Kontrolowana wolność słowa. Współczesne metody cenzurowania literatury w Polsce

licenciate
dc.abstract.enThe study analyses contemporary Polish books whose authors were sued because of the controversial content of the works, violating personal rights , which have been described there in . The work was divided into an introduction, three chapters and a conclusion. The first chapter refers to the biographical books , the other one speaks of literature fiction , while the third presents the legal aspects under which the content of books was limited/ try to limit their content. The aim of the study was to show the contemporary forms of censorship , which result from the Polish legislation.pl
dc.abstract.plPraca traktuje o współczesnych, polskich książkach, których autorzy zostali pozwani ze względu na kontrowersyjną treść dzieł, naruszającą dobra osobiste osób, które zostały w nich opisane . Praca została podzielona na wstęp, trzy rozdziały i zakończenie. Pierwszy rozdział odnosi się do książek biograficznych, drugi mówi o literaturze fabularnej, natomiast trzeci przedstawia aspekty prawne na mocy których treść książek została ograniczona/starano się ograniczyć ich treść. Celem pracy było ukazanie współczesnych form cenzury, które wynikają z polskich przepisów prawnych.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNowakowski, Andrzej - 131051 pl
dc.contributor.authorKotwis, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerNowakowski, Andrzej - 131051 pl
dc.contributor.reviewerGruchała, Janusz - 128187 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:06:51Z
dc.date.available2020-07-27T01:06:51Z
dc.date.submitted2016-07-13pl
dc.fieldofstudyedytorstwopl
dc.identifier.apddiploma-108359-178095pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214572
dc.languagepolpl
dc.subject.encensorship domosławski krysiak tuszyńska onoszko żuławskipl
dc.subject.plcenzura współczesna domosławski krysiak tuszyńska onoszko żuławskipl
dc.titleKontrolowana wolność słowa. Współczesne metody cenzurowania literatury w Polscepl
dc.title.alternativeControled freedom of speech. Contemporary methods of literature censorship in Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study analyses contemporary Polish books whose authors were sued because of the controversial content of the works, violating personal rights , which have been described there in . The work was divided into an introduction, three chapters and a conclusion. The first chapter refers to the biographical books , the other one speaks of literature fiction , while the third presents the legal aspects under which the content of books was limited/ try to limit their content. The aim of the study was to show the contemporary forms of censorship , which result from the Polish legislation.
dc.abstract.plpl
Praca traktuje o współczesnych, polskich książkach, których autorzy zostali pozwani ze względu na kontrowersyjną treść dzieł, naruszającą dobra osobiste osób, które zostały w nich opisane . Praca została podzielona na wstęp, trzy rozdziały i zakończenie. Pierwszy rozdział odnosi się do książek biograficznych, drugi mówi o literaturze fabularnej, natomiast trzeci przedstawia aspekty prawne na mocy których treść książek została ograniczona/starano się ograniczyć ich treść. Celem pracy było ukazanie współczesnych form cenzury, które wynikają z polskich przepisów prawnych.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nowakowski, Andrzej - 131051
dc.contributor.authorpl
Kotwis, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Nowakowski, Andrzej - 131051
dc.contributor.reviewerpl
Gruchała, Janusz - 128187
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:06:51Z
dc.date.available
2020-07-27T01:06:51Z
dc.date.submittedpl
2016-07-13
dc.fieldofstudypl
edytorstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-108359-178095
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214572
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
censorship domosławski krysiak tuszyńska onoszko żuławski
dc.subject.plpl
cenzura współczesna domosławski krysiak tuszyńska onoszko żuławski
dc.titlepl
Kontrolowana wolność słowa. Współczesne metody cenzurowania literatury w Polsce
dc.title.alternativepl
Controled freedom of speech. Contemporary methods of literature censorship in Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
3
Dublin
1
Shanghai
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available