Odpowiedzialność karna za błędy w sztuce lekarskiej

master
dc.abstract.enThe subject of my master dissertation is criminal liability for error in medical art. In the initial chapters of the study, separate legal regulations were discussed, the acquisition of which is necessary for understanding the issue of liability for errors in medical art in genere. Later in the work I focused particularly on making a distinction between the concepts of error in medical art and medical malpractice. When characterizing criminal liability for error in medical art, I analysed and discussed individual types of crimes, indicating problems related to attributing responsibility. I based my considerations on the jurisprudence of Supreme Court of Poland, and various publications.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy magisterskiej jest odpowiedzialność karna za błędy w sztuce lekarskiej. W początkowych rozdziałach pracy omówione zostały odrębne regulacje prawne, których przyswojenie jest niezbędne dla zrozumienia problematyki odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej in genere. W dalszej części pracy skupiłem się na przedstawieniu przesłanek przypisania odpowiedzialności karnej. Ze szczególną uwagą skupiłem się na dokonaniu rozróżnienia pomiędzy pojęciami błędu medycznego a błędu w sztuce lekarskiej. Dokonując charakterystyki odpowiedzialności karnej za błędy w sztuce lekarskiej dokonałem analizy i omówienia poszczególnych typów czynów zabronionych, wskazując problemy związane z przypisaniem odpowiedzialności. Swoje rozważania oparłem na orzecznictwie Sądu Najwyższego, oraz licznych publikacjach.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.contributor.authorPietek, Filippl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.contributor.reviewerRaglewski, Janusz - 131626 pl
dc.date.accessioned2020-08-05T15:02:12Z
dc.date.available2020-08-05T15:02:12Z
dc.date.submitted2020-07-30pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-143954-195197pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243639
dc.languagepolpl
dc.subject.enError in medical art, medical malpractice, medical services, criminal liability, physician liability, physician, patient, patient's rightspl
dc.subject.plBłąd w sztuce lekarskiej, błąd medyczny, świadczenie zdrowotne, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność lekarza, lekarz, pacjent, prawa pacjentapl
dc.titleOdpowiedzialność karna za błędy w sztuce lekarskiejpl
dc.title.alternativeCriminal liability for error in medical artpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my master dissertation is criminal liability for error in medical art. In the initial chapters of the study, separate legal regulations were discussed, the acquisition of which is necessary for understanding the issue of liability for errors in medical art in genere. Later in the work I focused particularly on making a distinction between the concepts of error in medical art and medical malpractice. When characterizing criminal liability for error in medical art, I analysed and discussed individual types of crimes, indicating problems related to attributing responsibility. I based my considerations on the jurisprudence of Supreme Court of Poland, and various publications.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy magisterskiej jest odpowiedzialność karna za błędy w sztuce lekarskiej. W początkowych rozdziałach pracy omówione zostały odrębne regulacje prawne, których przyswojenie jest niezbędne dla zrozumienia problematyki odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej in genere. W dalszej części pracy skupiłem się na przedstawieniu przesłanek przypisania odpowiedzialności karnej. Ze szczególną uwagą skupiłem się na dokonaniu rozróżnienia pomiędzy pojęciami błędu medycznego a błędu w sztuce lekarskiej. Dokonując charakterystyki odpowiedzialności karnej za błędy w sztuce lekarskiej dokonałem analizy i omówienia poszczególnych typów czynów zabronionych, wskazując problemy związane z przypisaniem odpowiedzialności. Swoje rozważania oparłem na orzecznictwie Sądu Najwyższego, oraz licznych publikacjach.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.contributor.authorpl
Pietek, Filip
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.contributor.reviewerpl
Raglewski, Janusz - 131626
dc.date.accessioned
2020-08-05T15:02:12Z
dc.date.available
2020-08-05T15:02:12Z
dc.date.submittedpl
2020-07-30
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-143954-195197
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243639
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Error in medical art, medical malpractice, medical services, criminal liability, physician liability, physician, patient, patient's rights
dc.subject.plpl
Błąd w sztuce lekarskiej, błąd medyczny, świadczenie zdrowotne, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność lekarza, lekarz, pacjent, prawa pacjenta
dc.titlepl
Odpowiedzialność karna za błędy w sztuce lekarskiej
dc.title.alternativepl
Criminal liability for error in medical art
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Wroclaw
10
Krakow
3
Warsaw
3
Council Bluffs
2
Poznan
2
Rzeszów
2
Brzesko
1
Dublin
1
Gmina Szubin
1
Gora Kalwaria
1

No access

No Thumbnail Available