Porównanie krzywych wzrostowych dwóch szczepów bakterii Salmonella enterica Typhimurium: LT-2 i VNP20009 oraz optymalizacja warunków elektroporacji szczepu VNP0009

licenciate
dc.abstract.enCurrently attempts are made to use bacteria in experimental cancer therapies. They might be an effective alternative to chemo- and radiotherapy. One of the potential therapeutic strains is Salmonella enetrica Typhimurium VNP20009. The aim of the research project conducted in the Department of Cell Biochemistry is to use VNP as a vector which apart from killing cells in the tumour and activating the immune system, also codes for proteins with anti-cancer activities. The goal of my study was to determine the optimal conditions of VNP electroporation – as a method for bacteria transformation with suitable plasmids and to compare its growth rate with that of a wild strain. To achieve it, efficiencies of electroporation at various possible parameters of the process were evaluated. Also growth curves of both VNP and the wild strain were compared. As a result, optimal electroporation conditions were determined as 25μF, 100Ω, 2,4kV. VNP proved to reach a stationary phase of growth at a lower concentration of bacteria than the wild strain. The results shall be used in further work with the VNP strain.pl
dc.abstract.plObecnie podejmuje się już próby wykorzystania bakterii w eksperymentalnych terapiach przeciwnowotworowych. Mogą one stanowić skuteczną alternatywę dla chemio- i radioterapii. Jednym z potencjalnych szczepów terapeutycznych jest szczep Salmonella enetrica Typhimurium VNP20009 (określany dalej jako VNP). Celem prowadzonego w Zakładzie Biochemii Komórki projektu jest wykorzystanie VNP jako wektora, który oprócz tego, że sam zabija komórki w obrębie guza i aktywuje układ odpornościowy, koduje także białka o potencjale przeciwnowotworowym. Celem mojej pracy było określenie optymalnych warunków elektroporacji szczepu VNP – jako metody transformacji bakterii odpowiednimi plazmidami oraz porównanie szybkości wzrostu VNP ze szczepem dzikim. W tym celu przetestowano różne możliwe kombinacje parametrów elektroporacji i sprawdzono ich wpływ na wydajność procesu oraz porównano krzywe wzrostowe VNP i szczepu dzikiego. W wyniku eksperymentów optymalne warunki elektroporacji określono jako 25μF, 100Ω, 2,4kV. Szczep VNP osiąga stacjonarną fazę wzrostu przy niższym stężeniu bakterii, niż szczep dziki. Wyniki zostaną wykorzystane w dalszych pracach ze szczepem VNP.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorBereta, Joanna - 127287 pl
dc.contributor.authorLityńska, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerBereta, Joanna - 127287 pl
dc.contributor.reviewerCzaplicki, Dominikpl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:53:06Z
dc.date.available2020-07-27T07:53:06Z
dc.date.submitted2017-07-05pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-115396-194148pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220747
dc.languagepolpl
dc.subject.enelectroporation, VNP20009, LT-2, Salmonella enterica Typhimurium, growth curves, VNPpl
dc.subject.plelektroporacja, VNP20009, LT-2, Salmonella enterica Typhimurium, krzywe wzrostowe, VNPpl
dc.titlePorównanie krzywych wzrostowych dwóch szczepów bakterii Salmonella enterica Typhimurium: LT-2 i VNP20009 oraz optymalizacja warunków elektroporacji szczepu VNP0009pl
dc.title.alternativeComparison of growth curves of two Salmonella enterica Typhimurium strains: LT-2 and VNP20009, and optimization of conditions of VNP20009 electroporationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Currently attempts are made to use bacteria in experimental cancer therapies. They might be an effective alternative to chemo- and radiotherapy. One of the potential therapeutic strains is Salmonella enetrica Typhimurium VNP20009. The aim of the research project conducted in the Department of Cell Biochemistry is to use VNP as a vector which apart from killing cells in the tumour and activating the immune system, also codes for proteins with anti-cancer activities. The goal of my study was to determine the optimal conditions of VNP electroporation – as a method for bacteria transformation with suitable plasmids and to compare its growth rate with that of a wild strain. To achieve it, efficiencies of electroporation at various possible parameters of the process were evaluated. Also growth curves of both VNP and the wild strain were compared. As a result, optimal electroporation conditions were determined as 25μF, 100Ω, 2,4kV. VNP proved to reach a stationary phase of growth at a lower concentration of bacteria than the wild strain. The results shall be used in further work with the VNP strain.
dc.abstract.plpl
Obecnie podejmuje się już próby wykorzystania bakterii w eksperymentalnych terapiach przeciwnowotworowych. Mogą one stanowić skuteczną alternatywę dla chemio- i radioterapii. Jednym z potencjalnych szczepów terapeutycznych jest szczep Salmonella enetrica Typhimurium VNP20009 (określany dalej jako VNP). Celem prowadzonego w Zakładzie Biochemii Komórki projektu jest wykorzystanie VNP jako wektora, który oprócz tego, że sam zabija komórki w obrębie guza i aktywuje układ odpornościowy, koduje także białka o potencjale przeciwnowotworowym. Celem mojej pracy było określenie optymalnych warunków elektroporacji szczepu VNP – jako metody transformacji bakterii odpowiednimi plazmidami oraz porównanie szybkości wzrostu VNP ze szczepem dzikim. W tym celu przetestowano różne możliwe kombinacje parametrów elektroporacji i sprawdzono ich wpływ na wydajność procesu oraz porównano krzywe wzrostowe VNP i szczepu dzikiego. W wyniku eksperymentów optymalne warunki elektroporacji określono jako 25μF, 100Ω, 2,4kV. Szczep VNP osiąga stacjonarną fazę wzrostu przy niższym stężeniu bakterii, niż szczep dziki. Wyniki zostaną wykorzystane w dalszych pracach ze szczepem VNP.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Bereta, Joanna - 127287
dc.contributor.authorpl
Lityńska, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Bereta, Joanna - 127287
dc.contributor.reviewerpl
Czaplicki, Dominik
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:53:06Z
dc.date.available
2020-07-27T07:53:06Z
dc.date.submittedpl
2017-07-05
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-115396-194148
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220747
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
electroporation, VNP20009, LT-2, Salmonella enterica Typhimurium, growth curves, VNP
dc.subject.plpl
elektroporacja, VNP20009, LT-2, Salmonella enterica Typhimurium, krzywe wzrostowe, VNP
dc.titlepl
Porównanie krzywych wzrostowych dwóch szczepów bakterii Salmonella enterica Typhimurium: LT-2 i VNP20009 oraz optymalizacja warunków elektroporacji szczepu VNP0009
dc.title.alternativepl
Comparison of growth curves of two Salmonella enterica Typhimurium strains: LT-2 and VNP20009, and optimization of conditions of VNP20009 electroporation
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available