Przezwiska uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej w Równem w powiecie krośnieńskim

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this paper concerns the nicknames of pupils and teachers in Primary School in Równe in the county of Krosno. The aim was to familiarize with the aliases which appear in this particular school and to point out the motivation of their use. On the basis of the surveys conducted among pupils, 133 nicknames were gathered. The collected data was analysed in terms of formality and semantics. The origins of particular nicknames were also investigated. The first chapter includes the information concerning Równe as a locality. In the next one, the issue of onomastics was discussed and the differences between a proper noun and a common word were identified. The second chapter also contains personal names which were elaborately described. Another chapter features the classification of the collected data. Furthermore, the paper contains the dicitonary with the nicknames and the analysis, in which the origins of pupils’ inspirations and the motiviation of the use of such names were presented. In the last chapter, the relevant conclusions have been reached.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy są przezwiska uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Równem w powiecie krośnieńskim. Celem pracy było poznanie przezwisk funkcjonujących w szkole oraz wskazanie motywacji owych antroponimów. Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów zgromadziłam 133 przezwiska. Zebrany materiał poddałam analizie formalno-semantycznej, a także skupiłam się na poznaniu źródeł, z których zostały zaczerpnięte przezwiska. W pierwszym rozdziale przedstawiłam informacje dotyczące miejscowości Równe, a w kolejnym omówiłam zagadnienie onomastyki, a także wskazałam różnice występujące pomiędzy nazwą własną a wyrazem pospolitym oraz opisałam nazwy osobowe. Kolejny rozdział zawiera klasyfikację zebranego materiału, a po nim umieszczono słownik przezwisk. Następnie zanalizowałam zebrany materiał, ukazując motywację antroponimów i przedstawiając źródła inspiracji uczniów. Następnie w zakończeniu wyciągnęłam wnioski.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPiechnik, Anna - 147045 pl
dc.contributor.authorSkubińska, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerKubiszyn-Mędrala, Zofia - 129620 pl
dc.contributor.reviewerPiechnik, Anna - 147045 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:36:40Z
dc.date.available2020-10-21T19:36:40Z
dc.date.submitted2020-09-14pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-145597-251882pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250519
dc.languagepolpl
dc.subject.enonomastics, anthroponymy, nicknames, students languagepl
dc.subject.plonomastyka, antroponimia, przezwiska, język uczniówpl
dc.titlePrzezwiska uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej w Równem w powiecie krośnieńskimpl
dc.title.alternativeNicknames of pupils and school teachers in Równe Primary School in Krosno Countypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this paper concerns the nicknames of pupils and teachers in Primary School in Równe in the county of Krosno. The aim was to familiarize with the aliases which appear in this particular school and to point out the motivation of their use. On the basis of the surveys conducted among pupils, 133 nicknames were gathered. The collected data was analysed in terms of formality and semantics. The origins of particular nicknames were also investigated. The first chapter includes the information concerning Równe as a locality. In the next one, the issue of onomastics was discussed and the differences between a proper noun and a common word were identified. The second chapter also contains personal names which were elaborately described. Another chapter features the classification of the collected data. Furthermore, the paper contains the dicitonary with the nicknames and the analysis, in which the origins of pupils’ inspirations and the motiviation of the use of such names were presented. In the last chapter, the relevant conclusions have been reached.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy są przezwiska uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Równem w powiecie krośnieńskim. Celem pracy było poznanie przezwisk funkcjonujących w szkole oraz wskazanie motywacji owych antroponimów. Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów zgromadziłam 133 przezwiska. Zebrany materiał poddałam analizie formalno-semantycznej, a także skupiłam się na poznaniu źródeł, z których zostały zaczerpnięte przezwiska. W pierwszym rozdziale przedstawiłam informacje dotyczące miejscowości Równe, a w kolejnym omówiłam zagadnienie onomastyki, a także wskazałam różnice występujące pomiędzy nazwą własną a wyrazem pospolitym oraz opisałam nazwy osobowe. Kolejny rozdział zawiera klasyfikację zebranego materiału, a po nim umieszczono słownik przezwisk. Następnie zanalizowałam zebrany materiał, ukazując motywację antroponimów i przedstawiając źródła inspiracji uczniów. Następnie w zakończeniu wyciągnęłam wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Piechnik, Anna - 147045
dc.contributor.authorpl
Skubińska, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Kubiszyn-Mędrala, Zofia - 129620
dc.contributor.reviewerpl
Piechnik, Anna - 147045
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:36:40Z
dc.date.available
2020-10-21T19:36:40Z
dc.date.submittedpl
2020-09-14
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-145597-251882
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250519
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
onomastics, anthroponymy, nicknames, students language
dc.subject.plpl
onomastyka, antroponimia, przezwiska, język uczniów
dc.titlepl
Przezwiska uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej w Równem w powiecie krośnieńskim
dc.title.alternativepl
Nicknames of pupils and school teachers in Równe Primary School in Krosno County
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Chandler
2
Dublin
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Chorzów
1
Des Moines
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available