Zastosowanie spektrometrii mas z mikropróbkowaniem laserowym w analizie pierwiastkowej

master
dc.abstract.enThe aim of this work was the optimization of determination procedure for zinc and magnesium in rat’s brain tissue by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS). Studies have included the design of a new laser ablation chamber, optimization of the flow of argon through it and determination parameters affecting the signal, the evaluation of matrix matched standards and the possibility of use as an internal standard isotope other than 13C.New laser ablation chamber was prepared using 3D printing technology. The best sensitivity was obtained for the carrier gas flow rate equal to 0.9 L/min and a repetition frequency equal to 10 Hz. For this parameters the lowest %RSD for magnesium was obtained with a laser beam diameter 80 μm and a scan speed 100 μm/s, while for zinc the most appropriate laser beam diameter was 35 μm and a scan speed of 70 μm/s.Two methods of internal standard introduction (55Mn, 89Y, 115In) was checked: - in the agar suspension, and solution of tetraethyl ortho siloxane. Results show that this method of the internal standard introduction is not appropriate for standardization of signals in LA-ICP-MS analysis due to the heterogeneous distribution of elements.The correctness of standards preparation for LA-ICP-MS calibration was checked and the analysis of distribution of zinc and magnesium by this technique was performed. Calibration graphs with very good coefficients R2 were obtained. This proves that standards preparation procedure was appropriate. Finally, LA-ICP-MS was used for imaging of Zn and Mg in rat’s brain tissue demonstrated influence of diet on these concentration.pl
dc.abstract.plCelem pracy była optymalizacja procedury oznaczania cynku oraz magnezu w tkance mózgowej szczura techniką spektrometrii mas z mikropróbkowaniem laserowym i jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (LA-ICP-MS). Badania objęły zaprojektowanie nowej komory ablacyjnej i optymalizację przepływu przez nią argonu, a także optymalizację parametrów oznaczania wpływających na sygnał, ocenę wzorców o dopasowanej matrycy oraz możliwość zastosowania jako wzorca wewnętrznego izotopu innego niż 13C.Przygotowano nową komorę do ablacji z wykorzystaniem druku 3D. Najlepszą czułość z tą komorą otrzymano dla szybkości przepływu gazu nośnego – 0,9 l/min oraz częstotliowści impulsów lasera 10 Hz. Dla tych parametrów najniższy %RSD w przypadku magnezu otrzymano przy średnicy wiązki 80 μm oraz prędkości skanowania 100 μm/s, z kolei dla cynku najodpowiedniejsza była średnica wiązki 35 μm oraz prędkość skanowania 70 μm/s.Sprawdzono dwa sposoby zastosowania wzorca wewnętrznego (55Mn, 89Y oraz 115In) - w zawiesinie agaru oraz w roztworze tetraetyloortosiloksanu. Wykazano, iż taki sposób wprowadzenia wzorców wewnętrznych nie jest odpowiedni dla analizy LA-ICP-MS ze względu na niejednorodne ich rozmieszczenie.Sprawdzono poprawność preparatyki wzorców do kalibracji LA-ICP-MS i przeprowadzono analizę rozmieszczenia cynku i magnezu tą techniką. Otrzymano wykresy kalibracyjne z bardzo dobrymi współczynnikami R2. Na tej podstawie stwierdzono poprawność procedury przygotowania wzorców. Na koniec wykonano mapy rozmieszczenia magnezu i cynku w tkance mózgu szczura potwierdzając wpływ diety na te stężenia.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorWalas, Stanisław - 132508 pl
dc.contributor.authorWacławik, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerWalas, Stanisław - 132508 pl
dc.contributor.reviewerKochana, Jolanta - 128954 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:16:24Z
dc.date.available2020-07-26T20:16:24Z
dc.date.submitted2016-06-22pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-103543-147724pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210055
dc.languagepolpl
dc.subject.enLA-ICP-MS; calibration; mapping; rats’ brain tissue;pl
dc.subject.plLA-ICP-MS; kalibracja; mapowanie; tkanka mózgowa szczura;pl
dc.titleZastosowanie spektrometrii mas z mikropróbkowaniem laserowym w analizie pierwiastkowejpl
dc.title.alternativeElemental analysis by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometrypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work was the optimization of determination procedure for zinc and magnesium in rat’s brain tissue by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS). Studies have included the design of a new laser ablation chamber, optimization of the flow of argon through it and determination parameters affecting the signal, the evaluation of matrix matched standards and the possibility of use as an internal standard isotope other than 13C.New laser ablation chamber was prepared using 3D printing technology. The best sensitivity was obtained for the carrier gas flow rate equal to 0.9 L/min and a repetition frequency equal to 10 Hz. For this parameters the lowest %RSD for magnesium was obtained with a laser beam diameter 80 μm and a scan speed 100 μm/s, while for zinc the most appropriate laser beam diameter was 35 μm and a scan speed of 70 μm/s.Two methods of internal standard introduction (55Mn, 89Y, 115In) was checked: - in the agar suspension, and solution of tetraethyl ortho siloxane. Results show that this method of the internal standard introduction is not appropriate for standardization of signals in LA-ICP-MS analysis due to the heterogeneous distribution of elements.The correctness of standards preparation for LA-ICP-MS calibration was checked and the analysis of distribution of zinc and magnesium by this technique was performed. Calibration graphs with very good coefficients R2 were obtained. This proves that standards preparation procedure was appropriate. Finally, LA-ICP-MS was used for imaging of Zn and Mg in rat’s brain tissue demonstrated influence of diet on these concentration.
dc.abstract.plpl
Celem pracy była optymalizacja procedury oznaczania cynku oraz magnezu w tkance mózgowej szczura techniką spektrometrii mas z mikropróbkowaniem laserowym i jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (LA-ICP-MS). Badania objęły zaprojektowanie nowej komory ablacyjnej i optymalizację przepływu przez nią argonu, a także optymalizację parametrów oznaczania wpływających na sygnał, ocenę wzorców o dopasowanej matrycy oraz możliwość zastosowania jako wzorca wewnętrznego izotopu innego niż 13C.Przygotowano nową komorę do ablacji z wykorzystaniem druku 3D. Najlepszą czułość z tą komorą otrzymano dla szybkości przepływu gazu nośnego – 0,9 l/min oraz częstotliowści impulsów lasera 10 Hz. Dla tych parametrów najniższy %RSD w przypadku magnezu otrzymano przy średnicy wiązki 80 μm oraz prędkości skanowania 100 μm/s, z kolei dla cynku najodpowiedniejsza była średnica wiązki 35 μm oraz prędkość skanowania 70 μm/s.Sprawdzono dwa sposoby zastosowania wzorca wewnętrznego (55Mn, 89Y oraz 115In) - w zawiesinie agaru oraz w roztworze tetraetyloortosiloksanu. Wykazano, iż taki sposób wprowadzenia wzorców wewnętrznych nie jest odpowiedni dla analizy LA-ICP-MS ze względu na niejednorodne ich rozmieszczenie.Sprawdzono poprawność preparatyki wzorców do kalibracji LA-ICP-MS i przeprowadzono analizę rozmieszczenia cynku i magnezu tą techniką. Otrzymano wykresy kalibracyjne z bardzo dobrymi współczynnikami R2. Na tej podstawie stwierdzono poprawność procedury przygotowania wzorców. Na koniec wykonano mapy rozmieszczenia magnezu i cynku w tkance mózgu szczura potwierdzając wpływ diety na te stężenia.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Walas, Stanisław - 132508
dc.contributor.authorpl
Wacławik, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Walas, Stanisław - 132508
dc.contributor.reviewerpl
Kochana, Jolanta - 128954
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:16:24Z
dc.date.available
2020-07-26T20:16:24Z
dc.date.submittedpl
2016-06-22
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-103543-147724
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210055
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
LA-ICP-MS; calibration; mapping; rats’ brain tissue;
dc.subject.plpl
LA-ICP-MS; kalibracja; mapowanie; tkanka mózgowa szczura;
dc.titlepl
Zastosowanie spektrometrii mas z mikropróbkowaniem laserowym w analizie pierwiastkowej
dc.title.alternativepl
Elemental analysis by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Banino
6
Chandler
5
Tarnów
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Radom
1
Tychy
1
Warka
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available