"Przepływy środków pieniężnych a kondycja finansowa na przykładzie P.P.U.H.”AKPIL”

licenciate
dc.abstract.enReport from the cash flow provides with valuable information on the financial condition of enterprises. Terms profitability and solvability are directly connected with cash flow, as it turns out that they always come together. It happens so that the companies achieving high profits are not able to pay their liabilities on time and the other way round. This paper presents the basic issue connected with financial liquidity and cash flow. The particular positions of cash flow were discussed in order to define the terminology included in report. The methods of analysis of the cash flow report were also presented. The differences between them and information that can be achieved with the use of particular methods were presented. The benefits from conducting the discussed analyses were also indicated. What is more, on the final stage of this paper, an attempt was made to conduct analysis of cash flow report on the basis of Manufacturing, Trade and Service Company “AKPIL” with the registered office in Pilzno. The years 2009-2011 were taken into consideration in the analysed period and the conclusions from the conducted research were presented.pl
dc.abstract.plSprawozdanie z przepływów środków pieniężnych dostarcza cennych informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstw. Z cash flow bezpośrednio wiążą się pojęcia zyskowności i wypłacalności, które jak się okazuje nie zawsze idą ze sobą w parze. Zdarza się, że firmy osiągające wysokie zyski nie są w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań i odwrotnie. Praca prezentuje podstawową problematykę związaną z płynnością finansową i rachunkiem przepływów pieniężnych. Zostały omówione poszczególne pozycje cash flow w celu przybliżenia i objaśnienia terminologii zawartej w sprawozdaniu. Przedstawiono również metody i sposoby analizy sprawozdania z przepływów pieniężnych. Ukazano różnice między nimi oraz informacje jakie można otrzymać przy zastosowaniu poszczególnych metod. Zaprezentowano korzyści wynikające z dokonywania omawianych analiz. Dodatkowo w końcowym etapie pracy podjęto próbę przeprowadzenia analizy sprawozdania z przepływów środków pieniężnych na przykładzie Przedsiębiorstwa Produkcyjni Usługowo Handlowego „AKPIL” z siedzibą w Pilźnie. W analizowanym okresie uwzględniono lata 2009-2011 oraz przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonego badania.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorPękala, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBauer, Kinga - 127260 pl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:31:19Z
dc.date.available2020-07-24T13:31:19Z
dc.date.submitted2012-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-72128-116318pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185156
dc.languagepolpl
dc.subject.encash flow- financial liquidity- flows- solvability- profitabilitypl
dc.subject.plcash flow- płynność- przepływy- wypłacalność- zyskownośćpl
dc.title"Przepływy środków pieniężnych a kondycja finansowa na przykładzie P.P.U.H.”AKPIL”pl
dc.title.alternative"Cash flow versus financial condition on the basis of P.P.U.H.”AKPIL”pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Report from the cash flow provides with valuable information on the financial condition of enterprises. Terms profitability and solvability are directly connected with cash flow, as it turns out that they always come together. It happens so that the companies achieving high profits are not able to pay their liabilities on time and the other way round. This paper presents the basic issue connected with financial liquidity and cash flow. The particular positions of cash flow were discussed in order to define the terminology included in report. The methods of analysis of the cash flow report were also presented. The differences between them and information that can be achieved with the use of particular methods were presented. The benefits from conducting the discussed analyses were also indicated. What is more, on the final stage of this paper, an attempt was made to conduct analysis of cash flow report on the basis of Manufacturing, Trade and Service Company “AKPIL” with the registered office in Pilzno. The years 2009-2011 were taken into consideration in the analysed period and the conclusions from the conducted research were presented.
dc.abstract.plpl
Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych dostarcza cennych informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstw. Z cash flow bezpośrednio wiążą się pojęcia zyskowności i wypłacalności, które jak się okazuje nie zawsze idą ze sobą w parze. Zdarza się, że firmy osiągające wysokie zyski nie są w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań i odwrotnie. Praca prezentuje podstawową problematykę związaną z płynnością finansową i rachunkiem przepływów pieniężnych. Zostały omówione poszczególne pozycje cash flow w celu przybliżenia i objaśnienia terminologii zawartej w sprawozdaniu. Przedstawiono również metody i sposoby analizy sprawozdania z przepływów pieniężnych. Ukazano różnice między nimi oraz informacje jakie można otrzymać przy zastosowaniu poszczególnych metod. Zaprezentowano korzyści wynikające z dokonywania omawianych analiz. Dodatkowo w końcowym etapie pracy podjęto próbę przeprowadzenia analizy sprawozdania z przepływów środków pieniężnych na przykładzie Przedsiębiorstwa Produkcyjni Usługowo Handlowego „AKPIL” z siedzibą w Pilźnie. W analizowanym okresie uwzględniono lata 2009-2011 oraz przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonego badania.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Pękala, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bauer, Kinga - 127260
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:31:19Z
dc.date.available
2020-07-24T13:31:19Z
dc.date.submittedpl
2012-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-72128-116318
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185156
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cash flow- financial liquidity- flows- solvability- profitability
dc.subject.plpl
cash flow- płynność- przepływy- wypłacalność- zyskowność
dc.titlepl
"Przepływy środków pieniężnych a kondycja finansowa na przykładzie P.P.U.H.”AKPIL”
dc.title.alternativepl
"Cash flow versus financial condition on the basis of P.P.U.H.”AKPIL”
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Sosnowiec
4
Wroclaw
3
Dublin
1
Janowice Raczyckie
1
Krakow
1
Lodz
1
Rzeszów
1
Trzcianka
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available