Zarządzanie wizrunkiem lekarza na Instagramie

master
dc.abstract.enThe aim of this master's thesis is to examine the image of doctors on Instagram and their activities as influencers and the impact on the purchasing decisions of recipients. The subject of the research was the relationship between influencers and consumers. The hypothesis of the research work concerns the influence of the doctor's authority on the purchasing decisions of recipients and their activity as influencers. For each profile, an analysis of advertising activity was carried out based on legal documents. The research material consisted of four selected profiles of doctors on the Instagram portal. The research methods were used: a survey conducted with the use of the online Google form, bibliographic items and a case study. Thanks to the research, it was possible to answer the research question, which was: how the image of doctors and their authority influence the purchasing decisions of recipients and trust in products promoted by doctors. The results were presented using graphs and case reports. They became an introduction to the discussion about the image of a doctor on the Internet in the field of humanistic management, i.e. an innovative topic. The cognitive value and innovative approach to the subject of the conducted research results from the fact that the image of doctors on the Internet is very poorly researched. The work provides knowledge about how a doctor is perceived in the new media and how his authority influences society.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest zbadanie wizerunku lekarzy na portalu Instagram i ich działalność, jako influencerów oraz wpływ na decyzje zakupowe odbiorców. Przedmiot badań stanowiły relację między lekarzami influencerami, a konsumentami. Hipoteza pracy badawczej dotyczy wpływu autorytetu lekarza na decyzje zakupowe odbiorców oraz ich działalność, jako influencerów. Dla każdego z profilu została przeprowadzona analiza działalności reklamowej w oparciu o dokumenty prawa. Materiałem badawczym były cztery wybrane profile lekarzy na portalu Instagram. Zastosowano metody badawcze: ankietę przeprowadzoną za pomocą internetowego formularza Google, pozycji bibliograficznych i studium przypadku. Dzięki badaniom udało się odpowiedzieć na zadane pytanie badawcze, które brzmiało: jak wizerunek lekarzy i ich autorytet wpływają na decyzję zakupowe odbiorców i zaufanie dla produktów promowanych przez lekarzy. Wyniki zostały przedstawione za pomocą wykresów i opisu przypadków. Stały się wstępem do dyskusji o wizerunku lekarza w sieci w nurcie zarządzania humanistycznego, a więc tematu nowatorskiego. Wartość poznawcza oraz nowatorskie ujęcie tematu przeprowadzonych badań wynika z faktu, że wizerunek lekarzy w Internecie jest bardzo słabo zbadany. Praca, dostarcza wiedzy o tym, jak postrzegany jest lekarz w nowych mediach oraz jak jego autorytet wpływa na społeczeństwo.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorBarańska, Marzenapl
dc.contributor.authorWołowiec, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Marzenapl
dc.contributor.reviewerLaberschek, Marcinpl
dc.date.accessioned2022-01-21T01:06:00Z
dc.date.available2022-01-21T01:06:00Z
dc.date.submitted2021-07-08pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediami i reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-147312-277767pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287274
dc.languagepolpl
dc.subject.enAUTHORITY - DOCTOR - IMAGE - INFLUENCER - INFLUENCER MARKETINGpl
dc.subject.plAUTORYTET - INFLUENCER - INFLUENCER MARKETING - LEKARZ - WIZERUNEKpl
dc.titleZarządzanie wizrunkiem lekarza na Instagramiepl
dc.title.alternativeDoctor's image management on Instagram.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this master's thesis is to examine the image of doctors on Instagram and their activities as influencers and the impact on the purchasing decisions of recipients. The subject of the research was the relationship between influencers and consumers. The hypothesis of the research work concerns the influence of the doctor's authority on the purchasing decisions of recipients and their activity as influencers. For each profile, an analysis of advertising activity was carried out based on legal documents. The research material consisted of four selected profiles of doctors on the Instagram portal. The research methods were used: a survey conducted with the use of the online Google form, bibliographic items and a case study. Thanks to the research, it was possible to answer the research question, which was: how the image of doctors and their authority influence the purchasing decisions of recipients and trust in products promoted by doctors. The results were presented using graphs and case reports. They became an introduction to the discussion about the image of a doctor on the Internet in the field of humanistic management, i.e. an innovative topic. The cognitive value and innovative approach to the subject of the conducted research results from the fact that the image of doctors on the Internet is very poorly researched. The work provides knowledge about how a doctor is perceived in the new media and how his authority influences society.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest zbadanie wizerunku lekarzy na portalu Instagram i ich działalność, jako influencerów oraz wpływ na decyzje zakupowe odbiorców. Przedmiot badań stanowiły relację między lekarzami influencerami, a konsumentami. Hipoteza pracy badawczej dotyczy wpływu autorytetu lekarza na decyzje zakupowe odbiorców oraz ich działalność, jako influencerów. Dla każdego z profilu została przeprowadzona analiza działalności reklamowej w oparciu o dokumenty prawa. Materiałem badawczym były cztery wybrane profile lekarzy na portalu Instagram. Zastosowano metody badawcze: ankietę przeprowadzoną za pomocą internetowego formularza Google, pozycji bibliograficznych i studium przypadku. Dzięki badaniom udało się odpowiedzieć na zadane pytanie badawcze, które brzmiało: jak wizerunek lekarzy i ich autorytet wpływają na decyzję zakupowe odbiorców i zaufanie dla produktów promowanych przez lekarzy. Wyniki zostały przedstawione za pomocą wykresów i opisu przypadków. Stały się wstępem do dyskusji o wizerunku lekarza w sieci w nurcie zarządzania humanistycznego, a więc tematu nowatorskiego. Wartość poznawcza oraz nowatorskie ujęcie tematu przeprowadzonych badań wynika z faktu, że wizerunek lekarzy w Internecie jest bardzo słabo zbadany. Praca, dostarcza wiedzy o tym, jak postrzegany jest lekarz w nowych mediach oraz jak jego autorytet wpływa na społeczeństwo.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.authorpl
Wołowiec, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.reviewerpl
Laberschek, Marcin
dc.date.accessioned
2022-01-21T01:06:00Z
dc.date.available
2022-01-21T01:06:00Z
dc.date.submittedpl
2021-07-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami i reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-147312-277767
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287274
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
AUTHORITY - DOCTOR - IMAGE - INFLUENCER - INFLUENCER MARKETING
dc.subject.plpl
AUTORYTET - INFLUENCER - INFLUENCER MARKETING - LEKARZ - WIZERUNEK
dc.titlepl
Zarządzanie wizrunkiem lekarza na Instagramie
dc.title.alternativepl
Doctor's image management on Instagram.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Krakow
7
Adamowka
4
Poznan
4
Warsaw
4
Wydminy
3
Wroclaw
2
Ashburn
1
Barcelona
1
Berlin
1
Czerwionka-Leszczyny
1

No access

No Thumbnail Available
Collections