Ewolucja rzeźby krasu gipsowego na przykładzie Doliny Skorocickiej

licenciate
dc.abstract.enGypsum rock is particularly predisposed to karst surface development. Notable area in this is Skorocicka Valley, located in Solecka basin. Thanks to considerable amount of gypsum rock situated there, spectacular karst surface had a chance to develop. Report of its characteristics is a main premise of this thesis. Analysis of conditions that determine its development were also undertaken. The main conclusion of this thesis is close corellation of development of region’s surface and its geological foundation, especially with litological diversitication of gypsum. Noticeable is also morphological difference and mode of development of gypsum karst surface, compared to the carbonate one. Thesis also deals with aspect of environmental protection and underused potential of the whole Ponidzie region.pl
dc.abstract.plGipsy są skałami szczególnie predysponowanymi do rozwoju rzeźby krasowej. Wyjątkowym obszarem jest Dolina Skorocicka, leżąca w obrębie Niecki Soleckiej. Dzięki występowaniu na tym terenie wystarczająco dużych pokładów skał gipsowych, wykształcić zdołała się niezwykle efektowna rzeźba krasowa. Omówienie jej cech było jednym z głównych założeń niniejszego opracowania. Podjęta została także próba analizy uwarunkowań, które determinują jej rozwój. Najważniejszym wnioskiem płynącym z niniejszej pracy jest bardzo ścisły związek rozwoju rzeźby regionu z podłożem geologicznym, a dokładniej ze zróżnicowaniem litologicznym gipsów. Zauważalna jest także odmienność morfologiczna i sposób wykształcenia rzeźby krasu gipsowego w porównaniu do węglanowego.W opracowaniu poruszony został także aspekt ochrony przyrody oraz niewykorzystanego potencjału całego obszaru Ponidzia.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorMichno, Anna - 130544 pl
dc.contributor.authorJanaś, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerMichno, Anna - 130544 pl
dc.contributor.reviewerSołjan, Izabela - 131994 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:03:35Z
dc.date.available2020-07-27T00:03:35Z
dc.date.submitted2016-07-07pl
dc.fieldofstudygeografia fizycznapl
dc.identifier.apddiploma-107286-176135pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213585
dc.languagepolpl
dc.subject.enkarst, gypsum, Skorocice, surface evolutionpl
dc.subject.plkras, gipsy, Skorocice, ewolucja rzeźbypl
dc.titleEwolucja rzeźby krasu gipsowego na przykładzie Doliny Skorocickiejpl
dc.title.alternativeEvolution of the gypsum karst surface with the example of the Skorocicka Valleypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Gypsum rock is particularly predisposed to karst surface development. Notable area in this is Skorocicka Valley, located in Solecka basin. Thanks to considerable amount of gypsum rock situated there, spectacular karst surface had a chance to develop. Report of its characteristics is a main premise of this thesis. Analysis of conditions that determine its development were also undertaken. The main conclusion of this thesis is close corellation of development of region’s surface and its geological foundation, especially with litological diversitication of gypsum. Noticeable is also morphological difference and mode of development of gypsum karst surface, compared to the carbonate one. Thesis also deals with aspect of environmental protection and underused potential of the whole Ponidzie region.
dc.abstract.plpl
Gipsy są skałami szczególnie predysponowanymi do rozwoju rzeźby krasowej. Wyjątkowym obszarem jest Dolina Skorocicka, leżąca w obrębie Niecki Soleckiej. Dzięki występowaniu na tym terenie wystarczająco dużych pokładów skał gipsowych, wykształcić zdołała się niezwykle efektowna rzeźba krasowa. Omówienie jej cech było jednym z głównych założeń niniejszego opracowania. Podjęta została także próba analizy uwarunkowań, które determinują jej rozwój. Najważniejszym wnioskiem płynącym z niniejszej pracy jest bardzo ścisły związek rozwoju rzeźby regionu z podłożem geologicznym, a dokładniej ze zróżnicowaniem litologicznym gipsów. Zauważalna jest także odmienność morfologiczna i sposób wykształcenia rzeźby krasu gipsowego w porównaniu do węglanowego.W opracowaniu poruszony został także aspekt ochrony przyrody oraz niewykorzystanego potencjału całego obszaru Ponidzia.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Michno, Anna - 130544
dc.contributor.authorpl
Janaś, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Michno, Anna - 130544
dc.contributor.reviewerpl
Sołjan, Izabela - 131994
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:03:35Z
dc.date.available
2020-07-27T00:03:35Z
dc.date.submittedpl
2016-07-07
dc.fieldofstudypl
geografia fizyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-107286-176135
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213585
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
karst, gypsum, Skorocice, surface evolution
dc.subject.plpl
kras, gipsy, Skorocice, ewolucja rzeźby
dc.titlepl
Ewolucja rzeźby krasu gipsowego na przykładzie Doliny Skorocickiej
dc.title.alternativepl
Evolution of the gypsum karst surface with the example of the Skorocicka Valley
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Lubartow
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available