Wokół koncepcji piekła w wybranych puranach

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the hereby thesis is to present the vision of hells present in the Hindu thought. Particular focus was on the Puranic literature. The first chapter discusses the origins of the very concept of hell in relation to earlier Old Indian literature. Then the attention was paid to sin, its nature and its various categories. In the following chapters, the types of hell, the institution of the judgement, the law of retaliation and the question of justice were characterized. The focus was also on the problem of memory of people in hell and the problem of their substantiality.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wizji piekieł obecnej w myśli hinduskiej. Szczególnej analizie poddano literaturę puraniczną. Pierwszy rozdział zawiera omówienie genezy samej koncepcji piekła w odniesieniu do wcześniejszej literatury staroindyjskiej. Następnie poświęcono uwagę grzechowi, jego naturze i rozmaitym jego kategoriom. W kolejnych rozdziałach scharakteryzowano rodzaje piekieł, instytucję sądu ostatecznego, prawo odwetu oraz kwestię sprawiedliwości. Skupiono się też na problemie pamięci ludzi przebywających w piekle oraz na zagadnieniu ich cielesności.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMilewska, Iwona - 130622 pl
dc.contributor.authorProkop, Urszulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerMilewska, Iwona - 130622 pl
dc.contributor.reviewerPiekarski, Przemysławpl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:18:05Z
dc.date.available2020-07-27T19:18:05Z
dc.date.submitted2018-09-04pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - indologiapl
dc.identifier.apddiploma-126856-46966pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230790
dc.languagepolpl
dc.subject.enhell, naraka, sinn, cosmology, purana, the subtle bodypl
dc.subject.plpiekło, naraka, grzech, kosmologia, purana, ciało subtelnepl
dc.titleWokół koncepcji piekła w wybranych puranachpl
dc.title.alternativeThe Concept of Hell in Selected Puranaspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the hereby thesis is to present the vision of hells present in the Hindu thought. Particular focus was on the Puranic literature. The first chapter discusses the origins of the very concept of hell in relation to earlier Old Indian literature. Then the attention was paid to sin, its nature and its various categories. In the following chapters, the types of hell, the institution of the judgement, the law of retaliation and the question of justice were characterized. The focus was also on the problem of memory of people in hell and the problem of their substantiality.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wizji piekieł obecnej w myśli hinduskiej. Szczególnej analizie poddano literaturę puraniczną. Pierwszy rozdział zawiera omówienie genezy samej koncepcji piekła w odniesieniu do wcześniejszej literatury staroindyjskiej. Następnie poświęcono uwagę grzechowi, jego naturze i rozmaitym jego kategoriom. W kolejnych rozdziałach scharakteryzowano rodzaje piekieł, instytucję sądu ostatecznego, prawo odwetu oraz kwestię sprawiedliwości. Skupiono się też na problemie pamięci ludzi przebywających w piekle oraz na zagadnieniu ich cielesności.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Milewska, Iwona - 130622
dc.contributor.authorpl
Prokop, Urszula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Milewska, Iwona - 130622
dc.contributor.reviewerpl
Piekarski, Przemysław
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:18:05Z
dc.date.available
2020-07-27T19:18:05Z
dc.date.submittedpl
2018-09-04
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - indologia
dc.identifier.apdpl
diploma-126856-46966
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230790
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hell, naraka, sinn, cosmology, purana, the subtle body
dc.subject.plpl
piekło, naraka, grzech, kosmologia, purana, ciało subtelne
dc.titlepl
Wokół koncepcji piekła w wybranych puranach
dc.title.alternativepl
The Concept of Hell in Selected Puranas
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available