Synteza nowych aryloaminowych pochodnych hydantoiny, potencjalnych ligandów receptorów serotoninowych 5-HT7 i kanałów sodowych

master
dc.abstract.enThe introduction characterizes the concept of designed multifunctional ligands (DML) in comparison to the other paradigms of drug discovery. Next, an overview of current and new targets in treatment of neuropathic pain, taking into account ligands involved in clinical, preclinical trials and once actually used in treatment of neuropathy was presented. It was preceded by a description of the neuropathic pain’s definition, pathophysiology, forms and connection to other illnesses.In the experimental part, synthesis of four compounds, biphenylpiperazinylalkyl derivatives of α-tetralinohydantoin, was presented. The aim of this study was the synthesis of several selected multifunctional ligands potentially effective in neuropathic pain treatment with affinity for serotonin receptors 5-HT7 and sodium channels. Designed compounds include structural elements of phenytoin (sodium channel blocker) and LP-211, LP-12 (5-HT7 receptor agonist). Each final compound differs in length of the aliphatic chain (four or five methylene groups) and in the biphenylpiperazine fragment. An attempt has been made to synthesize the other final compound, with α tetralin group at position N1 of hydantoin ring. Then, druglikeness analysis of synthesized final compounds was conducted. Structures of final compounds were confirmed using magnetic resonance spectroscopy (1H NMR and 13C NMR) and liquid chromatography–mass spectrometry (LC/MS). Their purity was verified by thin layer-chromatography (TLC) and high performance liquid chromatography (HPLC).pl
dc.abstract.plWe wstępie scharakteryzowana została koncepcja ligandów wielofunkcyjnych (DML) w porównaniu z innymi koncepcjami projektowania leków. Następnie przedstawiono przegląd dotychczasowych oraz nowych celów biologicznych w leczeniu bólu neuropatycznego, z uwzględnieniem ligandów receptorów, które znajdują się w fazie badań klinicznych, przedklinicznych, bądź znalazły już zastosowanie w leczeniu neuropatii. Wcześniej, przybliżone zostało pojęcie bólu neuropatycznego, jego patofizjologia oraz rodzaje, a także związek z innymi schorzeniami. W części eksperymentalnej przedstawiona została metoda syntezy czterech związków będących bifenylopiperazynyloalkilowymi pochodnymi α tetralinohydantoiny. Celem niniejszej pracy było otrzymanie kilku wybranych ligandów wielofunkcyjnych o powinowactwie do receptorów serotoninowych 5-HT7 oraz kanałów sodowych, potencjalnie skutecznych w terapii bólu neuropatycznego. Zaprojektowane związki zawierają fragmenty strukturalne fenytoiny (inhibitor kanałów sodowych) oraz związków LP-211, LP-12 (agoniści receptorów serotoninowych 5-HT7). Poszczególne związki finalne różnią się między sobą długością łańcucha alifatycznego (cztero- lub pięciowęglowy) oraz podstawnikiem we fragmencie bifenylopiperazyny. Podjęto również próbę uzyskania związku końcowego, posiadającego fragment α-tetraliny w pozycji N1 hydantoiny. Następnie przeprowadzono analizę lekopodobieństwa otrzymanych związków finalnych.Struktury otrzymanych związków finalnych potwierdzono przy użyciu spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR oraz 13C NMR) oraz chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektroskopią mas (LC/MS). Czystość związków finalnych została zbadana z zastosowaniem chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKołaczkowski, Marcin - 130216 pl
dc.contributor.authorKornas, Dariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerKołaczkowski, Marcin - 130216 pl
dc.contributor.reviewerCzopek, Anna - 129115 pl
dc.date.accessioned2021-04-01T21:32:17Z
dc.date.available2021-04-01T21:32:17Z
dc.date.submitted2021-04-01pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-138629-209322pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/268554
dc.languagepolpl
dc.subject.enneuropathic pain, 5-HT7 receptors, sodium channels, biphenylpiperazine, hydantoinpl
dc.subject.plból neuropatyczny, receptory 5-HT7, kanały sodowe, bifenyfenylopiperazyna, hydantoinapl
dc.titleSynteza nowych aryloaminowych pochodnych hydantoiny, potencjalnych ligandów receptorów serotoninowych 5-HT7 i kanałów sodowychpl
dc.title.alternativeSynthesis of novel arylamine derivatives of hydantoin, potential ligands of 5-HT7 serotonin receptors and sodium channelspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The introduction characterizes the concept of designed multifunctional ligands (DML) in comparison to the other paradigms of drug discovery. Next, an overview of current and new targets in treatment of neuropathic pain, taking into account ligands involved in clinical, preclinical trials and once actually used in treatment of neuropathy was presented. It was preceded by a description of the neuropathic pain’s definition, pathophysiology, forms and connection to other illnesses.In the experimental part, synthesis of four compounds, biphenylpiperazinylalkyl derivatives of α-tetralinohydantoin, was presented. The aim of this study was the synthesis of several selected multifunctional ligands potentially effective in neuropathic pain treatment with affinity for serotonin receptors 5-HT7 and sodium channels. Designed compounds include structural elements of phenytoin (sodium channel blocker) and LP-211, LP-12 (5-HT7 receptor agonist). Each final compound differs in length of the aliphatic chain (four or five methylene groups) and in the biphenylpiperazine fragment. An attempt has been made to synthesize the other final compound, with α tetralin group at position N1 of hydantoin ring. Then, druglikeness analysis of synthesized final compounds was conducted. Structures of final compounds were confirmed using magnetic resonance spectroscopy (1H NMR and 13C NMR) and liquid chromatography–mass spectrometry (LC/MS). Their purity was verified by thin layer-chromatography (TLC) and high performance liquid chromatography (HPLC).
dc.abstract.plpl
We wstępie scharakteryzowana została koncepcja ligandów wielofunkcyjnych (DML) w porównaniu z innymi koncepcjami projektowania leków. Następnie przedstawiono przegląd dotychczasowych oraz nowych celów biologicznych w leczeniu bólu neuropatycznego, z uwzględnieniem ligandów receptorów, które znajdują się w fazie badań klinicznych, przedklinicznych, bądź znalazły już zastosowanie w leczeniu neuropatii. Wcześniej, przybliżone zostało pojęcie bólu neuropatycznego, jego patofizjologia oraz rodzaje, a także związek z innymi schorzeniami. W części eksperymentalnej przedstawiona została metoda syntezy czterech związków będących bifenylopiperazynyloalkilowymi pochodnymi α tetralinohydantoiny. Celem niniejszej pracy było otrzymanie kilku wybranych ligandów wielofunkcyjnych o powinowactwie do receptorów serotoninowych 5-HT7 oraz kanałów sodowych, potencjalnie skutecznych w terapii bólu neuropatycznego. Zaprojektowane związki zawierają fragmenty strukturalne fenytoiny (inhibitor kanałów sodowych) oraz związków LP-211, LP-12 (agoniści receptorów serotoninowych 5-HT7). Poszczególne związki finalne różnią się między sobą długością łańcucha alifatycznego (cztero- lub pięciowęglowy) oraz podstawnikiem we fragmencie bifenylopiperazyny. Podjęto również próbę uzyskania związku końcowego, posiadającego fragment α-tetraliny w pozycji N1 hydantoiny. Następnie przeprowadzono analizę lekopodobieństwa otrzymanych związków finalnych.Struktury otrzymanych związków finalnych potwierdzono przy użyciu spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR oraz 13C NMR) oraz chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektroskopią mas (LC/MS). Czystość związków finalnych została zbadana z zastosowaniem chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kołaczkowski, Marcin - 130216
dc.contributor.authorpl
Kornas, Daria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Kołaczkowski, Marcin - 130216
dc.contributor.reviewerpl
Czopek, Anna - 129115
dc.date.accessioned
2021-04-01T21:32:17Z
dc.date.available
2021-04-01T21:32:17Z
dc.date.submittedpl
2021-04-01
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-138629-209322
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/268554
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
neuropathic pain, 5-HT7 receptors, sodium channels, biphenylpiperazine, hydantoin
dc.subject.plpl
ból neuropatyczny, receptory 5-HT7, kanały sodowe, bifenyfenylopiperazyna, hydantoina
dc.titlepl
Synteza nowych aryloaminowych pochodnych hydantoiny, potencjalnych ligandów receptorów serotoninowych 5-HT7 i kanałów sodowych
dc.title.alternativepl
Synthesis of novel arylamine derivatives of hydantoin, potential ligands of 5-HT7 serotonin receptors and sodium channels
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wejherowo
2
Wroclaw
2
Bayreuth
1
Dąbrowa Górnicza
1
Krasnik
1
Leeds
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available