MYSZY Z MUTACJĄ PROENKEFALINY JAKO MODEL DO BADAŃ NAD DZIAŁANIEM UKŁADU NAGRODY MÓZGU

master
dc.abstract.enEnkephalins derived from the Penk gene are the most abundant opioid peptides in the forebrain where they act as primary activators of the μ and δ opioid receptors. Here we describe generation of a novel genetically modified mouse with inactivation of the Penk gene and initial characterization of the new strain. LoxP sites flanking the preproenkephalin coding sequence were introduced by homologous recombination. Correct recombination of the floxed sequence was confirmed, however, we also observed that the presence of the loxP sites interfered with Penk expression causing severe reduction in mRNA and protein levels in the striatum and other brain areas. In order to generate a mouse with complete gene inactivation (KO) we crossed the animals with a germ-line expressed Cre (SynCre). ‘Flox’ mice were viable and showed no obvious impairments. We have also assessed the levels of Met- and Leu-enkephalin with mass spectrometry, to test if inactivation of the Penk gene could be to an extent compensated by Leu-enkephalin derived from prodynorphin. In the future, the model will be used to test the role of enkephalins in reward-driven behaviors.pl
dc.abstract.plEnkefaliny pochodzące z genu Penk są najliczniej występującymi peptydami opioidowymi w przodomózgowiu i głównymi aktywatorami receptorów μ i δ opioidowych. W pracy opisano wytworzenie nowego szczepu genetycznie modyfikowanych myszy z inaktywacją genu proenkefaliny i ich wstępną charakterystykę. Myszy te zostały wygenerowane poprzez homologiczną rekombinację, za pomocą której wprowadzono miejsca loxP flankujące sekwencję kodującą białko znajdującą się w drugim eksonie genu. Prawidłowa rekombinacja została potwierdzona, jednak zaobserwowano również, że sama obecność miejsc loxP zaburzała ekspresję Penk, powodując poważne zmniejszenie abundancji mRNA i poziomów białka w prążkowiu i innych obszarach mózgu. W celu przekształcenia szczepu do pełnej inaktywacji genu skrzyżowano zwierzęta Penk flox ze zwierzętami z ekspresją zarodkową Cre (SynCre). Myszy „flox” były żywotne i nie wykazywały widocznych upośledzeń. Zbadano także poziomy Met- i Leu-enkefaliny z wykorzystaniem spektrometrii mas, aby sprawdzić, czy po inaktywacji genu Penk wykrywalna będzie Leu-enkefalina powstała z prodynorfiny. W dalszych badaniach model zostanie użyty do przetestowania roli enkefalin w zachowaniach związanych z działaniem układu nagrody mózgu.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorRodriguez Parkitna, Janpl
dc.contributor.authorMisiołek, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerRodriguez Parkitna, Janpl
dc.contributor.reviewerBłasiak, Tomasz - 127358 pl
dc.date.accessioned2020-08-05T15:00:13Z
dc.date.available2020-08-05T15:00:13Z
dc.date.submitted2020-07-30pl
dc.fieldofstudyneurobiologiapl
dc.identifier.apddiploma-143810-265041pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243627
dc.languagepolpl
dc.subject.enopioid system, enkephalin, Penk, reward systempl
dc.subject.plukład opioidowy, enkefalina, Penk, układ nagrodypl
dc.titleMYSZY Z MUTACJĄ PROENKEFALINY JAKO MODEL DO BADAŃ NAD DZIAŁANIEM UKŁADU NAGRODY MÓZGUpl
dc.title.alternativeMice with inactivation of the Penk gene as an animal model for research into functioning of the brain reward systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Enkephalins derived from the Penk gene are the most abundant opioid peptides in the forebrain where they act as primary activators of the μ and δ opioid receptors. Here we describe generation of a novel genetically modified mouse with inactivation of the Penk gene and initial characterization of the new strain. LoxP sites flanking the preproenkephalin coding sequence were introduced by homologous recombination. Correct recombination of the floxed sequence was confirmed, however, we also observed that the presence of the loxP sites interfered with Penk expression causing severe reduction in mRNA and protein levels in the striatum and other brain areas. In order to generate a mouse with complete gene inactivation (KO) we crossed the animals with a germ-line expressed Cre (SynCre). ‘Flox’ mice were viable and showed no obvious impairments. We have also assessed the levels of Met- and Leu-enkephalin with mass spectrometry, to test if inactivation of the Penk gene could be to an extent compensated by Leu-enkephalin derived from prodynorphin. In the future, the model will be used to test the role of enkephalins in reward-driven behaviors.
dc.abstract.plpl
Enkefaliny pochodzące z genu Penk są najliczniej występującymi peptydami opioidowymi w przodomózgowiu i głównymi aktywatorami receptorów μ i δ opioidowych. W pracy opisano wytworzenie nowego szczepu genetycznie modyfikowanych myszy z inaktywacją genu proenkefaliny i ich wstępną charakterystykę. Myszy te zostały wygenerowane poprzez homologiczną rekombinację, za pomocą której wprowadzono miejsca loxP flankujące sekwencję kodującą białko znajdującą się w drugim eksonie genu. Prawidłowa rekombinacja została potwierdzona, jednak zaobserwowano również, że sama obecność miejsc loxP zaburzała ekspresję Penk, powodując poważne zmniejszenie abundancji mRNA i poziomów białka w prążkowiu i innych obszarach mózgu. W celu przekształcenia szczepu do pełnej inaktywacji genu skrzyżowano zwierzęta Penk flox ze zwierzętami z ekspresją zarodkową Cre (SynCre). Myszy „flox” były żywotne i nie wykazywały widocznych upośledzeń. Zbadano także poziomy Met- i Leu-enkefaliny z wykorzystaniem spektrometrii mas, aby sprawdzić, czy po inaktywacji genu Penk wykrywalna będzie Leu-enkefalina powstała z prodynorfiny. W dalszych badaniach model zostanie użyty do przetestowania roli enkefalin w zachowaniach związanych z działaniem układu nagrody mózgu.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Rodriguez Parkitna, Jan
dc.contributor.authorpl
Misiołek, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Rodriguez Parkitna, Jan
dc.contributor.reviewerpl
Błasiak, Tomasz - 127358
dc.date.accessioned
2020-08-05T15:00:13Z
dc.date.available
2020-08-05T15:00:13Z
dc.date.submittedpl
2020-07-30
dc.fieldofstudypl
neurobiologia
dc.identifier.apdpl
diploma-143810-265041
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243627
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
opioid system, enkephalin, Penk, reward system
dc.subject.plpl
układ opioidowy, enkefalina, Penk, układ nagrody
dc.titlepl
MYSZY Z MUTACJĄ PROENKEFALINY JAKO MODEL DO BADAŃ NAD DZIAŁANIEM UKŁADU NAGRODY MÓZGU
dc.title.alternativepl
Mice with inactivation of the Penk gene as an animal model for research into functioning of the brain reward system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krakow
4
Warsaw
3
Wroclaw
3
Bydgoszcz
2
Jazowsko
2
Bielsko-Biala
1
Dublin
1
Gdynia
1
Turek
1

No access

No Thumbnail Available