Wpływ blogów modowych na tendencje nabywcze konsumentów.

licenciate
dc.abstract.enInfluence of fashion blogs on consumers’ buying tendency. The aim of this bachelor’s work is to present a brand new phenomenon of using fashion blogs to earn money by their authors and marketing purposes of companies. It has been made an effort to define Network society and its way of communicating. Also, it has been presented the examples of online advertising, the blog’s appearance and rules of its functioning. The author has made the peer analysis of few examples of blogs. It has been shown the difference between: a diary, a blog, an internet page and a corporate blog. What is more, how the blog’s authors can make a profit by running an Internet (public) diary. It has been tried to verify the blog’s influence on consumer’s choices and influence on blog readers’ way of perceiving themselves.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy nowego zjawiska, jakim jest wykorzystanie blogów o tematyce mody do zarabiania pieniędzy przez ich autorów oraz przez firmy do działań marketingowych i promocji. Podjęto próbę zdefiniowania społeczeństwa w Internecie oraz jego sposobów komunikowania się. Przedstawiono także rodzaje reklamy internetowej oraz wygląd i zasady funkcjonowania blogów. Zostało ukazane, w jaki sposób można uzyskiwać korzyści materialne z tytułu prowadzenia internetowych (publicznych) dzienników, pamiętników. Dokonano analizy porównawczej kilku losowo wybranych blogów. Zostały pokazane różnice między: pamiętnikiem, blogiem, stroną internetową i blogiem firmowym. W pracy podjęto także próbę zweryfikowania wpływu internetowych pamiętników na wybory konsumpcyjne oraz ich wpływu na postrzeganie siebie przez czytelników.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.authorKrzywdzińska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBujak, Kazimierz - 127472 pl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:29:46Z
dc.date.available2020-07-24T15:29:46Z
dc.date.submitted2013-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-74162-126113pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187005
dc.languagepolpl
dc.subject.enADVERTISE - BLOG – CONSUMET – INTERNETpl
dc.subject.plBLOG – INTERNET – KONSUMENT - REKLAMApl
dc.titleWpływ blogów modowych na tendencje nabywcze konsumentów.pl
dc.title.alternativeInfluence of fashion blogs on consumers’ buying tendencypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Influence of fashion blogs on consumers’ buying tendency. The aim of this bachelor’s work is to present a brand new phenomenon of using fashion blogs to earn money by their authors and marketing purposes of companies. It has been made an effort to define Network society and its way of communicating. Also, it has been presented the examples of online advertising, the blog’s appearance and rules of its functioning. The author has made the peer analysis of few examples of blogs. It has been shown the difference between: a diary, a blog, an internet page and a corporate blog. What is more, how the blog’s authors can make a profit by running an Internet (public) diary. It has been tried to verify the blog’s influence on consumer’s choices and influence on blog readers’ way of perceiving themselves.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy nowego zjawiska, jakim jest wykorzystanie blogów o tematyce mody do zarabiania pieniędzy przez ich autorów oraz przez firmy do działań marketingowych i promocji. Podjęto próbę zdefiniowania społeczeństwa w Internecie oraz jego sposobów komunikowania się. Przedstawiono także rodzaje reklamy internetowej oraz wygląd i zasady funkcjonowania blogów. Zostało ukazane, w jaki sposób można uzyskiwać korzyści materialne z tytułu prowadzenia internetowych (publicznych) dzienników, pamiętników. Dokonano analizy porównawczej kilku losowo wybranych blogów. Zostały pokazane różnice między: pamiętnikiem, blogiem, stroną internetową i blogiem firmowym. W pracy podjęto także próbę zweryfikowania wpływu internetowych pamiętników na wybory konsumpcyjne oraz ich wpływu na postrzeganie siebie przez czytelników.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.authorpl
Krzywdzińska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bujak, Kazimierz - 127472
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:29:46Z
dc.date.available
2020-07-24T15:29:46Z
dc.date.submittedpl
2013-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-74162-126113
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187005
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ADVERTISE - BLOG – CONSUMET – INTERNET
dc.subject.plpl
BLOG – INTERNET – KONSUMENT - REKLAMA
dc.titlepl
Wpływ blogów modowych na tendencje nabywcze konsumentów.
dc.title.alternativepl
Influence of fashion blogs on consumers’ buying tendency
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Cielesnica
1
Dublin
1
Giżycko
1
Katowice
1
Lodz
1
Siechnice
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available