Zakaz wstępu na imprezę masową - geneza, orzekanie i wykonywanie

master
dc.abstract.enThe aim of this paper is the analysis of mass event banning order as a punitive measure. The amendments, which were introduced into the legislation on the safety of mass events and into the penal code on January 1, 2012, were taken into deliberate consideration.The first chapter includes an outline history of stadium hooligans in Poland and elsewhere in the world. Their aggressive behaviour is the main reason behind the implementation of legal institutions into the legislation of this sort.The second chapter is devoted to the pronouncement of mass event banning orders due to violations and crimes. All the essential aspects of punitive measures application were taken into account. The general as well as the particular legal regulations were described. The third chapter is about the problems connected with the implementation of mass event banning order. The implementation of this punitive measure in practice was presented together with the consequences of civil disobedience.The concluding chapter contains remarks about the legislation which was approved as well as the legislation to be approved.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową. Uwzględniono zmiany, jakie zostały wprowadzone do Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i Kodeksu karnego z dniem 1 stycznia 2012 roku.Pierwsza rozdział zawiera opis historii ruchu chuliganów stadionowych na świecie i w Polsce. Ich agresywne zachowania są głównym powodem wprowadzenia do ustawodawstwa tego rodzaju instytucji prawnych.Drugi rozdział poświęcony jest orzekaniu zakazu wstępu na imprezę masową za wykroczenia i za przestępstwa. Wzięto pod uwagę wszelkie istotne aspekty w stosowaniu środków karnych. Opisano regulacje ogólne, jak i szczególne.W trzecim rozdziale skupiono się na problematyce wykonywania zakazu wstępu na imprezę masową. Ukazano jak wygląda stadium wykonawcze dla tego środka karnego, a także jakie są konsekwencje niewykonywania orzeczonego zakazu.W podsumowaniu zawarto wnioski zawierające uwagi de lege lata i de lege ferenda.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańdo-Kawecka, Barbara - 132070 pl
dc.contributor.authorStępniak, Sławomirpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerRaglewska, Joanna - 197368 pl
dc.contributor.reviewerStańdo-Kawecka, Barbara - 132070 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:53:30Z
dc.date.available2020-07-23T22:53:30Z
dc.date.submitted2012-06-12pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-64616-80136pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178165
dc.languagepolpl
dc.subject.enmass event banning order; hooligans; football violence; punitive measure; penal codepl
dc.subject.plzakaz wstępu na imprezę masową; zakaz stadionowy; chuligani; chuligani stadionowi; przestępczość stadionowapl
dc.titleZakaz wstępu na imprezę masową - geneza, orzekanie i wykonywaniepl
dc.title.alternativeMass event banning order – the origin, the pronouncement and the implementation.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is the analysis of mass event banning order as a punitive measure. The amendments, which were introduced into the legislation on the safety of mass events and into the penal code on January 1, 2012, were taken into deliberate consideration.The first chapter includes an outline history of stadium hooligans in Poland and elsewhere in the world. Their aggressive behaviour is the main reason behind the implementation of legal institutions into the legislation of this sort.The second chapter is devoted to the pronouncement of mass event banning orders due to violations and crimes. All the essential aspects of punitive measures application were taken into account. The general as well as the particular legal regulations were described. The third chapter is about the problems connected with the implementation of mass event banning order. The implementation of this punitive measure in practice was presented together with the consequences of civil disobedience.The concluding chapter contains remarks about the legislation which was approved as well as the legislation to be approved.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową. Uwzględniono zmiany, jakie zostały wprowadzone do Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i Kodeksu karnego z dniem 1 stycznia 2012 roku.Pierwsza rozdział zawiera opis historii ruchu chuliganów stadionowych na świecie i w Polsce. Ich agresywne zachowania są głównym powodem wprowadzenia do ustawodawstwa tego rodzaju instytucji prawnych.Drugi rozdział poświęcony jest orzekaniu zakazu wstępu na imprezę masową za wykroczenia i za przestępstwa. Wzięto pod uwagę wszelkie istotne aspekty w stosowaniu środków karnych. Opisano regulacje ogólne, jak i szczególne.W trzecim rozdziale skupiono się na problematyce wykonywania zakazu wstępu na imprezę masową. Ukazano jak wygląda stadium wykonawcze dla tego środka karnego, a także jakie są konsekwencje niewykonywania orzeczonego zakazu.W podsumowaniu zawarto wnioski zawierające uwagi de lege lata i de lege ferenda.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańdo-Kawecka, Barbara - 132070
dc.contributor.authorpl
Stępniak, Sławomir
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Raglewska, Joanna - 197368
dc.contributor.reviewerpl
Stańdo-Kawecka, Barbara - 132070
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:53:30Z
dc.date.available
2020-07-23T22:53:30Z
dc.date.submittedpl
2012-06-12
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-64616-80136
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178165
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
mass event banning order; hooligans; football violence; punitive measure; penal code
dc.subject.plpl
zakaz wstępu na imprezę masową; zakaz stadionowy; chuligani; chuligani stadionowi; przestępczość stadionowa
dc.titlepl
Zakaz wstępu na imprezę masową - geneza, orzekanie i wykonywanie
dc.title.alternativepl
Mass event banning order – the origin, the pronouncement and the implementation.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Katowice
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Białogard
1
Dublin
1
Kutno
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available