Rola bibliotek publicznych w aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie powiatu oświęcimskiego w XXI wieku

master
dc.abstract.enThe aim of the study was the analysis of contemporary activation role of public libraries in local communities. Operations of selected libraries from the County of Oświęcim assuming mobilizing users to taking activity in various areas of life were discussed. The studies have confirmed that the library institutions in small towns consider activation of local community as one of their primary duties. This activity is conduced mainly in the field of education, reading and artistic works. Among 44 described projects 30 were fulfilling educational function, 26 reading function and 24 artistic function. More than half of all activities aimed also to integrate local community. The nature of contemporary and old (from before 2000 year) activation operations was compared. It turns out that main activation functions in libraries remain unchanged. Source material constituted documents of studied libraries (documentation of projects, registers, chronicles) and local newspapers. Theoretical issues were discussed on the basis of studies from library science and auxiliary areas.pl
dc.abstract.plCelem pracy była analiza współczesnej roli aktywizacyjnej bibliotek publicznych w społecznościach lokalnych. Omówione zostały działania wybranych bibliotek powiatu oświęcimskiego zakładające mobilizowanie użytkowników do podejmowania aktywności w różnych dziedzinach życia. Badania pozwoliły na stwierdzenie, iż instytucje biblioteczne w małych miastach aktywizację członków lokalnych społeczności traktują jako jedną ze swoich podstawowych powinności. Działalność ta prowadzona jest przede wszystkim w zakresie edukacyjnym, czytelniczym oraz artystycznym. Wśród 44 opisanych projektów 30 spełniało funkcję edukacyjną, 26 czytelniczą, a 24 artystyczną. Ponad połowa wszystkich działań zmierzała także do integracji lokalnego środowiska. Porównany został również charakter współczesnych i dawnych (sprzed roku 2000) działań aktywizacyjnych. Okazuje się, iż główne funkcje aktywizacji bibliotecznej pozostają niezmienne. Materiał źródłowy stanowiły dokumenty badanych bibliotek (dokumentacja projektów, dzienniki, kroniki) oraz lokalne czasopisma. Zagadnienia teoretyczne zostały omówione w oparciu o opracowania z zakresu bibliotekoznawstwa i dziedzin pomocniczych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorLinert, Andrzej - 129972 pl
dc.contributor.authorMalanowska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLinert, Andrzej - 129972 pl
dc.contributor.reviewerWójcik, Magdalena - 147466 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:19:04Z
dc.date.available2020-07-25T05:19:04Z
dc.date.submitted2014-10-25pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-91641-112757pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199830
dc.languagepolpl
dc.subject.enACTIVATION – PUBLIC LIBRARY – COUNTY OF OŚWIĘCIM – LOCAL COMMUNITYpl
dc.subject.plAKTYWIZACJA – BIBLIOTEKA PUBLICZNA – POWIAT OŚWIĘCIMSKI – SPOŁECZNOŚĆ LOKALNApl
dc.titleRola bibliotek publicznych w aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie powiatu oświęcimskiego w XXI wiekupl
dc.title.alternativeThe role of public libraries in activation of local communities on the example of the County of Oświęcim in the XXI centurypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study was the analysis of contemporary activation role of public libraries in local communities. Operations of selected libraries from the County of Oświęcim assuming mobilizing users to taking activity in various areas of life were discussed. The studies have confirmed that the library institutions in small towns consider activation of local community as one of their primary duties. This activity is conduced mainly in the field of education, reading and artistic works. Among 44 described projects 30 were fulfilling educational function, 26 reading function and 24 artistic function. More than half of all activities aimed also to integrate local community. The nature of contemporary and old (from before 2000 year) activation operations was compared. It turns out that main activation functions in libraries remain unchanged. Source material constituted documents of studied libraries (documentation of projects, registers, chronicles) and local newspapers. Theoretical issues were discussed on the basis of studies from library science and auxiliary areas.
dc.abstract.plpl
Celem pracy była analiza współczesnej roli aktywizacyjnej bibliotek publicznych w społecznościach lokalnych. Omówione zostały działania wybranych bibliotek powiatu oświęcimskiego zakładające mobilizowanie użytkowników do podejmowania aktywności w różnych dziedzinach życia. Badania pozwoliły na stwierdzenie, iż instytucje biblioteczne w małych miastach aktywizację członków lokalnych społeczności traktują jako jedną ze swoich podstawowych powinności. Działalność ta prowadzona jest przede wszystkim w zakresie edukacyjnym, czytelniczym oraz artystycznym. Wśród 44 opisanych projektów 30 spełniało funkcję edukacyjną, 26 czytelniczą, a 24 artystyczną. Ponad połowa wszystkich działań zmierzała także do integracji lokalnego środowiska. Porównany został również charakter współczesnych i dawnych (sprzed roku 2000) działań aktywizacyjnych. Okazuje się, iż główne funkcje aktywizacji bibliotecznej pozostają niezmienne. Materiał źródłowy stanowiły dokumenty badanych bibliotek (dokumentacja projektów, dzienniki, kroniki) oraz lokalne czasopisma. Zagadnienia teoretyczne zostały omówione w oparciu o opracowania z zakresu bibliotekoznawstwa i dziedzin pomocniczych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Linert, Andrzej - 129972
dc.contributor.authorpl
Malanowska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Linert, Andrzej - 129972
dc.contributor.reviewerpl
Wójcik, Magdalena - 147466
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:19:04Z
dc.date.available
2020-07-25T05:19:04Z
dc.date.submittedpl
2014-10-25
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-91641-112757
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199830
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ACTIVATION – PUBLIC LIBRARY – COUNTY OF OŚWIĘCIM – LOCAL COMMUNITY
dc.subject.plpl
AKTYWIZACJA – BIBLIOTEKA PUBLICZNA – POWIAT OŚWIĘCIMSKI – SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
dc.titlepl
Rola bibliotek publicznych w aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie powiatu oświęcimskiego w XXI wieku
dc.title.alternativepl
The role of public libraries in activation of local communities on the example of the County of Oświęcim in the XXI century
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Libiaz
1
Masterton
1

No access

No Thumbnail Available