Psychologia wobec twórczości artystycznej. Próby

master
dc.abstract.enThe issue of artistic creativity as a subject of psychological discourse was held in the thesis. I raised the question whether psychology is able “to give things proper words” in its description of artistic creativity. In the first part of the dissertation I cited and commented on the selected examples of psychological ways of describing creativity. It became the pre-text to outline the characteristics of psychological approaches to the subject of its research (general vs. individual; science vs. reality). In search of inspiration to overcome the problem of the relation between psychology and creativity (subject), I reached for the research perspective of disciplines other than psychology: literary studies and historiography and, additionally, of the analysis of sources and connotations of the word “creativity”. In the next chapter I decided to give the voice to the artists (writers) who are “experts” when talking about creativity. I quoted their accounts concerning their experience of creation. Interdisciplinary essays (attempts), that were the matter of individual chapters, in the final part of the thesis let me return to the questions held at the beginning and… leave them still unanswered – precisely: “pre-answered”. At that point – before answers – I would like to meet psychology more often. Psychology – a discipline that will ask questions and dare to admit: I do not know.pl
dc.abstract.otherW pracy podjęłam kwestię twórczości artystycznej jako przedmiotu dyskursu psychologicznego. Czy psychologia „odpowiednie daje rzeczy słowo” w swoim opisie twórczości artystycznej? W pierwszej części pracy przywołane i skomentowane zostały przykłady psychologicznego mówienia o twórczości. Stało się to pre-tekstem do zarysu charakterystyki sposobu podejścia psychologii do przedmiotu swoich badań (ogólne a jednostkowe; nauka a rzeczywistość). Inspiracji dla przezwyciężenia problemów relacji psychologii i twórczości (przedmiotu) poszukiwałam w perspektywach badawczych innych dziedzin: literaturoznawstwa i historiografii, a także w analizie źródeł i rozgałęzień słowa „twórczość”, co znajduje wyraz w kolejnej części pracy. W następnym rozdziale głos oddałam samym artystom, „ekspertom” – twórcom literatury; zostają przywołane i skomentowane ich wypowiedzi, które dotykają ich doświadczenia twórczości. Interdyscyplinarne próby, które stanowiły materię poszczególnych rozdziałów, pozwoliły mi w zakończeniu pracy wrócić do podniesionych na początku kwestii i... pozostawić je wciąż bez odpowiedzi, konkretnie: przed odpowiedziami. Tam też – przed odpowiedziami – chciałabym częściej spotykać psychologię: dziedzinę, która będzie zadawać pytania, na które odważy się odpowiedzieć: nie wiem.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOpoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata - 131176 pl
dc.contributor.authorGuzik, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerDobroczyński, Bartłomiej - 127735 pl
dc.contributor.reviewerOpoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata - 131176 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T22:48:44Z
dc.date.available2020-07-21T22:48:44Z
dc.date.submitted2011-10-20pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-62141-61714pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175757
dc.subject.enartistic creation, psychology of creativitypl
dc.subject.othertwórczość artystyczna, psychologia twórczościpl
dc.titlePsychologia wobec twórczości artystycznej. Próbypl
dc.title.alternativePsychology to artistic creativity. Essayspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The issue of artistic creativity as a subject of psychological discourse was held in the thesis. I raised the question whether psychology is able “to give things proper words” in its description of artistic creativity. In the first part of the dissertation I cited and commented on the selected examples of psychological ways of describing creativity. It became the pre-text to outline the characteristics of psychological approaches to the subject of its research (general vs. individual; science vs. reality). In search of inspiration to overcome the problem of the relation between psychology and creativity (subject), I reached for the research perspective of disciplines other than psychology: literary studies and historiography and, additionally, of the analysis of sources and connotations of the word “creativity”. In the next chapter I decided to give the voice to the artists (writers) who are “experts” when talking about creativity. I quoted their accounts concerning their experience of creation. Interdisciplinary essays (attempts), that were the matter of individual chapters, in the final part of the thesis let me return to the questions held at the beginning and… leave them still unanswered – precisely: “pre-answered”. At that point – before answers – I would like to meet psychology more often. Psychology – a discipline that will ask questions and dare to admit: I do not know.
dc.abstract.otherpl
W pracy podjęłam kwestię twórczości artystycznej jako przedmiotu dyskursu psychologicznego. Czy psychologia „odpowiednie daje rzeczy słowo” w swoim opisie twórczości artystycznej? W pierwszej części pracy przywołane i skomentowane zostały przykłady psychologicznego mówienia o twórczości. Stało się to pre-tekstem do zarysu charakterystyki sposobu podejścia psychologii do przedmiotu swoich badań (ogólne a jednostkowe; nauka a rzeczywistość). Inspiracji dla przezwyciężenia problemów relacji psychologii i twórczości (przedmiotu) poszukiwałam w perspektywach badawczych innych dziedzin: literaturoznawstwa i historiografii, a także w analizie źródeł i rozgałęzień słowa „twórczość”, co znajduje wyraz w kolejnej części pracy. W następnym rozdziale głos oddałam samym artystom, „ekspertom” – twórcom literatury; zostają przywołane i skomentowane ich wypowiedzi, które dotykają ich doświadczenia twórczości. Interdyscyplinarne próby, które stanowiły materię poszczególnych rozdziałów, pozwoliły mi w zakończeniu pracy wrócić do podniesionych na początku kwestii i... pozostawić je wciąż bez odpowiedzi, konkretnie: przed odpowiedziami. Tam też – przed odpowiedziami – chciałabym częściej spotykać psychologię: dziedzinę, która będzie zadawać pytania, na które odważy się odpowiedzieć: nie wiem.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Opoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata - 131176
dc.contributor.authorpl
Guzik, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Dobroczyński, Bartłomiej - 127735
dc.contributor.reviewerpl
Opoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata - 131176
dc.date.accessioned
2020-07-21T22:48:44Z
dc.date.available
2020-07-21T22:48:44Z
dc.date.submittedpl
2011-10-20
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-62141-61714
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175757
dc.subject.enpl
artistic creation, psychology of creativity
dc.subject.otherpl
twórczość artystyczna, psychologia twórczości
dc.titlepl
Psychologia wobec twórczości artystycznej. Próby
dc.title.alternativepl
Psychology to artistic creativity. Essays
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
95
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Krakow
14
Wroclaw
13
Szczecin
8
Poznan
5
Lodz
4
Ciechocinek
2
Dublin
2
Dąbrowa Górnicza
2
Gdansk
2

No access

No Thumbnail Available