Czynniki związane z osobą terapeuty a kompetencje terapeutyczne w zakresie afirmatywnego poradnictwa osobom nieheteroseksualnym

master
dc.abstract.enThe major objective of this research was to investigate factors which determine the competence level of therapists in terms of affirmative councelling and the therapy of LGB people. The aim was acomplished by means of an anonymous survey constructed with the use of Google Docs application and conducted among therapists. It consisted of three parts, namely the Polish adaptation of Religious Fundamentalism Scale, KRE-II survey and the Polish version of Sexual Orientation Counselor Competency Scale (SOCCS) used for measuring the therapists' level of affirmative competence. The therapists were also asked to provide the information concerning their age, gender, sexual orientation, the applied theoretical approach and work experience. The results indicate that there are some factors such as the level of Religious Fundamentalism and Empathic Understanding, sexual orientation or work experience which may be a significant predictor of therapists' therapeutic competence in terms of affirmative councelling and the therapy of LGB people. The specialists with lower results on Religious Fundamentalism Scale achieved higher score on SOCCS. The level of Empathic Understanding wasn’t significantly related to SOCCS results, but it was a significant predictor of Knowladge subscale. The specialists with more work experience achieved higher score on Skills subscale, there was also a significant difference between hetero- and homosexual therapists, in favor of the second group. The sex of therapists and their teoretical orientation doesn’t seem to have a meaning in context of competence level, in terms of affirmative councelling and the therapy of LGB people.pl
dc.abstract.plPodstawowym celem badania było sprawdzenie jakie czynniki, związane z osobą terapeuty, będą mieć związek z poziomem jego kompetencji w zakresie afirmatywnego poradnictwa i terapii osób, należących do społeczności LGB. Badani wypełniali formularz, utworzony za pomocą aplikacji Google Docs, dostępny anonimowo on-line. Zawierał on trzy inwentarze: polską adaptację Skali Fundamentalizmu Religijnego Altemeyera i Hunsbergera (SFR), Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego innych ludzi (KRE-II) oraz przetłumaczoną na język polski skalę Sexual Orientation Counselor Competency Scale (SOCCS), służącą do pomiaru afirmatywnych kompetencji terapeuty. Badani proszeni byli również o podanie danych o charakterze demograficznym takich jak płeć, orientacja seksualna, wiek, szkoła terapeutyczna z jaką identyfikuje się terapeuta i doświadczenie zawodowe w latach. Wyniki wskazują, iż pewne czynniki, związane z osobą terapeuty, jak poziom Fundamentalizmu Religijnego i Rozumienia Empatycznego, orientacja seksualna, a także doświadczenie w praktyce zawodowej, mogą stanowić istotny predyktor jego kompetencji terapeutycznych w zakresie afirmatywnego poradnictwa i terapii osób z grupy LGB. Specjaliści, o niższych wynikach na skali Fundamentalizmu Religijnego, osiągali istotnie wyższe wyniki na skali SOCCS. Poziom Rozumienia Empatycznego okazał się nie mieć wpływu na wynik ogólny na skali SOCCS, stanowił jednak istotny predyktor dla podskali Wiedzy (KNOWLADGE). Specjaliści z dłuższym stażem pracy uzyskiwali wyższe wyniki, szczególnie w podskali Umiejętności (SKILLS), różnice wystąpiły też pomiędzy terapeutami hetero i nieheteroseksualnymi na korzyść tych drugich. Terapeuci homo i biseksualni uzyskiwali istotnie wyższe wyniki na skali SOCCS w porównaniu do swoich heteroseksualnych kolegów. Płeć i orientacja teoretyczna, w ramach której pracuje dany specjalista, wydają się nie mieć znaczenia w kontekście kompetencji terapeutycznych w zakresie pomocy osobom LGB.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorIniewicz, Grzegorz - 128373 pl
dc.contributor.authorDuran, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerDobroczyński, Bartłomiej - 127735 pl
dc.contributor.reviewerIniewicz, Grzegorz - 128373 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:54:37Z
dc.date.available2020-07-26T18:54:37Z
dc.date.submitted2015-10-20pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-101814-130485pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208786
dc.languagepolpl
dc.subject.enAffirmative therapy, LGB, therapeutic competencies in counselling sexual minorities.pl
dc.subject.plTerapia afirmatywna, LGB, kompetencje terapeutyczne w terapii mniejszości seksuanychpl
dc.titleCzynniki związane z osobą terapeuty a kompetencje terapeutyczne w zakresie afirmatywnego poradnictwa osobom nieheteroseksualnympl
dc.title.alternativeThe factors, related to therapist, which determine the competence level in terms of affirmative councelling of LGB people.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The major objective of this research was to investigate factors which determine the competence level of therapists in terms of affirmative councelling and the therapy of LGB people. The aim was acomplished by means of an anonymous survey constructed with the use of Google Docs application and conducted among therapists. It consisted of three parts, namely the Polish adaptation of Religious Fundamentalism Scale, KRE-II survey and the Polish version of Sexual Orientation Counselor Competency Scale (SOCCS) used for measuring the therapists' level of affirmative competence. The therapists were also asked to provide the information concerning their age, gender, sexual orientation, the applied theoretical approach and work experience. The results indicate that there are some factors such as the level of Religious Fundamentalism and Empathic Understanding, sexual orientation or work experience which may be a significant predictor of therapists' therapeutic competence in terms of affirmative councelling and the therapy of LGB people. The specialists with lower results on Religious Fundamentalism Scale achieved higher score on SOCCS. The level of Empathic Understanding wasn’t significantly related to SOCCS results, but it was a significant predictor of Knowladge subscale. The specialists with more work experience achieved higher score on Skills subscale, there was also a significant difference between hetero- and homosexual therapists, in favor of the second group. The sex of therapists and their teoretical orientation doesn’t seem to have a meaning in context of competence level, in terms of affirmative councelling and the therapy of LGB people.
dc.abstract.plpl
Podstawowym celem badania było sprawdzenie jakie czynniki, związane z osobą terapeuty, będą mieć związek z poziomem jego kompetencji w zakresie afirmatywnego poradnictwa i terapii osób, należących do społeczności LGB. Badani wypełniali formularz, utworzony za pomocą aplikacji Google Docs, dostępny anonimowo on-line. Zawierał on trzy inwentarze: polską adaptację Skali Fundamentalizmu Religijnego Altemeyera i Hunsbergera (SFR), Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego innych ludzi (KRE-II) oraz przetłumaczoną na język polski skalę Sexual Orientation Counselor Competency Scale (SOCCS), służącą do pomiaru afirmatywnych kompetencji terapeuty. Badani proszeni byli również o podanie danych o charakterze demograficznym takich jak płeć, orientacja seksualna, wiek, szkoła terapeutyczna z jaką identyfikuje się terapeuta i doświadczenie zawodowe w latach. Wyniki wskazują, iż pewne czynniki, związane z osobą terapeuty, jak poziom Fundamentalizmu Religijnego i Rozumienia Empatycznego, orientacja seksualna, a także doświadczenie w praktyce zawodowej, mogą stanowić istotny predyktor jego kompetencji terapeutycznych w zakresie afirmatywnego poradnictwa i terapii osób z grupy LGB. Specjaliści, o niższych wynikach na skali Fundamentalizmu Religijnego, osiągali istotnie wyższe wyniki na skali SOCCS. Poziom Rozumienia Empatycznego okazał się nie mieć wpływu na wynik ogólny na skali SOCCS, stanowił jednak istotny predyktor dla podskali Wiedzy (KNOWLADGE). Specjaliści z dłuższym stażem pracy uzyskiwali wyższe wyniki, szczególnie w podskali Umiejętności (SKILLS), różnice wystąpiły też pomiędzy terapeutami hetero i nieheteroseksualnymi na korzyść tych drugich. Terapeuci homo i biseksualni uzyskiwali istotnie wyższe wyniki na skali SOCCS w porównaniu do swoich heteroseksualnych kolegów. Płeć i orientacja teoretyczna, w ramach której pracuje dany specjalista, wydają się nie mieć znaczenia w kontekście kompetencji terapeutycznych w zakresie pomocy osobom LGB.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Iniewicz, Grzegorz - 128373
dc.contributor.authorpl
Duran, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Dobroczyński, Bartłomiej - 127735
dc.contributor.reviewerpl
Iniewicz, Grzegorz - 128373
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:54:37Z
dc.date.available
2020-07-26T18:54:37Z
dc.date.submittedpl
2015-10-20
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-101814-130485
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208786
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Affirmative therapy, LGB, therapeutic competencies in counselling sexual minorities.
dc.subject.plpl
Terapia afirmatywna, LGB, kompetencje terapeutyczne w terapii mniejszości seksuanych
dc.titlepl
Czynniki związane z osobą terapeuty a kompetencje terapeutyczne w zakresie afirmatywnego poradnictwa osobom nieheteroseksualnym
dc.title.alternativepl
The factors, related to therapist, which determine the competence level in terms of affirmative councelling of LGB people.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Chandler
5
Wroclaw
4
Dublin
2
Lublin
2
Krakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available