Prawnopracownicze skutki o charakterze niekompensacyjnym popełnienia czynu zabronionego

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to conduct an in-depth analysis the non-compensatory legal and labour effects of committing a prohibited act. In the first part, the concept of employee responsibility was explained, and its classic division was presented. Next, an analysis was made of the values ​​underlying the statuses of institutions implementing liability for a prohibited act committed by an employee in the sphere of labor law. In the further part of this work, the most important means of reaction to an offense under labor law were characterized.pl
dc.abstract.plNiniejsze opracowanie stanowi próbę omówienia zagadnień związanych z odpowiedzialnością pracowniczą za czyn zabroniony w rozumieniu karnistycznym. Praca ta ma na celu odpowiedzieć na pytanie o charakter sankcji i innych środków niekompensacyjnych przewidzianych na gruncie prawa pracy za popełnienie przez pracownika czynu zabronionego oraz ustalenie czy są one adekwatne w danej sytuacji. Tezą niniejszej pracy jest represyjny charakter niekompensacyjnej odpowiedzialności pracowniczej za czyn zabroniony. Dalsze rozważania ogólnoteoretyczne i analiza dogmatyczna poszczególnych instytucji wspomnianej wyżej odpowiedzialności będą służyć weryfikacji te tezy. W pierwszej części wyjaśnione zostało pojęcie odpowiedzialności pracowniczej, zaprezentowany został jej klasyczny podział oraz wnioski de lege ferenda co do niego. Następnie dokonana została analiza wartości leżących u podstaw statuowania instytucji realizujących odpowiedzialność za czyn zabroniony, popełniony przez pracownika w sferze prawa pracy. W dalszej części niniejszej pracy scharakteryzowane zostały najważniejsze środki reakcji na czyn zabroniony na gruncie prawa pracy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBaran, Krzysztof - 127214 pl
dc.contributor.authorPogan, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCzerniak-Swędzioł, Justyna - 199303 pl
dc.contributor.reviewerBaran, Krzysztof - 127214 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:36:28Z
dc.date.available2020-07-27T19:36:28Z
dc.date.submitted2018-09-26pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-127165-162544pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231070
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe non-compensatory legal and labour effects, prohibited act, disciplinary liability.pl
dc.subject.plOdpowiedzialność niekompensacyjna, odpowiedzialność dyscyplinarna, czyn zabronionypl
dc.titlePrawnopracownicze skutki o charakterze niekompensacyjnym popełnienia czynu zabronionegopl
dc.title.alternativeThe non-compensatory legal and labour effects of committing a prohibited actpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to conduct an in-depth analysis the non-compensatory legal and labour effects of committing a prohibited act. In the first part, the concept of employee responsibility was explained, and its classic division was presented. Next, an analysis was made of the values ​​underlying the statuses of institutions implementing liability for a prohibited act committed by an employee in the sphere of labor law. In the further part of this work, the most important means of reaction to an offense under labor law were characterized.
dc.abstract.plpl
Niniejsze opracowanie stanowi próbę omówienia zagadnień związanych z odpowiedzialnością pracowniczą za czyn zabroniony w rozumieniu karnistycznym. Praca ta ma na celu odpowiedzieć na pytanie o charakter sankcji i innych środków niekompensacyjnych przewidzianych na gruncie prawa pracy za popełnienie przez pracownika czynu zabronionego oraz ustalenie czy są one adekwatne w danej sytuacji. Tezą niniejszej pracy jest represyjny charakter niekompensacyjnej odpowiedzialności pracowniczej za czyn zabroniony. Dalsze rozważania ogólnoteoretyczne i analiza dogmatyczna poszczególnych instytucji wspomnianej wyżej odpowiedzialności będą służyć weryfikacji te tezy. W pierwszej części wyjaśnione zostało pojęcie odpowiedzialności pracowniczej, zaprezentowany został jej klasyczny podział oraz wnioski de lege ferenda co do niego. Następnie dokonana została analiza wartości leżących u podstaw statuowania instytucji realizujących odpowiedzialność za czyn zabroniony, popełniony przez pracownika w sferze prawa pracy. W dalszej części niniejszej pracy scharakteryzowane zostały najważniejsze środki reakcji na czyn zabroniony na gruncie prawa pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Baran, Krzysztof - 127214
dc.contributor.authorpl
Pogan, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Czerniak-Swędzioł, Justyna - 199303
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Krzysztof - 127214
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:36:28Z
dc.date.available
2020-07-27T19:36:28Z
dc.date.submittedpl
2018-09-26
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-127165-162544
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231070
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The non-compensatory legal and labour effects, prohibited act, disciplinary liability.
dc.subject.plpl
Odpowiedzialność niekompensacyjna, odpowiedzialność dyscyplinarna, czyn zabroniony
dc.titlepl
Prawnopracownicze skutki o charakterze niekompensacyjnym popełnienia czynu zabronionego
dc.title.alternativepl
The non-compensatory legal and labour effects of committing a prohibited act
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
3
Dublin
1
Poznan
1
Szczecin
1
Tychy
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available