Porównanie zależności wyników modelowania kodem Wilson'a-Devinney'a od wyboru metody przygotowania danych obserwacyjnych na przykładzie układu kontaktowego KIC 9283826

licenciate
dc.abstract.enIn this paper I would like to check how the physical parameters of contact binaries components change while modeling light curves, depending on how the data is prepared and how much of observations are used for calculations. I present three ways of preparing observational data collected by Kepler Space Telescope and two grounded-based instruments.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy było sprawdzenie na ile różne parametry fizyczne składników układu kontaktowego mogą być otrzymywane w wyniku modelowania krzywych zmian blasku w zależności od tego jak przygotuje się dane do modelowania, oraz jaki fragment obserwacji zostanie użyty do obliczeń. W pracy przedstawiam trzy sposoby przygotowania danych obserwacyjnych zebranych za pomocą instrumentów naziemnych oraz Teleskopu Kosmicznego Kepler.We wstępie teoretycznym omówię układy kontaktowe, efekt O’Connell'a, wykorzystywaną metodę modelowania, modelowane parametry gwiazdy oraz instrumenty astronomiczne, za pomocą których zostały pozyskane dane do analizy. W kolejnym rozdziale opiszę trzy sposoby przygotowania danych obserwacyjnych do modelowania. Każdą sposób omówię korzystając z obserwacji układu kontaktowegoKIC 9283826. Następne dwa rozdziały zawierać będą wyniki modelowania oraz ich porównanie. Piąty rozdział poświęcony będzie badaniu wpływu plamy na pozostałe parametry fizyczne. W tym przypadku posłużę się tylko danymi z Teleskopu Kosmicznego Kepler z usuniętymi przedziałami faz, w których wyraźnie widać wpływ plamy. W szóstym rozdziale zbadam migrację i ewolucję plamy na przestrzeni wszystkich rozważanych w pracy obserwacji. Ostatni rozdział będzie podsumowaniem całej pracy.Modelowanych było 9 krzywych blasku – 4 zaobserwowane przez Teleskop Kosmiczny Kepler, oraz 5 zebranych podczas obserwacji naziemnych (w tym również obserwacje w dwóch filtrach). Modelowanie każdej krzywej blasku zwróciło różne wyniki dla parametrów układu kontaktowego oraz parametrów plamy. Największe różnice widoczne były w inklinacji i układu oraz temperaturze składnika wtórnego T2. Każde rozwiązanie zawierało podobny stosunek mas składników q oraz współczynnik wypełnienia f. W każdym modelowaniu rozmiar plamy był niewielki, co mogło powodować błędy numeryczne.Dodatkowo postanowiono zbadać migrację plamy oraz wpływ plamy na pozostałe parametry układu kontaktowego. Badanie migracji plamy pokazało, że rozmiar plamy Rs znacznie się zmieniał, dodatkowo plama była dużo większa od tej, którą zwróciło rozwiązanie uwzględniające również parametry fizyczne układu. Oprócz tego każdy wynik kładł plamę w innych miejscach na składniku pierwotnym, co wyraźnie pokazywało jak plama ewoluowała w czasie. Należy jednak pamiętać, że w obu przypadkach poczyniono założenia – w poszukiwaniu samych parametrów plamy położono Ts = 0.824, natomiast w modelowaniu wszystkich parametrów założono Φ = 90◦. Modelowanie zmodyfikowanych danych z satelity Kepler (usunięte fazy, w których wkład plamy był największy) pokazało, że parametry układu kontaktowego takie jak: i, Ω1,2, q zmieniają się w zależności od tego, jaki fragment danych obserwacyjnych zostanie użyty do modelowania.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorZoła, Stanisław - 132934 pl
dc.contributor.authorIwanek, Patrykpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerWaniak, Wacław - 132536 pl
dc.contributor.reviewerZoła, Stanisław - 132934 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:21:42Z
dc.date.available2020-07-26T16:21:42Z
dc.date.submitted2015-09-18pl
dc.fieldofstudyastronomiapl
dc.identifier.apddiploma-99445-160665pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206625
dc.languagepolpl
dc.subject.encontact binaries, Roche model, O'Connell effect, starspots, modeling, Wilson - Devinney code, Monte Carlo method, Kepler Space Telescopepl
dc.subject.plukład kontaktowy, model Roche'a, efekt O'Connell'a, plamy gwiazdowe, modelowanie, kod Wilson'a - Devinney'a, metoda Monte Carlo, Teleskop Kosmiczny Kepler,pl
dc.titlePorównanie zależności wyników modelowania kodem Wilson'a-Devinney'a od wyboru metody przygotowania danych obserwacyjnych na przykładzie układu kontaktowego KIC 9283826pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this paper I would like to check how the physical parameters of contact binaries components change while modeling light curves, depending on how the data is prepared and how much of observations are used for calculations. I present three ways of preparing observational data collected by Kepler Space Telescope and two grounded-based instruments.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy było sprawdzenie na ile różne parametry fizyczne składników układu kontaktowego mogą być otrzymywane w wyniku modelowania krzywych zmian blasku w zależności od tego jak przygotuje się dane do modelowania, oraz jaki fragment obserwacji zostanie użyty do obliczeń. W pracy przedstawiam trzy sposoby przygotowania danych obserwacyjnych zebranych za pomocą instrumentów naziemnych oraz Teleskopu Kosmicznego Kepler.We wstępie teoretycznym omówię układy kontaktowe, efekt O’Connell'a, wykorzystywaną metodę modelowania, modelowane parametry gwiazdy oraz instrumenty astronomiczne, za pomocą których zostały pozyskane dane do analizy. W kolejnym rozdziale opiszę trzy sposoby przygotowania danych obserwacyjnych do modelowania. Każdą sposób omówię korzystając z obserwacji układu kontaktowegoKIC 9283826. Następne dwa rozdziały zawierać będą wyniki modelowania oraz ich porównanie. Piąty rozdział poświęcony będzie badaniu wpływu plamy na pozostałe parametry fizyczne. W tym przypadku posłużę się tylko danymi z Teleskopu Kosmicznego Kepler z usuniętymi przedziałami faz, w których wyraźnie widać wpływ plamy. W szóstym rozdziale zbadam migrację i ewolucję plamy na przestrzeni wszystkich rozważanych w pracy obserwacji. Ostatni rozdział będzie podsumowaniem całej pracy.Modelowanych było 9 krzywych blasku – 4 zaobserwowane przez Teleskop Kosmiczny Kepler, oraz 5 zebranych podczas obserwacji naziemnych (w tym również obserwacje w dwóch filtrach). Modelowanie każdej krzywej blasku zwróciło różne wyniki dla parametrów układu kontaktowego oraz parametrów plamy. Największe różnice widoczne były w inklinacji i układu oraz temperaturze składnika wtórnego T2. Każde rozwiązanie zawierało podobny stosunek mas składników q oraz współczynnik wypełnienia f. W każdym modelowaniu rozmiar plamy był niewielki, co mogło powodować błędy numeryczne.Dodatkowo postanowiono zbadać migrację plamy oraz wpływ plamy na pozostałe parametry układu kontaktowego. Badanie migracji plamy pokazało, że rozmiar plamy Rs znacznie się zmieniał, dodatkowo plama była dużo większa od tej, którą zwróciło rozwiązanie uwzględniające również parametry fizyczne układu. Oprócz tego każdy wynik kładł plamę w innych miejscach na składniku pierwotnym, co wyraźnie pokazywało jak plama ewoluowała w czasie. Należy jednak pamiętać, że w obu przypadkach poczyniono założenia – w poszukiwaniu samych parametrów plamy położono Ts = 0.824, natomiast w modelowaniu wszystkich parametrów założono Φ = 90◦. Modelowanie zmodyfikowanych danych z satelity Kepler (usunięte fazy, w których wkład plamy był największy) pokazało, że parametry układu kontaktowego takie jak: i, Ω1,2, q zmieniają się w zależności od tego, jaki fragment danych obserwacyjnych zostanie użyty do modelowania.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Zoła, Stanisław - 132934
dc.contributor.authorpl
Iwanek, Patryk
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Waniak, Wacław - 132536
dc.contributor.reviewerpl
Zoła, Stanisław - 132934
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:21:42Z
dc.date.available
2020-07-26T16:21:42Z
dc.date.submittedpl
2015-09-18
dc.fieldofstudypl
astronomia
dc.identifier.apdpl
diploma-99445-160665
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206625
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
contact binaries, Roche model, O'Connell effect, starspots, modeling, Wilson - Devinney code, Monte Carlo method, Kepler Space Telescope
dc.subject.plpl
układ kontaktowy, model Roche'a, efekt O'Connell'a, plamy gwiazdowe, modelowanie, kod Wilson'a - Devinney'a, metoda Monte Carlo, Teleskop Kosmiczny Kepler,
dc.titlepl
Porównanie zależności wyników modelowania kodem Wilson'a-Devinney'a od wyboru metody przygotowania danych obserwacyjnych na przykładzie układu kontaktowego KIC 9283826
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Chandler
1
Dublin
1
Gdansk
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available