Kontrola wewnątrzadministracyjna sensu stricto i sensu largo w systemie kontroli działalności administracji publicznej.

master
dc.abstract.enThis thesis is dedicated to inneradministrative control matter in both strict sense and broad sense bearings.The thesis includes clarifying the concept of control in public administration, its stages and definitions that are associated with the control e.g.: inspection, survey, audit. The structure of the control system of public administration, that in terms of inspection subjects sets basic types of administrative control, is also analyzed.Government control, departmental control and interdepartmental control are described within inneradministrative control in terms of strict sense. The concept in the broad sense refers to a specialistic control, its features and its scope that is broad.The work presents connections between strict sense and broad sense of inneradministrative control. There is also presented permanent growth of control mechanisms as a problem with its advantages and disadventages.The thesis ends with a summary and a list of publications, legislation, and Internet sources that were helpful.pl
dc.abstract.otherNiniejszapraca jest poświęcona tematyce kontroliwewnątrzadministracyjnej w ujęciu zarówno sensu stricto jak i sensu largo. Praca zawiera wyjaśnienie pojęcia kontroli w administracji publicznej, jej stadia oraz definicji, które są związane z kontrolą takie jak na przykład: lustracja, inspekcja, rewizja oraz wizytacja. Poddano również analizie strukturę samego systemu kontroli administracji publicznej, który pod względem podmiotów kontrolujących, wyznacza podstawowe rodzaje kontroli administracji.W ramach kontroli wewnątrzadministracyjnej w ujęciu sensu stricto została opisana m.in. kontrola rządowa, resortowa i międzyresortowa, natomiast ujęcie sensu largo odnosi się do kontroli specjalistycznej, jej cech jak również zakresu przedmiotowego, który jest bardzo szeroki.W pracy przedstawione są relacje, które zachodzą między kontrolą wewnątrzadministracyjnąw ścisłym tego słowa znaczeniu, jak również w ujęciu sensu largo. Został również poruszony problem ciągłego rozrostu mechanizmów kontroli, wraz z przedstawieniem dobrych oraz złych stron takiego stanu rzeczy.Pracę kończy podsumowanie wraz z wykazem publikacji, aktów prawnych oraz źródeł internetowych, które były pomocne przy omawianiu tematu pracy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDąbek, Dorota - 127695 pl
dc.contributor.authorGałka, Przemysławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerJakimowicz, Wojciech - 128412 pl
dc.contributor.reviewerDąbek, Dorota - 127695 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:42:53Z
dc.date.available2020-07-20T20:42:53Z
dc.date.submitted2011-10-26pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-61978-120824pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175517
dc.subject.enControl, system, administrationpl
dc.subject.otherKontrola, system, administracjapl
dc.titleKontrola wewnątrzadministracyjna sensu stricto i sensu largo w systemie kontroli działalności administracji publicznej.pl
dc.title.alternativeInneradministrative control in the strict sense and broad sense of the control system of public administration activitiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is dedicated to inneradministrative control matter in both strict sense and broad sense bearings.The thesis includes clarifying the concept of control in public administration, its stages and definitions that are associated with the control e.g.: inspection, survey, audit. The structure of the control system of public administration, that in terms of inspection subjects sets basic types of administrative control, is also analyzed.Government control, departmental control and interdepartmental control are described within inneradministrative control in terms of strict sense. The concept in the broad sense refers to a specialistic control, its features and its scope that is broad.The work presents connections between strict sense and broad sense of inneradministrative control. There is also presented permanent growth of control mechanisms as a problem with its advantages and disadventages.The thesis ends with a summary and a list of publications, legislation, and Internet sources that were helpful.
dc.abstract.otherpl
Niniejszapraca jest poświęcona tematyce kontroliwewnątrzadministracyjnej w ujęciu zarówno sensu stricto jak i sensu largo. Praca zawiera wyjaśnienie pojęcia kontroli w administracji publicznej, jej stadia oraz definicji, które są związane z kontrolą takie jak na przykład: lustracja, inspekcja, rewizja oraz wizytacja. Poddano również analizie strukturę samego systemu kontroli administracji publicznej, który pod względem podmiotów kontrolujących, wyznacza podstawowe rodzaje kontroli administracji.W ramach kontroli wewnątrzadministracyjnej w ujęciu sensu stricto została opisana m.in. kontrola rządowa, resortowa i międzyresortowa, natomiast ujęcie sensu largo odnosi się do kontroli specjalistycznej, jej cech jak również zakresu przedmiotowego, który jest bardzo szeroki.W pracy przedstawione są relacje, które zachodzą między kontrolą wewnątrzadministracyjnąw ścisłym tego słowa znaczeniu, jak również w ujęciu sensu largo. Został również poruszony problem ciągłego rozrostu mechanizmów kontroli, wraz z przedstawieniem dobrych oraz złych stron takiego stanu rzeczy.Pracę kończy podsumowanie wraz z wykazem publikacji, aktów prawnych oraz źródeł internetowych, które były pomocne przy omawianiu tematu pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dąbek, Dorota - 127695
dc.contributor.authorpl
Gałka, Przemysław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Jakimowicz, Wojciech - 128412
dc.contributor.reviewerpl
Dąbek, Dorota - 127695
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:42:53Z
dc.date.available
2020-07-20T20:42:53Z
dc.date.submittedpl
2011-10-26
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-61978-120824
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175517
dc.subject.enpl
Control, system, administration
dc.subject.otherpl
Kontrola, system, administracja
dc.titlepl
Kontrola wewnątrzadministracyjna sensu stricto i sensu largo w systemie kontroli działalności administracji publicznej.
dc.title.alternativepl
Inneradministrative control in the strict sense and broad sense of the control system of public administration activities
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
66
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Poznan
5
Krakow
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Lublin
2
Ruda Śląska
2
Ashburn
1
Babichy
1
Brudzew
1

No access

No Thumbnail Available