Bośniaccy imigranci ekonomiczni w Słowenii. Wzajemne uwarunkowania między stereotypami, meta-stereotypami a sytuacją społeczną imigrantów

master
dc.abstract.enImmigrants from Bosnia are the most numerous ethnic group in Slovenia. Most of them are labour immigrants, although the history of migrations between Bosnia and Herzegovina and Slovenia reveals strong pattern of ethnic migrations, particularly refugee’ flows in 90s in 20th century. Bosnian immigrants are not cohesive group in regard to the basic demographic factors such as age, sex or education as well as motivational background of their emigration decisions. The largest group are men that become physical workers in Slovenia. Being the biggest group of Bosnian immigrants in the country, at the same time, physical workers seem to be the most socially marginalized group. The research that were conducted and are presented in this dissertation analyses stereotypes and meta-stereotypes hold by Bosnian immigrants and verifies their influence on their social status as well as on adaptive strategies applied by them.pl
dc.abstract.otherImigranci z Bośni i Hercegowiny są w Słowenii najliczniejszą (po Słoweńcach, oczywiście) grupą etniczną. W większości są to imigranci ekonomiczni (zarobkowi), chociaż historia migracji między Słowenią i Bośnia, podobnie jak w całym regionie, jest także historią migracji etnicznych, szczególnie zaś uchodźczych w latach dziewięćdziesiątych XX w. Jako grupa, imigranci bośniaccy nie są homogeniczni – zarówno pod względem wieku, płci czy wykształcenia, jak i motywów emigracji z ojczyzny. Wyraźnie wyróżniającą się wśród nich grupą są mężczyźni, imigrujący w celu podjęcia w Słowenii pracy fizycznej. Oni też wydają się być najbardziej społecznie zmarginalizowaną częścią imigracji bośniackiej. Badania stanowiące część pracy weryfikują i analizują wpływ stereotypów i meta-stereotypów podzielanych przez tę grupę imigrantów z Bośni na ich status społeczny w Słowenii, a także na przyjęte przez nich strategie adaptacyjne.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorPraszałowicz, Dorota - 131540 pl
dc.contributor.authorChodorowska, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerMichna, Ewa - 130540 pl
dc.contributor.reviewerPraszałowicz, Dorota - 131540 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T16:52:52Z
dc.date.available2020-07-20T16:52:52Z
dc.date.submitted2011-09-23pl
dc.fieldofstudystosunki etniczne i migracje międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-59819-26819pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173462
dc.subject.enimmigrants, stereotypes, meta-stereotypes, Bosnia, Sloveniapl
dc.subject.otherimigranci, stereotypy, meta-stereotypy, Bośnia , Słoweniapl
dc.titleBośniaccy imigranci ekonomiczni w Słowenii. Wzajemne uwarunkowania między stereotypami, meta-stereotypami a sytuacją społeczną imigrantówpl
dc.title.alternativeBosnian immigrants in Slovenia. Reciprocal influences between stereotypes, meta-stereotypes and the social situation of immigrantspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Immigrants from Bosnia are the most numerous ethnic group in Slovenia. Most of them are labour immigrants, although the history of migrations between Bosnia and Herzegovina and Slovenia reveals strong pattern of ethnic migrations, particularly refugee’ flows in 90s in 20th century. Bosnian immigrants are not cohesive group in regard to the basic demographic factors such as age, sex or education as well as motivational background of their emigration decisions. The largest group are men that become physical workers in Slovenia. Being the biggest group of Bosnian immigrants in the country, at the same time, physical workers seem to be the most socially marginalized group. The research that were conducted and are presented in this dissertation analyses stereotypes and meta-stereotypes hold by Bosnian immigrants and verifies their influence on their social status as well as on adaptive strategies applied by them.
dc.abstract.otherpl
Imigranci z Bośni i Hercegowiny są w Słowenii najliczniejszą (po Słoweńcach, oczywiście) grupą etniczną. W większości są to imigranci ekonomiczni (zarobkowi), chociaż historia migracji między Słowenią i Bośnia, podobnie jak w całym regionie, jest także historią migracji etnicznych, szczególnie zaś uchodźczych w latach dziewięćdziesiątych XX w. Jako grupa, imigranci bośniaccy nie są homogeniczni – zarówno pod względem wieku, płci czy wykształcenia, jak i motywów emigracji z ojczyzny. Wyraźnie wyróżniającą się wśród nich grupą są mężczyźni, imigrujący w celu podjęcia w Słowenii pracy fizycznej. Oni też wydają się być najbardziej społecznie zmarginalizowaną częścią imigracji bośniackiej. Badania stanowiące część pracy weryfikują i analizują wpływ stereotypów i meta-stereotypów podzielanych przez tę grupę imigrantów z Bośni na ich status społeczny w Słowenii, a także na przyjęte przez nich strategie adaptacyjne.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Praszałowicz, Dorota - 131540
dc.contributor.authorpl
Chodorowska, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Michna, Ewa - 130540
dc.contributor.reviewerpl
Praszałowicz, Dorota - 131540
dc.date.accessioned
2020-07-20T16:52:52Z
dc.date.available
2020-07-20T16:52:52Z
dc.date.submittedpl
2011-09-23
dc.fieldofstudypl
stosunki etniczne i migracje międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-59819-26819
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173462
dc.subject.enpl
immigrants, stereotypes, meta-stereotypes, Bosnia, Slovenia
dc.subject.otherpl
imigranci, stereotypy, meta-stereotypy, Bośnia , Słowenia
dc.titlepl
Bośniaccy imigranci ekonomiczni w Słowenii. Wzajemne uwarunkowania między stereotypami, meta-stereotypami a sytuacją społeczną imigrantów
dc.title.alternativepl
Bosnian immigrants in Slovenia. Reciprocal influences between stereotypes, meta-stereotypes and the social situation of immigrants
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available