Analiza mikropaleontologiczna utworów miocenu zapadliska przedkarpackiego w otworze Łapanów–1

master
dc.abstract.enThe objective of the study was to determine the age of calcareous nanoplankton from the Łapanów-1 borehole and to determine the paleoenvironmental conditions. The Łapanów-1 borehole is located in the village of Wieruszyce in the Łapanów municipality. Borehole was carried out in 2006 to search for natural gas deposits. Sediment from the Łapanów-1 borehole belong to the Skawina formation. Based on the identified autochthonous taxa, environment was indicated as coastal, dynamic and rich in nutrient. Based on the occurrence of Cyclicargolithus floridanus, Calcidiscus premacintyrei, Sphenolithus abies and the absence of Discoaster kugleri and Helicosphaera waltrans, the sediments from the Łapanów-1 borehole may belong to the upper part of the NN6 zone.pl
dc.abstract.plCelem mojej pracy było określenie wieku zespołów nannoplanktonu wapiennego pochodzących z wiercenia Łapanów-1 oraz określenie warunków paleośrodowiskowych. Wiercenie Łapanów-1 położone jest we wsi Wieruszyce w gminie Łapanów. Wiercenie zostało wykonane w 2006 roku w celu poszukiwania złoża gazu ziemnego. Utwory pochodzące z odwiertu Łapanów-1 należą do formacji ze Skawiny. Na podstawie rozpoznanego zespołu autochtonicznego określono dynamiczne środowisko przybrzeżne bogate w nutrienty. Na podstawie występowania Cyclicargolithus floridanus, Calcidiscus premacintyrei, Sphenolithus abies oraz braku Discoaster kugleri i Helicosphaera waltrans osady pochodzące z odwiertu Łapanów-1 mogą przynależeć do wyższej części zony NN6.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorOszczypko-Clowes, Marta - 131219 pl
dc.contributor.authorCzaja, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerKędzierski, Mariusz - 100582 pl
dc.contributor.reviewerOszczypko-Clowes, Marta - 131219 pl
dc.date.accessioned2024-03-13T21:30:33Z
dc.date.available2024-03-13T21:30:33Z
dc.date.submitted2024-03-13pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-158515-204401pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327917
dc.languagepolpl
dc.subject.enOuter Carpathians, Carpathian Foredeep, Skawina formation, Łapanów-1 borehole, calcareous nanoplankton, biostratigraphy, paleoenvironment.pl
dc.subject.plKarpaty zewnętrzne, zapadlisko przedkarpackie, formacja ze Skawiny, wiercenie Łapanów-1, nannoplankton wapienny, biostratygrafia, paleorśrodowisko.pl
dc.titleAnaliza mikropaleontologiczna utworów miocenu zapadliska przedkarpackiego w otworze Łapanów–1pl
dc.title.alternativeMicropaleontological analysis of the Miocene deposits of the Carpathian Foredeep in the Łapanów-1 boreholepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The objective of the study was to determine the age of calcareous nanoplankton from the Łapanów-1 borehole and to determine the paleoenvironmental conditions. The Łapanów-1 borehole is located in the village of Wieruszyce in the Łapanów municipality. Borehole was carried out in 2006 to search for natural gas deposits. Sediment from the Łapanów-1 borehole belong to the Skawina formation. Based on the identified autochthonous taxa, environment was indicated as coastal, dynamic and rich in nutrient. Based on the occurrence of Cyclicargolithus floridanus, Calcidiscus premacintyrei, Sphenolithus abies and the absence of Discoaster kugleri and Helicosphaera waltrans, the sediments from the Łapanów-1 borehole may belong to the upper part of the NN6 zone.
dc.abstract.plpl
Celem mojej pracy było określenie wieku zespołów nannoplanktonu wapiennego pochodzących z wiercenia Łapanów-1 oraz określenie warunków paleośrodowiskowych. Wiercenie Łapanów-1 położone jest we wsi Wieruszyce w gminie Łapanów. Wiercenie zostało wykonane w 2006 roku w celu poszukiwania złoża gazu ziemnego. Utwory pochodzące z odwiertu Łapanów-1 należą do formacji ze Skawiny. Na podstawie rozpoznanego zespołu autochtonicznego określono dynamiczne środowisko przybrzeżne bogate w nutrienty. Na podstawie występowania Cyclicargolithus floridanus, Calcidiscus premacintyrei, Sphenolithus abies oraz braku Discoaster kugleri i Helicosphaera waltrans osady pochodzące z odwiertu Łapanów-1 mogą przynależeć do wyższej części zony NN6.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Oszczypko-Clowes, Marta - 131219
dc.contributor.authorpl
Czaja, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Kędzierski, Mariusz - 100582
dc.contributor.reviewerpl
Oszczypko-Clowes, Marta - 131219
dc.date.accessioned
2024-03-13T21:30:33Z
dc.date.available
2024-03-13T21:30:33Z
dc.date.submittedpl
2024-03-13
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-158515-204401
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327917
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Outer Carpathians, Carpathian Foredeep, Skawina formation, Łapanów-1 borehole, calcareous nanoplankton, biostratigraphy, paleoenvironment.
dc.subject.plpl
Karpaty zewnętrzne, zapadlisko przedkarpackie, formacja ze Skawiny, wiercenie Łapanów-1, nannoplankton wapienny, biostratygrafia, paleorśrodowisko.
dc.titlepl
Analiza mikropaleontologiczna utworów miocenu zapadliska przedkarpackiego w otworze Łapanów–1
dc.title.alternativepl
Micropaleontological analysis of the Miocene deposits of the Carpathian Foredeep in the Łapanów-1 borehole
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Krakow
2

No access

No Thumbnail Available
Collections