"Contrastive analysis of Civilopedia entries from the Sid Meier's Civilization IV video game in Polish and English"

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to conduct a comparative analysis of Civilopedia entries and present the differences between them, including by pointing out translation errors made by the translator, citing, among others, the classification of errors created by Katarzyna Banaś-Sieradzka and Artur Dariusz Kubacki. This thesis consists of three chapters. The first chapter focuses on theory and outlines the definition of localization as a process of translating and adapting video games to the target language, by citing a number of books and articles written by specialists in translation and localization. Also included in this chapter is a reference to reports that show the importance of localizing games financially. In order to distinguish localization from other audiovisual translations, the most characteristic problems that the translator must face during the process are outlined. The second chapter focuses on the analysed game itself. It presents the premise of the gameplay, defines the terms that will be used in the analysis and, using a couple of examples from other academic works, shows that video games, in this case the Civilization video game series, are as valid a field of study as movies or books. The third chapter is the contrastive analysis. The selected examples are divided according to the types of technology they represent. Noting the errors and differences between the original version and the Polish translation, the author concludes that clear and precise instructions given to the translator as well as gaining more knowledge of the subjects being translated would result in fewer translation errors and proposes his own solutions.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest przeprowadzenie analizy porównawczej wpisów w Civilopedii i zaznaczenie różnic między nimi, między innymi poprzez wskazanie błędów tłumaczeniowych popełnionych przez tłumacza, powołując się między innymi na klasyfikację błędów stworzoną przez Katarzynę Banaś-Sieradzką i Artura Dariusza Kubackiego. Omawiana praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział skupia się na teorii i nakreśla definicję lokalizacji jako procesu tłumaczenia i adaptowania gier wideo do języka docelowego, poprzez powołanie się na wiele książek i artykułów napisanych przez specjalistów w dziedzinie przekładoznawstwa i lokalizacji. W tym rozdziale znaleźć też można odniesienie do raportów, które pokazują jak ważne jest lokalizowanie gier pod względem finansowym. Aby odróżnić lokalizację od innych tłumaczeń audiowizualnych, zostały nakreślone najbardziej charakterystyczne problemy z którymi tłumacz musi się zmierzyć w trakcie tego procesu. Drugi rozdział skupia się na analizowanej grze. Przedstawia założenia rozgrywki, definiuje terminy, które będą używane we właściwej analizie i na paru przykładach innych prac akademickich pokazuje, że gry wideo, w tym przypadku seria gier Civilization, są tak samo ważnym polem do badań jak filmy lub książki. Trzeci rozdział to już właściwa analiza. Wybrane przykłady zostały podzielone według typów technologii, które reprezentują. Zwracając uwagę na błędy i różnice między wersją oryginalną i polskim tłumaczeniem autor dochodzi do wniosku, że jasne i klarowne instrukcje dane tłumaczowi jak również zdobycie szerszej wiedzy na tematy tłumaczone spowodowałoby mniejszą ilość błędów i przedstawia swoje własne pomysły, które rozwiązałyby te problemy.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKodura, Małgorzatapl
dc.contributor.authorKarlik, Dawidpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKodura, Małgorzatapl
dc.contributor.reviewerGicala, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2023-09-29T21:45:13Z
dc.date.available2023-09-29T21:45:13Z
dc.date.submitted2023-09-28pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-169852-246642pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320177
dc.languageengpl
dc.subject.enLocalisaton, translation, translation errors, video games, Civilizationpl
dc.subject.plLokalizacja, tłumaczenie, błędy tłumaczeniowe, gry wideo, Civilizationpl
dc.title"Contrastive analysis of Civilopedia entries from the Sid Meier's Civilization IV video game in Polish and English"pl
dc.title.alternativeAnaliza porównawcza wpisów z Civilopedii z gry Sid Meier’s Civilization IV w języku polskim i angielskimpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to conduct a comparative analysis of Civilopedia entries and present the differences between them, including by pointing out translation errors made by the translator, citing, among others, the classification of errors created by Katarzyna Banaś-Sieradzka and Artur Dariusz Kubacki. This thesis consists of three chapters. The first chapter focuses on theory and outlines the definition of localization as a process of translating and adapting video games to the target language, by citing a number of books and articles written by specialists in translation and localization. Also included in this chapter is a reference to reports that show the importance of localizing games financially. In order to distinguish localization from other audiovisual translations, the most characteristic problems that the translator must face during the process are outlined. The second chapter focuses on the analysed game itself. It presents the premise of the gameplay, defines the terms that will be used in the analysis and, using a couple of examples from other academic works, shows that video games, in this case the Civilization video game series, are as valid a field of study as movies or books. The third chapter is the contrastive analysis. The selected examples are divided according to the types of technology they represent. Noting the errors and differences between the original version and the Polish translation, the author concludes that clear and precise instructions given to the translator as well as gaining more knowledge of the subjects being translated would result in fewer translation errors and proposes his own solutions.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przeprowadzenie analizy porównawczej wpisów w Civilopedii i zaznaczenie różnic między nimi, między innymi poprzez wskazanie błędów tłumaczeniowych popełnionych przez tłumacza, powołując się między innymi na klasyfikację błędów stworzoną przez Katarzynę Banaś-Sieradzką i Artura Dariusza Kubackiego. Omawiana praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział skupia się na teorii i nakreśla definicję lokalizacji jako procesu tłumaczenia i adaptowania gier wideo do języka docelowego, poprzez powołanie się na wiele książek i artykułów napisanych przez specjalistów w dziedzinie przekładoznawstwa i lokalizacji. W tym rozdziale znaleźć też można odniesienie do raportów, które pokazują jak ważne jest lokalizowanie gier pod względem finansowym. Aby odróżnić lokalizację od innych tłumaczeń audiowizualnych, zostały nakreślone najbardziej charakterystyczne problemy z którymi tłumacz musi się zmierzyć w trakcie tego procesu. Drugi rozdział skupia się na analizowanej grze. Przedstawia założenia rozgrywki, definiuje terminy, które będą używane we właściwej analizie i na paru przykładach innych prac akademickich pokazuje, że gry wideo, w tym przypadku seria gier Civilization, są tak samo ważnym polem do badań jak filmy lub książki. Trzeci rozdział to już właściwa analiza. Wybrane przykłady zostały podzielone według typów technologii, które reprezentują. Zwracając uwagę na błędy i różnice między wersją oryginalną i polskim tłumaczeniem autor dochodzi do wniosku, że jasne i klarowne instrukcje dane tłumaczowi jak również zdobycie szerszej wiedzy na tematy tłumaczone spowodowałoby mniejszą ilość błędów i przedstawia swoje własne pomysły, które rozwiązałyby te problemy.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kodura, Małgorzata
dc.contributor.authorpl
Karlik, Dawid
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kodura, Małgorzata
dc.contributor.reviewerpl
Gicala, Agnieszka
dc.date.accessioned
2023-09-29T21:45:13Z
dc.date.available
2023-09-29T21:45:13Z
dc.date.submittedpl
2023-09-28
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-169852-246642
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320177
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Localisaton, translation, translation errors, video games, Civilization
dc.subject.plpl
Lokalizacja, tłumaczenie, błędy tłumaczeniowe, gry wideo, Civilization
dc.titlepl
"Contrastive analysis of Civilopedia entries from the Sid Meier's Civilization IV video game in Polish and English"
dc.title.alternativepl
Analiza porównawcza wpisów z Civilopedii z gry Sid Meier’s Civilization IV w języku polskim i angielskim
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Porto
4
Vienna
1

No access

No Thumbnail Available
Collections