Między mitycznym herosem a ikoną popkultury. Fetyszyzacja męskiego ciała w filmach Marvela

master
dc.abstract.enThis work is devoted to the subject of the superhero movies, often marginalized and underestimated in Polish film studies discourse. Superhero masculinity and fetishization of the male body are analysed on the basis of selected works from the Marvel Cinematic Universe. In order to formulate an appropriate conceptual apparatus, the author draws on the works of Laura Mulvey, Steve Neale, Raewyn Connell and Tadeusz Żaglewski. The first chapter reflects on the transcultural themes of the ages that contributed to the creation of the superhero character. In chapter two, the author briefly discusses the development of men’s studies, masculinity itself and fetishization in cinema, and in chapter three, the evolution of Marvel Comics and the features of the Marvel Cinematic Universe. The fourth and fifth chapters include analyses of film examples in terms of selected themes, important for generating visual pleasure: presenting the body and costume of a superhero and his relationship with the antagonist, friends and objects of affection. The summary of the work includes a reflection on superhero cinema, more and more often deliberately portraying a man as the subject of viewing.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona jest często marginalizowanemu i bagatelizowanemu w polskim dyskursie filmoznawczym tematowi kina superbohaterskiego. Analizie poddane zostają męskość superbohaterska i fetyszyzacja męskiego ciała na przykładzie wybranych dzieł z Filmowego Uniwersum Marvela. W celu sformułowania odpowiedniego aparatu pojęciowego autorka czerpie z dorobku Laury Mulvey, Steve’a Neale’a, Raewyn Connell oraz Tadeusza Żaglewskiego. Pierwszy rozdział odnosi się do transkulturowych motywów z przestrzeni wieków, które przyczyniły się do powstania postaci superbohatera. W rozdziale drugim autorka pokrótce omawia rozwój studiów nad męskościami, męskości i fetyszyzacji w kinie, a w rozdziale trzecim ewolucję Marvel Comics i cechy Filmowego Uniwersum Marvela. Rozdziały czwarty i piąty obejmują analizy przykładów filmowych pod kątem wyselekcjonowanych motywów, ważnych z punktu widzenia generowania przyjemności wzrokowej: prezentowania ciała i kostiumu superbohatera oraz jego relacji z antagonistą, przyjaciółmi i obiektami uczuć. Podsumowanie pracy zawiera refleksję na temat kina superbohaterskiego, coraz częściej celowo przedstawiającego mężczyznę jako przedmiot oglądu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRadkiewicz, Małgorzata - 101485 pl
dc.contributor.authorGrzybek, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRadkiewicz, Małgorzata - 101485 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Martapl
dc.date.accessioned2022-06-29T21:38:08Z
dc.date.available2022-06-29T21:38:08Z
dc.date.submitted2022-06-28pl
dc.fieldofstudyfilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachpl
dc.identifier.apddiploma-156251-229122pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293753
dc.languagepolpl
dc.subject.enmarvel, fetishization, superhero, masculinity, male body, popculturepl
dc.subject.plmarvel, fetyszyzacja, superbohater, męskość, męskie ciało, popkulturapl
dc.titleMiędzy mitycznym herosem a ikoną popkultury. Fetyszyzacja męskiego ciała w filmach Marvelapl
dc.title.alternativeBetween the mythical hero and the icon of pop culture. The fetishization of male body in Marvel moviespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is devoted to the subject of the superhero movies, often marginalized and underestimated in Polish film studies discourse. Superhero masculinity and fetishization of the male body are analysed on the basis of selected works from the Marvel Cinematic Universe. In order to formulate an appropriate conceptual apparatus, the author draws on the works of Laura Mulvey, Steve Neale, Raewyn Connell and Tadeusz Żaglewski. The first chapter reflects on the transcultural themes of the ages that contributed to the creation of the superhero character. In chapter two, the author briefly discusses the development of men’s studies, masculinity itself and fetishization in cinema, and in chapter three, the evolution of Marvel Comics and the features of the Marvel Cinematic Universe. The fourth and fifth chapters include analyses of film examples in terms of selected themes, important for generating visual pleasure: presenting the body and costume of a superhero and his relationship with the antagonist, friends and objects of affection. The summary of the work includes a reflection on superhero cinema, more and more often deliberately portraying a man as the subject of viewing.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona jest często marginalizowanemu i bagatelizowanemu w polskim dyskursie filmoznawczym tematowi kina superbohaterskiego. Analizie poddane zostają męskość superbohaterska i fetyszyzacja męskiego ciała na przykładzie wybranych dzieł z Filmowego Uniwersum Marvela. W celu sformułowania odpowiedniego aparatu pojęciowego autorka czerpie z dorobku Laury Mulvey, Steve’a Neale’a, Raewyn Connell oraz Tadeusza Żaglewskiego. Pierwszy rozdział odnosi się do transkulturowych motywów z przestrzeni wieków, które przyczyniły się do powstania postaci superbohatera. W rozdziale drugim autorka pokrótce omawia rozwój studiów nad męskościami, męskości i fetyszyzacji w kinie, a w rozdziale trzecim ewolucję Marvel Comics i cechy Filmowego Uniwersum Marvela. Rozdziały czwarty i piąty obejmują analizy przykładów filmowych pod kątem wyselekcjonowanych motywów, ważnych z punktu widzenia generowania przyjemności wzrokowej: prezentowania ciała i kostiumu superbohatera oraz jego relacji z antagonistą, przyjaciółmi i obiektami uczuć. Podsumowanie pracy zawiera refleksję na temat kina superbohaterskiego, coraz częściej celowo przedstawiającego mężczyznę jako przedmiot oglądu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Radkiewicz, Małgorzata - 101485
dc.contributor.authorpl
Grzybek, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Radkiewicz, Małgorzata - 101485
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Marta
dc.date.accessioned
2022-06-29T21:38:08Z
dc.date.available
2022-06-29T21:38:08Z
dc.date.submittedpl
2022-06-28
dc.fieldofstudypl
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
dc.identifier.apdpl
diploma-156251-229122
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293753
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
marvel, fetishization, superhero, masculinity, male body, popculture
dc.subject.plpl
marvel, fetyszyzacja, superbohater, męskość, męskie ciało, popkultura
dc.titlepl
Między mitycznym herosem a ikoną popkultury. Fetyszyzacja męskiego ciała w filmach Marvela
dc.title.alternativepl
Between the mythical hero and the icon of pop culture. The fetishization of male body in Marvel movies
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Krakow
1
Wieliczka
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections