Analiza profilu barwnikowego okrzemki morskiej Pheodactylum tricornutum w aspekcie adaptacji do wybranych antropogenicznych zmian środowiska

master
dc.abstract.enAnthropogenic changes in the environment cause an increase in temperature on the Earth, as well as an increasing penetration of biogenic substances into the flowing and standing water. This leads to an intensification of eutrophication. Diatoms are a fundamental component of the marine ecosystem, binding significant amounts of carbon dioxide on Earth and contributing to global warming. The aim of the study was to analyze the pigment profile of Phaeodactylum tricornutum and to measure the physiological and biochemical status of these organisms under changing environmental conditions. It has been found that moderate environmental changes do not significantly affect the growth of diatoms. Increasing water temperature and limiting access to light also does not significantly reduce the concentration of P. tricornutum photosynthetic pigments.pl
dc.abstract.plAntropogeniczne zmiany środowiska powodują wzrost temperatury na Ziemi, a także coraz większe przedostawanie się substancji biogennych do wód płynących i stojących. Prowadzi to do nasilenia się zjawiska eutrofizacji. Okrzemki stanowią podstawowy element ekosystemu wód morskich, wiążąc znaczne ilości dwutlenku węgla na Ziemi i przyczyniając się do obniżenia globalnego ocieplenia. Celem pracy była analiza profilu barwnikowego Phaeodactylum tricornutum, a taże pomiar stanu fizjologicznego i biochemicznego tych organizmów, w zmieniających się warunkach środowiska. Stwierdzono, że umiarkowane zmiany środowiska nie wpływają w znacznym stopniu na zahamowanie rozwoju okrzemek. Wzrost temperatury wody oraz ograniczenie dostępu do światła nie powoduje również znacznego obniżenia stężenia barwników fotosyntetycznych P. tricornutum.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorBojko, Monika - 127393 pl
dc.contributor.authorWarkiewicz, Edytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerBojko, Monika - 127393 pl
dc.contributor.reviewerBroniatowski, Marcin - 127429 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:57:09Z
dc.date.available2020-07-27T04:57:09Z
dc.date.submitted2017-10-10pl
dc.fieldofstudychemia środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-112452-162129pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218044
dc.languagepolpl
dc.subject.enphotosynthetic pigments, diatoms, Phaeodactylum tricornutum, eutrophication, global warmingpl
dc.subject.plbarwniki fotosyntetyczne, okrzemki, Phaeodactylum tricornutum, eutrofizacja, globalne ociepleniepl
dc.titleAnaliza profilu barwnikowego okrzemki morskiej Pheodactylum tricornutum w aspekcie adaptacji do wybranych antropogenicznych zmian środowiskapl
dc.title.alternativeAnalysis of Phaeodactylum tricornutum marine diatoms pigments profile in terms of selected anthropogenic environmental changes.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Anthropogenic changes in the environment cause an increase in temperature on the Earth, as well as an increasing penetration of biogenic substances into the flowing and standing water. This leads to an intensification of eutrophication. Diatoms are a fundamental component of the marine ecosystem, binding significant amounts of carbon dioxide on Earth and contributing to global warming. The aim of the study was to analyze the pigment profile of Phaeodactylum tricornutum and to measure the physiological and biochemical status of these organisms under changing environmental conditions. It has been found that moderate environmental changes do not significantly affect the growth of diatoms. Increasing water temperature and limiting access to light also does not significantly reduce the concentration of P. tricornutum photosynthetic pigments.
dc.abstract.plpl
Antropogeniczne zmiany środowiska powodują wzrost temperatury na Ziemi, a także coraz większe przedostawanie się substancji biogennych do wód płynących i stojących. Prowadzi to do nasilenia się zjawiska eutrofizacji. Okrzemki stanowią podstawowy element ekosystemu wód morskich, wiążąc znaczne ilości dwutlenku węgla na Ziemi i przyczyniając się do obniżenia globalnego ocieplenia. Celem pracy była analiza profilu barwnikowego Phaeodactylum tricornutum, a taże pomiar stanu fizjologicznego i biochemicznego tych organizmów, w zmieniających się warunkach środowiska. Stwierdzono, że umiarkowane zmiany środowiska nie wpływają w znacznym stopniu na zahamowanie rozwoju okrzemek. Wzrost temperatury wody oraz ograniczenie dostępu do światła nie powoduje również znacznego obniżenia stężenia barwników fotosyntetycznych P. tricornutum.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Bojko, Monika - 127393
dc.contributor.authorpl
Warkiewicz, Edyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Bojko, Monika - 127393
dc.contributor.reviewerpl
Broniatowski, Marcin - 127429
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:57:09Z
dc.date.available
2020-07-27T04:57:09Z
dc.date.submittedpl
2017-10-10
dc.fieldofstudypl
chemia środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-112452-162129
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218044
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
photosynthetic pigments, diatoms, Phaeodactylum tricornutum, eutrophication, global warming
dc.subject.plpl
barwniki fotosyntetyczne, okrzemki, Phaeodactylum tricornutum, eutrofizacja, globalne ocieplenie
dc.titlepl
Analiza profilu barwnikowego okrzemki morskiej Pheodactylum tricornutum w aspekcie adaptacji do wybranych antropogenicznych zmian środowiska
dc.title.alternativepl
Analysis of Phaeodactylum tricornutum marine diatoms pigments profile in terms of selected anthropogenic environmental changes.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Puławy
2
Wroclaw
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available