Postępowanie przedszpitalne w przypadku amputacji kończyny dolnej na wysokości uda - studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enBackground: Trauma amputation is a type of open trauma that occurs when a limb is cut off or detached. It is a life threatening incident, therefore, actions at the area of the incident are crucial for the survival and proper functioning of the sufferer in the future. This work focuses on the sequence of paramedic medical emergency operations, performed by the medical emergency team.The aim: The aim of this study is to describe a case of a 40-years-old patient after a trauma amputation of the lower leg and to analyze the paramedic proceeding of a medical emergency team. In addition, the work aims to answer the research questions raised, namely whether a tourniquet is a sufficient method to stop massive bleeding resulting from trauma amputation at thigh level and whether analgesic therapy should be implemented after the patient with trauma amputation of the lower leg is transferred to an ambulance.Material and methods: A case study was used as a research method. The research technique of work is the analysis of medical documentation, the research tool is the Card of Paramedics Procedures .Conclusions: It can be concluded from work, that the best way to stop bleeding, after amputation at thigh level is to use a tourniquet. It's designed to stop bleeding even from large arteries. With the right fit, the band will close the interior of the arterial vessel and stop the blood flow from the artery, no additional methods will be needed. Another conclusion is a statement, that the implementation of painkillers must not delay the transport of the victim to hospital. However, if at the scene, one of the paramedics has time to do so, he can perform an intravenous injection and administer analgesics, but he must do it quickly and efficiently.pl
dc.abstract.plWstęp: Amputacja urazowa to rodzaj otwartego urazu, do którego dochodzi w wyniku odcięcia lub oderwania kończyny. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia, dlatego też, działania na miejscu zdarzenia są kluczowe dla przeżycia oraz prawidłowego funkcjonowania poszkodowanego w przyszłości. Niniejsza praca skupia się na sekwencji przedszpitalnych medycznych czynności ratunkowych, wykonywanych przez zespół ratownictwa medycznego.Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest opisanie przypadku 40-leniego pacjenta, po urazowej amputacji kończyny dolnej oraz przeanalizowanie na jego przykładzie, przedszpitalnego postępowania zespołu ratownictwa medycznego. Ponadto, praca ma na celu odpowiedzenie na postawione pytania badawcze, a mianowicie czy opaska uciskowa jest wystarczającą metodą do zatamowania masywnego krwawienia, będącego skutkiem amputacji urazowej na wysokości uda oraz czy farmakoterapia przeciwbólowa powinna być wdrożona po przeniesieniu pacjenta z amputacją urazową kończyny dolnej do karetki.Materiał i metody: Jako metodę badawczą zastosowano studium przypadku. Techniką badawczą pracy jest analiza dokumentacji medycznej, za narzędzie badawcze posłużyła Karta Medycznych Czynności Ratunkowych.Wnioski: Z pracy wywnioskujemy, iż najlepszym sposobem tamowania krwotoku po amputacji na wysokości uda jest opaska uciskowa. Jest tak skonstruowana, aby zatamować krwawienie nawet z dużych tętnic. Dzięki właściwemu założeniu, opaska zmniejszy światło naczynia tętniczego i zatrzyma wypływ krwi z tętnicy, dodatkowe metody nie będą potrzebne. Kolejnym wnioskiem jest stwierdzenie, mówiące, że wdrożenie farmakoterapii nie może opóźniać transportu poszkodowanego do szpitala. Jednak, jeżeli na miejscu zdarzenia, jeden z ratowników ma na to czas, może założyć wkłucie obwodowe i podać leki przeciwbólowe, jednak musi to zrobić szybko i sprawnie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCzekaj, Janusz - 129100 pl
dc.contributor.authorSzewczyk, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCzekaj, Janusz - 129100 pl
dc.contributor.reviewerPopik, Piotr - 173957 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:20:07Z
dc.date.available2020-07-28T01:20:07Z
dc.date.submitted2019-07-10pl
dc.fieldofstudyratownictwo medycznepl
dc.identifier.apddiploma-134117-229500pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236360
dc.languagepolpl
dc.subject.entrauma amputation, lower limb, paramedics, prehospital, proceedingpl
dc.subject.plamputacja urazowa, kończyna dolna, ratownictwo, przedszpitalne, postępowaniepl
dc.titlePostępowanie przedszpitalne w przypadku amputacji kończyny dolnej na wysokości uda - studium przypadkupl
dc.title.alternativeParamedics proceeding after trauma amputation of the lower leg at thigh level - case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Background: Trauma amputation is a type of open trauma that occurs when a limb is cut off or detached. It is a life threatening incident, therefore, actions at the area of the incident are crucial for the survival and proper functioning of the sufferer in the future. This work focuses on the sequence of paramedic medical emergency operations, performed by the medical emergency team.The aim: The aim of this study is to describe a case of a 40-years-old patient after a trauma amputation of the lower leg and to analyze the paramedic proceeding of a medical emergency team. In addition, the work aims to answer the research questions raised, namely whether a tourniquet is a sufficient method to stop massive bleeding resulting from trauma amputation at thigh level and whether analgesic therapy should be implemented after the patient with trauma amputation of the lower leg is transferred to an ambulance.Material and methods: A case study was used as a research method. The research technique of work is the analysis of medical documentation, the research tool is the Card of Paramedics Procedures .Conclusions: It can be concluded from work, that the best way to stop bleeding, after amputation at thigh level is to use a tourniquet. It's designed to stop bleeding even from large arteries. With the right fit, the band will close the interior of the arterial vessel and stop the blood flow from the artery, no additional methods will be needed. Another conclusion is a statement, that the implementation of painkillers must not delay the transport of the victim to hospital. However, if at the scene, one of the paramedics has time to do so, he can perform an intravenous injection and administer analgesics, but he must do it quickly and efficiently.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Amputacja urazowa to rodzaj otwartego urazu, do którego dochodzi w wyniku odcięcia lub oderwania kończyny. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia, dlatego też, działania na miejscu zdarzenia są kluczowe dla przeżycia oraz prawidłowego funkcjonowania poszkodowanego w przyszłości. Niniejsza praca skupia się na sekwencji przedszpitalnych medycznych czynności ratunkowych, wykonywanych przez zespół ratownictwa medycznego.Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest opisanie przypadku 40-leniego pacjenta, po urazowej amputacji kończyny dolnej oraz przeanalizowanie na jego przykładzie, przedszpitalnego postępowania zespołu ratownictwa medycznego. Ponadto, praca ma na celu odpowiedzenie na postawione pytania badawcze, a mianowicie czy opaska uciskowa jest wystarczającą metodą do zatamowania masywnego krwawienia, będącego skutkiem amputacji urazowej na wysokości uda oraz czy farmakoterapia przeciwbólowa powinna być wdrożona po przeniesieniu pacjenta z amputacją urazową kończyny dolnej do karetki.Materiał i metody: Jako metodę badawczą zastosowano studium przypadku. Techniką badawczą pracy jest analiza dokumentacji medycznej, za narzędzie badawcze posłużyła Karta Medycznych Czynności Ratunkowych.Wnioski: Z pracy wywnioskujemy, iż najlepszym sposobem tamowania krwotoku po amputacji na wysokości uda jest opaska uciskowa. Jest tak skonstruowana, aby zatamować krwawienie nawet z dużych tętnic. Dzięki właściwemu założeniu, opaska zmniejszy światło naczynia tętniczego i zatrzyma wypływ krwi z tętnicy, dodatkowe metody nie będą potrzebne. Kolejnym wnioskiem jest stwierdzenie, mówiące, że wdrożenie farmakoterapii nie może opóźniać transportu poszkodowanego do szpitala. Jednak, jeżeli na miejscu zdarzenia, jeden z ratowników ma na to czas, może założyć wkłucie obwodowe i podać leki przeciwbólowe, jednak musi to zrobić szybko i sprawnie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Czekaj, Janusz - 129100
dc.contributor.authorpl
Szewczyk, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Czekaj, Janusz - 129100
dc.contributor.reviewerpl
Popik, Piotr - 173957
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:20:07Z
dc.date.available
2020-07-28T01:20:07Z
dc.date.submittedpl
2019-07-10
dc.fieldofstudypl
ratownictwo medyczne
dc.identifier.apdpl
diploma-134117-229500
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236360
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
trauma amputation, lower limb, paramedics, prehospital, proceeding
dc.subject.plpl
amputacja urazowa, kończyna dolna, ratownictwo, przedszpitalne, postępowanie
dc.titlepl
Postępowanie przedszpitalne w przypadku amputacji kończyny dolnej na wysokości uda - studium przypadku
dc.title.alternativepl
Paramedics proceeding after trauma amputation of the lower leg at thigh level - case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
204
Views per month
Views per city
Warsaw
33
Katowice
14
Krakow
10
Tczew
10
Lodz
8
Lublin
8
Kozy
5
Rzeszów
5
Wroclaw
5
Konstantynow Lodzki
4

No access

No Thumbnail Available