Wpływ N-glikozylacji na przekazywanie sygnału za pośrednictwem kinazy ognisk przylegania.

master
dc.abstract.enFocal adhesion kinase (FAK) is a cytoplasmic tyrosine kinase that plays an important role in transmition of the signal coming from the integrin receptor into the cell, where it mediates the activation of multiple signaling pathways. Overexpression of the FAK kinase and its activation by tyrosine phosphorylation is correlated with the ability of cancer cells to invade and metastasize. Integrin-dependent adhesive interactions with the extracellular matrix (ECM) proteins are the key regulators of FAK phosphorylation. Modifications of N-glycans present on cell adhesion molecules can affect cell-cell and cell-ECM interactions. Reducing N-glycan β1,6 branching stabilizes cell-cell interactions and inhibits motility of cancer cells, whereas their overexpression is correlated with cancer development and progression. Moreover, changes in the expression of glycosyltransferases can alter the cell signaling.The present study was undertaken to investigate if changes in N-glycosylation can affect FAK activation in melanoma cell lines. A375 melanoma cells growing on VN in the presence of swainsonine – an inhibitor of complex type N-glycan, including β1,6 branching, exhibited smaller pool of phosphorylated FAK kinase. Whereas, WM266-4-V melanoma cells with overexpression of GnT-V growing on VN exhibited increased level of phosphorylated FAK kinase. This suggests that the products of GnT-V – b1,6 branched complex N-glycans in human melanoma cell lines A375 and WM266-4 affect FAK phosphorylation and probably promote further activation of FAK kinase pathway.pl
dc.abstract.plKinaza ognisk przylegania (FAK) jest cytoplazmatyczną kinazą tyrozynową odgrywającą istotną rolę w przekazywaniu sygnału pochodzącego od receptorów integrynowych do wnętrza komórki, gdzie pośredniczy w aktywacji wielu ścieżek sygnalizacyjnych. Nadekspresja oraz zwiększona aktywacja kinazy FAK skorelowana jest ze zdolnością komórek nowotworowych do inwazji i tworzenia przerzutów. Oddziaływanie receptorów integrynowych z białkami macierzy pozakomórkowej (ECM) jest kluczowe w regulowaniu fosforylacji kinazy FAK. Modyfikacje N-glikanów obecnych na cząsteczkach adhezyjnych mogą wpływać na oddziaływania międzykomórkowe oraz interakcje między komórką a ECM. Redukcja N-glikanów kompleksowych β1,6-rozgałęzionych stabilizuje oddziaływania komórka-komórka i hamuje migrację komórek, natomiast nadekspresja tych struktur skorelowana jest z rozwojem i progresją nowotworu. Zmiany w ekspresji glikozylotransferaz mogą wpływać na wewnątrzkomórkowe przekazywanie sygnałów.Aby zbadać, czy zmiany w N-glikozylacji wpływają na aktywację kinazy FAK zastosowano dwa modele badań. W pierwszym wykorzystano komórki A375 hodowane w obecności swainsoniny, w drugim użyto komórek WM266-4 wykazujących nadekspresję glikozylotransferazy III (GnT-III) i V (GnT-V). Zastosowanie swainsoniny – inhibitora struktur kompleksowych N-glikanów, w tym β1,6-rozgałęzionych w komórkach czerniaka A375 hodowanych na VN przyczyniło się do obniżenia puli formy ufosforylowanej FAK. Natomiast w przypadku komórek WM266-4-V, wykazujących nadekspresję GnT-V, obserwowano wzrost fosforylacji FAK na Tyr397. Uzyskane w niniejszej pracy wyniki wskazują, że N-glikany kompleksowe β1,6-rozgałęzione, będące produktem działania GnT-V, w komórkach czerniaka A375 oraz WM266-4 regulują fosforylację kinazy FAK. Obecność tych struktur cukrowych na powierzchni receptorów integrynowych prawdopodobnie przez modulację siły oddziaływania komórek z ECM wpływa na aktywację wewnątrzkomórkowego szlaku kinazy FAK.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorPocheć, Ewa - 131461 pl
dc.contributor.authorOpioła, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerLityńska, Anna - 130002 pl
dc.contributor.reviewerPocheć, Ewa - 131461 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:38:08Z
dc.date.available2020-07-14T18:38:08Z
dc.date.submitted2011-07-20pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-55288-66619pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170140
dc.languagepolpl
dc.subject.enfocal adhesion kinase\nN-glycosylation\nswainsonine\nN-acetylglucosaminyltransferase V\nsignal transductionpl
dc.subject.plkinaza ognisk przyleganiaN-glikozylacjaswainsoninaN-acetyloglukozoaminylotransferaza Vprzesyłanie sygnałupl
dc.titleWpływ N-glikozylacji na przekazywanie sygnału za pośrednictwem kinazy ognisk przylegania.pl
dc.title.alternativeThe effect of N-glycosylation on signal transduction through focal adhesion kinase.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Focal adhesion kinase (FAK) is a cytoplasmic tyrosine kinase that plays an important role in transmition of the signal coming from the integrin receptor into the cell, where it mediates the activation of multiple signaling pathways. Overexpression of the FAK kinase and its activation by tyrosine phosphorylation is correlated with the ability of cancer cells to invade and metastasize. Integrin-dependent adhesive interactions with the extracellular matrix (ECM) proteins are the key regulators of FAK phosphorylation. Modifications of N-glycans present on cell adhesion molecules can affect cell-cell and cell-ECM interactions. Reducing N-glycan β1,6 branching stabilizes cell-cell interactions and inhibits motility of cancer cells, whereas their overexpression is correlated with cancer development and progression. Moreover, changes in the expression of glycosyltransferases can alter the cell signaling.The present study was undertaken to investigate if changes in N-glycosylation can affect FAK activation in melanoma cell lines. A375 melanoma cells growing on VN in the presence of swainsonine – an inhibitor of complex type N-glycan, including β1,6 branching, exhibited smaller pool of phosphorylated FAK kinase. Whereas, WM266-4-V melanoma cells with overexpression of GnT-V growing on VN exhibited increased level of phosphorylated FAK kinase. This suggests that the products of GnT-V – b1,6 branched complex N-glycans in human melanoma cell lines A375 and WM266-4 affect FAK phosphorylation and probably promote further activation of FAK kinase pathway.
dc.abstract.plpl
Kinaza ognisk przylegania (FAK) jest cytoplazmatyczną kinazą tyrozynową odgrywającą istotną rolę w przekazywaniu sygnału pochodzącego od receptorów integrynowych do wnętrza komórki, gdzie pośredniczy w aktywacji wielu ścieżek sygnalizacyjnych. Nadekspresja oraz zwiększona aktywacja kinazy FAK skorelowana jest ze zdolnością komórek nowotworowych do inwazji i tworzenia przerzutów. Oddziaływanie receptorów integrynowych z białkami macierzy pozakomórkowej (ECM) jest kluczowe w regulowaniu fosforylacji kinazy FAK. Modyfikacje N-glikanów obecnych na cząsteczkach adhezyjnych mogą wpływać na oddziaływania międzykomórkowe oraz interakcje między komórką a ECM. Redukcja N-glikanów kompleksowych β1,6-rozgałęzionych stabilizuje oddziaływania komórka-komórka i hamuje migrację komórek, natomiast nadekspresja tych struktur skorelowana jest z rozwojem i progresją nowotworu. Zmiany w ekspresji glikozylotransferaz mogą wpływać na wewnątrzkomórkowe przekazywanie sygnałów.Aby zbadać, czy zmiany w N-glikozylacji wpływają na aktywację kinazy FAK zastosowano dwa modele badań. W pierwszym wykorzystano komórki A375 hodowane w obecności swainsoniny, w drugim użyto komórek WM266-4 wykazujących nadekspresję glikozylotransferazy III (GnT-III) i V (GnT-V). Zastosowanie swainsoniny – inhibitora struktur kompleksowych N-glikanów, w tym β1,6-rozgałęzionych w komórkach czerniaka A375 hodowanych na VN przyczyniło się do obniżenia puli formy ufosforylowanej FAK. Natomiast w przypadku komórek WM266-4-V, wykazujących nadekspresję GnT-V, obserwowano wzrost fosforylacji FAK na Tyr397. Uzyskane w niniejszej pracy wyniki wskazują, że N-glikany kompleksowe β1,6-rozgałęzione, będące produktem działania GnT-V, w komórkach czerniaka A375 oraz WM266-4 regulują fosforylację kinazy FAK. Obecność tych struktur cukrowych na powierzchni receptorów integrynowych prawdopodobnie przez modulację siły oddziaływania komórek z ECM wpływa na aktywację wewnątrzkomórkowego szlaku kinazy FAK.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Pocheć, Ewa - 131461
dc.contributor.authorpl
Opioła, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Lityńska, Anna - 130002
dc.contributor.reviewerpl
Pocheć, Ewa - 131461
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:38:08Z
dc.date.available
2020-07-14T18:38:08Z
dc.date.submittedpl
2011-07-20
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-55288-66619
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170140
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
focal adhesion kinase\nN-glycosylation\nswainsonine\nN-acetylglucosaminyltransferase V\nsignal transduction
dc.subject.plpl
kinaza ognisk przyleganiaN-glikozylacjaswainsoninaN-acetyloglukozoaminylotransferaza Vprzesyłanie sygnału
dc.titlepl
Wpływ N-glikozylacji na przekazywanie sygnału za pośrednictwem kinazy ognisk przylegania.
dc.title.alternativepl
The effect of N-glycosylation on signal transduction through focal adhesion kinase.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Wieliczka
8
Dublin
2
Wroclaw
2
Diadema
1
Mersin
1
Muscat
1

No access

No Thumbnail Available