu" Krzysztofa Krauze i "Linczu" Krzysztofa Łukaszewiczapl
dc.title.alternativeCivil crime. Approach to presenting criminological phenomena in the Polish film, case study of Debt by Krzysztof Krauze and Lynching by Krzysztof Łukaszewiczpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is the approach to presenting criminological phenomena in the Polish film. Two films, which were inspired by real events, are studied: Debt by Krzysztof Krazue and Lynching by Krzysztof Łukaszewicz. The methodology of showing criminal mechanisms and legal institution connected to them is analysed. It is a point of departure for considering the social nature of these film works.In the opening chapter criteria for analysing these films are established and a criminological research perspective, based on a joint publication of Polish scientists such as Janina Błachut, Andrzej Gaberle and Krzysztof Krajewski, is described. In the second chapter the Debt film is analyzed in the context of its origins and its influence on the audience, according to the theory of ideology formed by Louis Althussera. In this part the way of creating the images of crime and law enforcement bodies is also described, in relation to the research carried out by Yvonne Jewkes. The third chapter includes an analysis of the Lynching film and some documentary forms used in this work are discussed. The way punishment functions in a society is also presented, through the perspective of culture studies. In the second, as well as in the third chapter, the political-social background of the events adapted in this film is outlined. The last chapter consists of a part dedicated to the issue of paratext, appearing in the context of the analyzed films, with the use of assumptions by Madalena Saruysz-Wolska. It also includes a summary of the thesis.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest sposobu przedstawiania zjawisk kryminologicznych w filmie polskim. Na przykładzie filmów Dług Krzysztofa Krauze oraz Lincz Krzysztofa Łukaszewicza, które inspirowane były prawdziwymi wydarzeniami, ukazana zostaje metodologia obrazowania mechanizmów przestępczych oraz sprzężonych z nimi mechanizmów instytucji prawnych. Stanowić to ma punkt wyjścia dla rozważań o społecznym charakterze tych obrazów filmowych. W pierwszym, początkowym rozdziale zostają wyznaczone kryteria analizy tych filmów, a także zostaje opisana kryminologiczna perspektywa badawcza oparta na zbiorowej pracy polskich naukowców, takich jak Janina Błachut, Andrzej Gaberle i Krzysztof Krajewski. W drugim rozdziale zostaje dokonana analiza filmu Dług, uwzględniająca kontekst jego powstania oraz wpływ na publiczność, zgodny z proponowaną przez Louisa Althussera teorią ideologii. W części tej zostaje również opisany sposób kreowania medialnych obrazów przestępczości i organów ścigania w odniesieniu do badań prowadzonych przez Yvonne Jewkes. Trzeci rozdział zawiera analizę filmu „Lincz”, gdzie zostają omówione formy dokumentalne użyte w tym utworze, a także zostaje w perspektywie kulturoznawczej omówiony sposób funkcjonowania kary w społeczeństwie. Zarówno w drugim jak i trzecim rozdziale zostaje zarysowane polityczno-społeczne tło wydarzeń adaptowanych przez filmy. Ostatni rozdział składa się z części poświęconej kwestii paratekstów pojawiających się w kontekście analizowanych filmów przy wykorzystaniu założeń Magdaleny Saryusz-Wolskiej oraz z części stanowiącej podsumowanie pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Pitrus, Andrzej - 131431
dc.contributor.authorpl
Nowak, Filip
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Zdrodowska, Magdalena - 182262
dc.contributor.reviewerpl
Pitrus, Andrzej - 131431
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:48:45Z
dc.date.available
2020-07-24T08:48:45Z
dc.date.submittedpl
2012-07-08
dc.fieldofstudypl
filmoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-67418-112634
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180833
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Polish film; criminology; Debt; Lynching; Althusser
dc.subject.plpl
film polski; kryminologia; Dług; Lincz; Althusser
dc.titlepl
Przestępstwo obywatelskie. Sposoby obrazowania zjawisk kryminologicznych w filmie polskim, na przykładzie "Długu" Krzysztofa Krauze i "Linczu" Krzysztofa Łukaszewicza
dc.title.alternativepl
Civil crime. Approach to presenting criminological phenomena in the Polish film, case study of Debt by Krzysztof Krauze and Lynching by Krzysztof Łukaszewicz
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Gdansk
2
Bobrowniki Male
1
Dublin
1
Goscino
1
Pruszków
1
Torun
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available