Osadnictwo kaszubskie w Kanadzie

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the work is "Kashubian Settlement in Canada". The first section contains an introduction and a vocabulary. Then, the history of the Kashubians from Pomerania was presented, with the Focus on difficulties and problems this minority is confronted with. The next chapter is devoted to emigration to Canada: reasons for emigration, route and conditions of travel as well as range and number of Kashubian emigrants. The fourth chapter of the work concerns the settlement of people from Pomerania in Canada. It presents the beginnings of the arrival of the first immigrants and the reality of nowadays. Particular attention has been paid to the new geographical environment, relations with other ethnic groups, religious life and education. The last chapter provider a broader context rarely it giver basic information about Kashubian diaspora in the world, among others in the USA, Brazil and Germany short summary concludes the studyThe aim of the work is to show that Kashubians, despite being a small group attached to agriculture, were able to find their way into the a modern, multicultural country. The methods used in the study are a review of the literature and a content analysis of the selected internet portals.pl
dc.abstract.plTemat pracy brzmi: „Osadnictwo Kaszubskie w Kanadzie”. Pierwszy rozdział to wprowadzenie do tematu oraz podstawowa terminologia. Następnie przedstawiona została historia Kaszubów z Pomorza, celem było pokazanie trudności i problemów tej mniejszości. Kolejny rozdział poświęcony jest emigracji do Kanady. Tu szczegółowo zostały opisane: przyczyny emigracji, trasa i warunki podróży oraz zasięg i stan liczebny emigrantów kaszubskich. Czwarty, a zarazem kluczowy rozdział pracy dotyczy osadnictwa ludności z Pomorza w Kanadzie. Dotyczy on zarówno początków przybycia pierwszych imigrantów, jak i współczesności. Szczególna uwaga została skierowana na nowe środowisko geograficzne, stosunki z innymi grupami etnicznymi, życie religijne, a także oświatę. Zwieńczeniem pracy, jest przedstawienie szerszego kontekstu diaspory kaszubskiej w świecie m.in. w USA, Brazylii i Niemczech oraz krótkie podsumowanie.Celem pracy jest pokazanie, że Kaszubi, pomimo iż są niewielką liczebnie grupą, przywiązaną do rolnictwa, potrafili doskonale odnaleźć się w nowoczesnym, wielokulturowym kraju. Metody zastosowane w pracy to przegląd literatury przedmiotu i analiza wybranych portali internetowych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPraszałowicz, Dorota - 131540 pl
dc.contributor.authorKołton - Marta, Anitapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPraszałowicz, Dorota - 131540 pl
dc.contributor.reviewerMichna, Ewa - 130540 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:16:38Z
dc.date.available2020-07-27T10:16:38Z
dc.date.submitted2018-07-25pl
dc.fieldofstudymigracje międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-117740-196468pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222892
dc.languagepolpl
dc.subject.enemigration, Kashubians, diaspora, migration, immigration, Pomerania, minority, Canada, religion, educationpl
dc.subject.plemigracja, Kaszubi, diaspora, migracja, osadnictwo, Pomorze, mniejszość, Kanada, religia, szkolnictwopl
dc.titleOsadnictwo kaszubskie w Kanadziepl
dc.title.alternativeKashubian settlement in Canadapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the work is "Kashubian Settlement in Canada". The first section contains an introduction and a vocabulary. Then, the history of the Kashubians from Pomerania was presented, with the Focus on difficulties and problems this minority is confronted with. The next chapter is devoted to emigration to Canada: reasons for emigration, route and conditions of travel as well as range and number of Kashubian emigrants. The fourth chapter of the work concerns the settlement of people from Pomerania in Canada. It presents the beginnings of the arrival of the first immigrants and the reality of nowadays. Particular attention has been paid to the new geographical environment, relations with other ethnic groups, religious life and education. The last chapter provider a broader context rarely it giver basic information about Kashubian diaspora in the world, among others in the USA, Brazil and Germany short summary concludes the studyThe aim of the work is to show that Kashubians, despite being a small group attached to agriculture, were able to find their way into the a modern, multicultural country. The methods used in the study are a review of the literature and a content analysis of the selected internet portals.
dc.abstract.plpl
Temat pracy brzmi: „Osadnictwo Kaszubskie w Kanadzie”. Pierwszy rozdział to wprowadzenie do tematu oraz podstawowa terminologia. Następnie przedstawiona została historia Kaszubów z Pomorza, celem było pokazanie trudności i problemów tej mniejszości. Kolejny rozdział poświęcony jest emigracji do Kanady. Tu szczegółowo zostały opisane: przyczyny emigracji, trasa i warunki podróży oraz zasięg i stan liczebny emigrantów kaszubskich. Czwarty, a zarazem kluczowy rozdział pracy dotyczy osadnictwa ludności z Pomorza w Kanadzie. Dotyczy on zarówno początków przybycia pierwszych imigrantów, jak i współczesności. Szczególna uwaga została skierowana na nowe środowisko geograficzne, stosunki z innymi grupami etnicznymi, życie religijne, a także oświatę. Zwieńczeniem pracy, jest przedstawienie szerszego kontekstu diaspory kaszubskiej w świecie m.in. w USA, Brazylii i Niemczech oraz krótkie podsumowanie.Celem pracy jest pokazanie, że Kaszubi, pomimo iż są niewielką liczebnie grupą, przywiązaną do rolnictwa, potrafili doskonale odnaleźć się w nowoczesnym, wielokulturowym kraju. Metody zastosowane w pracy to przegląd literatury przedmiotu i analiza wybranych portali internetowych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Praszałowicz, Dorota - 131540
dc.contributor.authorpl
Kołton - Marta, Anita
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Praszałowicz, Dorota - 131540
dc.contributor.reviewerpl
Michna, Ewa - 130540
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:16:38Z
dc.date.available
2020-07-27T10:16:38Z
dc.date.submittedpl
2018-07-25
dc.fieldofstudypl
migracje międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-117740-196468
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222892
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
emigration, Kashubians, diaspora, migration, immigration, Pomerania, minority, Canada, religion, education
dc.subject.plpl
emigracja, Kaszubi, diaspora, migracja, osadnictwo, Pomorze, mniejszość, Kanada, religia, szkolnictwo
dc.titlepl
Osadnictwo kaszubskie w Kanadzie
dc.title.alternativepl
Kashubian settlement in Canada
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wejherowo
2
Iwonicz-Zdroj
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available