Rola Głównego Inspektora Farmaceutycznego w nadzorze nad rynkiem reklamy produktów leczniczych

master
dc.abstract.enAdvertisement of medicinal products in Poland is an extremely interesting branch, which awaits, with a mediocre result however, a functional law system. While watching TV, it is almost impossible not to notice the enormous extent of advertisements. These are not only ads of medicines, but it is them that have recently significantly increased their share in the advertising market. And despite information appearing after each advertisement of a medicinal product and advising to “read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine”. Not everyone takes this remark seriously. It happens that we take medicines on our own account, as we know the best what ails us at the particular moment.In the first chapter of my thesis, I mention the most important legal sources on which I based my work. This is a collection of current normative acts, both Polish and those set by the European Union.The next chapter is devoted to some general information on advertisement, its definition and function. I have included there also the definition of a medicinal product as provided by the Polish Pharmaceutical Law and by the law of the European Union.The third chapter contains a thorough description of the advertisement of a medicinal product, its forms and manners of presentation according to the Polish Pharmaceutical Law. This chapter is immensely important as it gives a view on the means used by the pharmaceutical concerns in order to find place on the market for their product. It shows also how far they can go so that their product would appear on the list of the most often bought items.The fourth chapter lists situations when we do not encounter advertisement of medicinal products, although it could have seemed different at the first glance.The last but one chapter was committed to prohibitions and limitations connected with the advertisement of medicinal products. As we are aware, the medicinal products, due to their healing features, are obliged to comply with some rules, especially in connection with advertising.The sixth chapter is the last one and contains the definition of supervision, its types and the description of the very limited competences of the Chief Pharmaceutical Inspector within the supervision over the advertisement of medicinal products.In my thesis I have tried to present what does this supervision look like. That although it is conducted within several areas, the organ whose competences are to some extent stated in the Polish Pharmaceutical Law, is at times helpless. Many concerns neglect the prohibitions of the law and are prepared for a potential fine, which from their perspective is often a small cost. For sure, there is still much to do within this matter and the position of the Chief Pharmaceutical Inspector is to be strengthened, as he should defend the potential customers against products that do not comply with formal requirements and against advertisement of such products, which is often conducted on the edge of law.pl
dc.abstract.plReklama produktów leczniczych w Polsce to niezwykle ciekawa gałąź, która z marnym skutkiem próbuje w Polsce doczekać się sprawnie działającego systemu regulacji prawnych. Oglądając dziś telewizję, trudno nam nie zauważyć ogromu reklam. Nie są to tylko reklamy leków, jednak te właśnie ostatnio znacznie zwiększyły swój udział w rynku reklamowym. I o ile po każdej reklamie produktu leczniczego pojawia się informacja stanowiąca przestrogę, że „(…) przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej (…)”, nie każdy bierze tę uwagę do siebie. Często zdarza się, że stosujemy leki na własną rękę, wiedząc najlepiej co w danym momencie nam dolega. W pierwszym rozdziale swojej pracy przytaczam najważniejsze źródła prawa, na których oparłem swoją pracę. Jest to zbór aktów normatywnych powszechnie obowiązujących, tych polskich jak i unijnych. Kolejny rozdział poświęciłem ogólnym informacjom o reklamie, jej definicji i funkcji, jaką pełni. Znajduje się tam również definicja produktu leczniczego zawarta w ustawie prawo farmaceutyczne, jak również definicja zawarta w prawie wspólnotowym.Rozdział trzeci to szczegółowe omówienie reklamy produktu leczniczego, jego formy i sposobów prezentacji zawarte w ustawie prawo farmaceutyczne. To rozdział niezwykle istotny, gdyż daje nam on obraz tego, jakich środków używają koncerny farmaceutyczne, aby znaleźć miejsce na rynku dla swojego produktu. Pokazuje też jak daleko są w stanie się posunąć, aby to właśnie ich produkt znalazł się na liście najczęściej kupowanych.Rozdział czwarty zawiera katalog sytuacji, w których nie mamy do czynienia z reklamą produktu leczniczego, choć na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać inaczej. Przedostatni rozdział poświęcony został zakazom i ograniczeniom związanym z reklamą produktu leczniczego. Jak wiemy produkty lecznicze ze względu na swoje właściwości lecznicze muszą przestrzegać pewnych rygorów, zwłaszcza jeśli chodzi o reklamę. Rozdział szósty jest ostatnim rozdziałem i zawiera definicje nadzoru, jego rodzaje i bardzo ograniczone kompetencje Głównego Inspektora Farmaceutycznego w nadzorze nad reklamą produktów leczniczych.W swojej pracy starałem się pokazać jak wygląda nadzór nad tą reklamą. Że choć sprawowany jest on na kilku płaszczyznach, to organ, który niejako ma zapisane kompetencje w ustawie prawo farmaceutyczne, bywa momentami bezradny. Wiele koncernów lekceważy zakazy zawarte w ustawie licząc się z ewentualną karą grzywny, która często, z ich perspektywy, stanowi niewielki koszt. Na pewno jest sporo do zrobienia w tym temacie i należy wzmocnić pozycję Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który powinien bronić potencjalnych konsumentów przed produktami nie spełniającymi wymogów formalnych, jak i przed reklamą takich produktów, która często jest prowadzona na granicy prawa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.contributor.authorGacoń, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDługosz, Tomasz - 127731 pl
dc.contributor.reviewerWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:34:41Z
dc.date.available2020-07-23T22:34:41Z
dc.date.submitted2012-05-31pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-64307-4748pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177872
dc.languagepolpl
dc.subject.ensupervision, advertisement, Chief Pharmaceutical Inspector.pl
dc.subject.plnadzór, reklama, Główny Inspektor Farmaceutycznypl
dc.titleRola Głównego Inspektora Farmaceutycznego w nadzorze nad rynkiem reklamy produktów leczniczychpl
dc.title.alternativeRole of the Chief Pharmaceutical Inspector in the supervision over the advertisement of medicinal products.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Advertisement of medicinal products in Poland is an extremely interesting branch, which awaits, with a mediocre result however, a functional law system. While watching TV, it is almost impossible not to notice the enormous extent of advertisements. These are not only ads of medicines, but it is them that have recently significantly increased their share in the advertising market. And despite information appearing after each advertisement of a medicinal product and advising to “read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine”. Not everyone takes this remark seriously. It happens that we take medicines on our own account, as we know the best what ails us at the particular moment.In the first chapter of my thesis, I mention the most important legal sources on which I based my work. This is a collection of current normative acts, both Polish and those set by the European Union.The next chapter is devoted to some general information on advertisement, its definition and function. I have included there also the definition of a medicinal product as provided by the Polish Pharmaceutical Law and by the law of the European Union.The third chapter contains a thorough description of the advertisement of a medicinal product, its forms and manners of presentation according to the Polish Pharmaceutical Law. This chapter is immensely important as it gives a view on the means used by the pharmaceutical concerns in order to find place on the market for their product. It shows also how far they can go so that their product would appear on the list of the most often bought items.The fourth chapter lists situations when we do not encounter advertisement of medicinal products, although it could have seemed different at the first glance.The last but one chapter was committed to prohibitions and limitations connected with the advertisement of medicinal products. As we are aware, the medicinal products, due to their healing features, are obliged to comply with some rules, especially in connection with advertising.The sixth chapter is the last one and contains the definition of supervision, its types and the description of the very limited competences of the Chief Pharmaceutical Inspector within the supervision over the advertisement of medicinal products.In my thesis I have tried to present what does this supervision look like. That although it is conducted within several areas, the organ whose competences are to some extent stated in the Polish Pharmaceutical Law, is at times helpless. Many concerns neglect the prohibitions of the law and are prepared for a potential fine, which from their perspective is often a small cost. For sure, there is still much to do within this matter and the position of the Chief Pharmaceutical Inspector is to be strengthened, as he should defend the potential customers against products that do not comply with formal requirements and against advertisement of such products, which is often conducted on the edge of law.
dc.abstract.plpl
Reklama produktów leczniczych w Polsce to niezwykle ciekawa gałąź, która z marnym skutkiem próbuje w Polsce doczekać się sprawnie działającego systemu regulacji prawnych. Oglądając dziś telewizję, trudno nam nie zauważyć ogromu reklam. Nie są to tylko reklamy leków, jednak te właśnie ostatnio znacznie zwiększyły swój udział w rynku reklamowym. I o ile po każdej reklamie produktu leczniczego pojawia się informacja stanowiąca przestrogę, że „(…) przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej (…)”, nie każdy bierze tę uwagę do siebie. Często zdarza się, że stosujemy leki na własną rękę, wiedząc najlepiej co w danym momencie nam dolega. W pierwszym rozdziale swojej pracy przytaczam najważniejsze źródła prawa, na których oparłem swoją pracę. Jest to zbór aktów normatywnych powszechnie obowiązujących, tych polskich jak i unijnych. Kolejny rozdział poświęciłem ogólnym informacjom o reklamie, jej definicji i funkcji, jaką pełni. Znajduje się tam również definicja produktu leczniczego zawarta w ustawie prawo farmaceutyczne, jak również definicja zawarta w prawie wspólnotowym.Rozdział trzeci to szczegółowe omówienie reklamy produktu leczniczego, jego formy i sposobów prezentacji zawarte w ustawie prawo farmaceutyczne. To rozdział niezwykle istotny, gdyż daje nam on obraz tego, jakich środków używają koncerny farmaceutyczne, aby znaleźć miejsce na rynku dla swojego produktu. Pokazuje też jak daleko są w stanie się posunąć, aby to właśnie ich produkt znalazł się na liście najczęściej kupowanych.Rozdział czwarty zawiera katalog sytuacji, w których nie mamy do czynienia z reklamą produktu leczniczego, choć na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać inaczej. Przedostatni rozdział poświęcony został zakazom i ograniczeniom związanym z reklamą produktu leczniczego. Jak wiemy produkty lecznicze ze względu na swoje właściwości lecznicze muszą przestrzegać pewnych rygorów, zwłaszcza jeśli chodzi o reklamę. Rozdział szósty jest ostatnim rozdziałem i zawiera definicje nadzoru, jego rodzaje i bardzo ograniczone kompetencje Głównego Inspektora Farmaceutycznego w nadzorze nad reklamą produktów leczniczych.W swojej pracy starałem się pokazać jak wygląda nadzór nad tą reklamą. Że choć sprawowany jest on na kilku płaszczyznach, to organ, który niejako ma zapisane kompetencje w ustawie prawo farmaceutyczne, bywa momentami bezradny. Wiele koncernów lekceważy zakazy zawarte w ustawie licząc się z ewentualną karą grzywny, która często, z ich perspektywy, stanowi niewielki koszt. Na pewno jest sporo do zrobienia w tym temacie i należy wzmocnić pozycję Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który powinien bronić potencjalnych konsumentów przed produktami nie spełniającymi wymogów formalnych, jak i przed reklamą takich produktów, która często jest prowadzona na granicy prawa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.contributor.authorpl
Gacoń, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Długosz, Tomasz - 127731
dc.contributor.reviewerpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:34:41Z
dc.date.available
2020-07-23T22:34:41Z
dc.date.submittedpl
2012-05-31
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-64307-4748
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177872
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
supervision, advertisement, Chief Pharmaceutical Inspector.
dc.subject.plpl
nadzór, reklama, Główny Inspektor Farmaceutyczny
dc.titlepl
Rola Głównego Inspektora Farmaceutycznego w nadzorze nad rynkiem reklamy produktów leczniczych
dc.title.alternativepl
Role of the Chief Pharmaceutical Inspector in the supervision over the advertisement of medicinal products.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Węgrów
3
Ashburn
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Grudziądz
1
Katowice
1
Miastkowo
1
Nysa
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available