Społeczne znaczenie i funkcje tańca. Analiza socjologiczna na przykładzie osób tańczących salsę kubańską

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this thesis is dance from social and sociological perspective. The research problem is: dance as a factor in generating social processes and group interactions. The work is based on qualitative research conducted among salsa Cubana society in Cracow. The techniques that I used in my research are: a participant observation and individual interviews. The concepts which helped me to create the theoretical basis of my own research that Symbolic Interactionism Perspectiv, Interactive Rituals Theory and the Prospect of Cultural Amalgamation.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy licencjackiej jest taniec ujęty w społecznej i socjologicznej perspektywie. Problem badawczy mojej pracy to: taniec jako czynnik generujący procesy społeczne i interakcje grupowe. Praca opiera się na badaniach jakościowych przeprowadzonych wśród krakowskiego środowiska salsowego, czyli osób tańczących salsę kubańską w Krakowie. Techniki jakie zastosowałam do przeprowadzenia badania to obserwacja uczestnicząca oraz wywiady indywidualne. Koncepcje jakimi posłużyłam się do stworzenia podstaw teoretycznych badań własnych to interakcjonizm symboliczny, rytuały interakcyjne oraz perspektywa amalgamacji kulturowej.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSekuła, Paulina - 131820 pl
dc.contributor.authorNowak, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSekuła, Paulina - 131820 pl
dc.contributor.reviewerNowak, Jacekpl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:12:45Z
dc.date.available2020-07-26T14:12:45Z
dc.date.submitted2015-07-03pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-97209-163988pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204625
dc.languagepolpl
dc.subject.endance, salsa Cubana, Symbolic Interactionism, Interactive Rituals, Cultural Amalgamationpl
dc.subject.pltaniec, salsa kubańska, interakcjonizm symboliczny, rytuał interakcyjny, amalgamacja kulturowapl
dc.titleSpołeczne znaczenie i funkcje tańca. Analiza socjologiczna na przykładzie osób tańczących salsę kubańskąpl
dc.title.alternativeThe social importance and functions of dance. Sociological analysis on the example of the salsa Cubana dancers.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is dance from social and sociological perspective. The research problem is: dance as a factor in generating social processes and group interactions. The work is based on qualitative research conducted among salsa Cubana society in Cracow. The techniques that I used in my research are: a participant observation and individual interviews. The concepts which helped me to create the theoretical basis of my own research that Symbolic Interactionism Perspectiv, Interactive Rituals Theory and the Prospect of Cultural Amalgamation.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest taniec ujęty w społecznej i socjologicznej perspektywie. Problem badawczy mojej pracy to: taniec jako czynnik generujący procesy społeczne i interakcje grupowe. Praca opiera się na badaniach jakościowych przeprowadzonych wśród krakowskiego środowiska salsowego, czyli osób tańczących salsę kubańską w Krakowie. Techniki jakie zastosowałam do przeprowadzenia badania to obserwacja uczestnicząca oraz wywiady indywidualne. Koncepcje jakimi posłużyłam się do stworzenia podstaw teoretycznych badań własnych to interakcjonizm symboliczny, rytuały interakcyjne oraz perspektywa amalgamacji kulturowej.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sekuła, Paulina - 131820
dc.contributor.authorpl
Nowak, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Sekuła, Paulina - 131820
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Jacek
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:12:45Z
dc.date.available
2020-07-26T14:12:45Z
dc.date.submittedpl
2015-07-03
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-97209-163988
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204625
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
dance, salsa Cubana, Symbolic Interactionism, Interactive Rituals, Cultural Amalgamation
dc.subject.plpl
taniec, salsa kubańska, interakcjonizm symboliczny, rytuał interakcyjny, amalgamacja kulturowa
dc.titlepl
Społeczne znaczenie i funkcje tańca. Analiza socjologiczna na przykładzie osób tańczących salsę kubańską
dc.title.alternativepl
The social importance and functions of dance. Sociological analysis on the example of the salsa Cubana dancers.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Wroclaw
8
Krakow
7
Lodz
6
Warsaw
6
Dublin
2
Bialystok
1
Bolesławiec
1
Glogow Malopolski
1
Hrubieszów
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available