Wpływ warunków ekonomicznych gospodarstw domowych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Czchów

2016
journal article
article
dc.abstract.enThe level and quality of life is the idea that the study deals with many areas of science, among others, sociology, economics, psychology, geography. The article includes interdisciplinary topics in terms of geography. Research the level and quality of life were performed in the smallest administrative unit that is the commune. The area of research was the urban-rural commune Czchów located in the Malopolska region in the district of Brzesko. The aim of the study was to investigate an influence of economic conditions on the level and quality of life of residents of the commune Czchów and their differentiation into separate areas for the development of research. The results of the research include the development of data collected in the questionnaire interviews, the author of the article during the fieldwork. Analyzing questionnaires demonstrated the impact of the declared income households on living standards, tested quantitative methods and the absence of clear height ratio of income to assess quality of life, the study qualitative methods among the residents of isolated areas. The conclusion summary is that having more financial resources that can meet the needs of the material does not always directly translate into the quality of everyday life.pl
dc.abstract.plPoziom i jakość życia to pojęcia, których badaniem zajmuje się wiele dziedzin nauki m.in. socjologia, ekonomia, psychologia, geografia. Artykuł obejmuje interdyscyplinarną tematykę w aspekcie geograficznym. Badania poziomu i jakości życia wykonano w najmniejszej jednostce administracyjnej jaką jest gmina. Obszarem badań była gmina miejsko-wiejska Czchów położona w województwie małopolskim w powiecie brzeskim. Celem pracy było zbadanie wpływu warunków ekonomicznych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Czchów oraz ich zróżnicowanie w wydzielonych na potrzeby opracowania obszarach badawczych. Wyniki badań obejmują opracowanie danych zebranych w wywiadach kwestionariuszowych, przez autora artykułu w trakcie badań terenowych. Analizując ankiety wykazano wpływ deklarowanego dochodu w gospodarstwach domowych na poziom życia, badanego metodami ilościowymi oraz brak wyraźnego przełożenia wysokości dochodu na ocenę jakości życia, badanej metodami jakościowymi wśród mieszkańców wydzielonych obszarów. Wnioskiem podsumowującym jest stwierdzenie, że posiadanie większych zasobów finansowych, które mogą zaspokoić potrzeby materialne nie zawsze bezpośrednio przekładają się na jakość codziennego życia.pl
dc.affiliationWydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennejpl
dc.contributor.authorNowak, Joanna - 201521 pl
dc.date.accessioned2017-09-13T07:43:21Z
dc.date.available2017-09-13T07:43:21Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 272-273pl
dc.description.physical259-273pl
dc.description.seriesAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
dc.description.seriesnumber221
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume10pl
dc.identifier.doi10.24917/20845456.10.18pl
dc.identifier.eissn2449-9056pl
dc.identifier.issn2084-5456pl
dc.identifier.seriesissn1689-9903
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44164
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.encommune Czchówpl
dc.subject.eneconomic conditionspl
dc.subject.enquality of lifepl
dc.subject.enstandard of livingpl
dc.subject.plgmina Czchówpl
dc.subject.pljakość życiapl
dc.subject.plpoziom życiapl
dc.subject.plwarunki ekonomicznepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWpływ warunków ekonomicznych gospodarstw domowych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Czchówpl
dc.title.alternativeThe impact of economic conditions of households on the level and quality of life of residents of the commune Czchówpl
dc.title.journalAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographicapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The level and quality of life is the idea that the study deals with many areas of science, among others, sociology, economics, psychology, geography. The article includes interdisciplinary topics in terms of geography. Research the level and quality of life were performed in the smallest administrative unit that is the commune. The area of research was the urban-rural commune Czchów located in the Malopolska region in the district of Brzesko. The aim of the study was to investigate an influence of economic conditions on the level and quality of life of residents of the commune Czchów and their differentiation into separate areas for the development of research. The results of the research include the development of data collected in the questionnaire interviews, the author of the article during the fieldwork. Analyzing questionnaires demonstrated the impact of the declared income households on living standards, tested quantitative methods and the absence of clear height ratio of income to assess quality of life, the study qualitative methods among the residents of isolated areas. The conclusion summary is that having more financial resources that can meet the needs of the material does not always directly translate into the quality of everyday life.
dc.abstract.plpl
Poziom i jakość życia to pojęcia, których badaniem zajmuje się wiele dziedzin nauki m.in. socjologia, ekonomia, psychologia, geografia. Artykuł obejmuje interdyscyplinarną tematykę w aspekcie geograficznym. Badania poziomu i jakości życia wykonano w najmniejszej jednostce administracyjnej jaką jest gmina. Obszarem badań była gmina miejsko-wiejska Czchów położona w województwie małopolskim w powiecie brzeskim. Celem pracy było zbadanie wpływu warunków ekonomicznych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Czchów oraz ich zróżnicowanie w wydzielonych na potrzeby opracowania obszarach badawczych. Wyniki badań obejmują opracowanie danych zebranych w wywiadach kwestionariuszowych, przez autora artykułu w trakcie badań terenowych. Analizując ankiety wykazano wpływ deklarowanego dochodu w gospodarstwach domowych na poziom życia, badanego metodami ilościowymi oraz brak wyraźnego przełożenia wysokości dochodu na ocenę jakości życia, badanej metodami jakościowymi wśród mieszkańców wydzielonych obszarów. Wnioskiem podsumowującym jest stwierdzenie, że posiadanie większych zasobów finansowych, które mogą zaspokoić potrzeby materialne nie zawsze bezpośrednio przekładają się na jakość codziennego życia.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
dc.contributor.authorpl
Nowak, Joanna - 201521
dc.date.accessioned
2017-09-13T07:43:21Z
dc.date.available
2017-09-13T07:43:21Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 272-273
dc.description.physicalpl
259-273
dc.description.series
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
dc.description.seriesnumber
221
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
10
dc.identifier.doipl
10.24917/20845456.10.18
dc.identifier.eissnpl
2449-9056
dc.identifier.issnpl
2084-5456
dc.identifier.seriesissn
1689-9903
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44164
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
commune Czchów
dc.subject.enpl
economic conditions
dc.subject.enpl
quality of life
dc.subject.enpl
standard of living
dc.subject.plpl
gmina Czchów
dc.subject.plpl
jakość życia
dc.subject.plpl
poziom życia
dc.subject.plpl
warunki ekonomiczne
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Wpływ warunków ekonomicznych gospodarstw domowych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Czchów
dc.title.alternativepl
The impact of economic conditions of households on the level and quality of life of residents of the commune Czchów
dc.title.journalpl
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Downloads
nowak_wplyw_warunkow_ekonomicznych_gospodarstw_domowych_2016.pdf
2