Styl radzenia radzenia sobie ze stresem a jakość życia chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

master
dc.abstract.enIntroduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by a progressive obstruction of airflow in the respiratory tract. It exerts a considerable influence of patients’ quality of life and their ways of coping with stress. Due to the fact that symptoms are chronic, they cause the following: deterioration of physical fitness, need to change a job, limitation of social contacts, and decrease in quality of life. Aim: The aim of this paper was to examine relations between coping with stress and quality of life in patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease (COPD).Material and Methods: The study included 100 patients with COPD. The study utilized diagnostic surveys. In order to collect data the following were used: an original questionnaire, and standardized tools, such as the mini-COPE inventory, and WHOQOL-BREF. The obtained data was subject to statistical analysis. Results: The analysis revealed that strategies of seeking emotional and instrumental support, as well as strategies such as active coping or positive reappraisal, dominated the COPD-patients. The majority of patients with COPD evaluated their quality of life as moderate. The patients allocated the lowest marks to physical and psychological fitness. Conclusion: The COPD-patients most often used strategies of seeking support and active coping with stress. They evaluated their quality of life as low, especially in the physical and psychological areas. The examined patients, who coped better with the disease and chose active strategies of coping with stress, evaluated their quality of life better. The patients with advanced disease evaluated their quality of life worse, and more often chose avoidance coping. The research showed relations between quality of life, age, sex, education, marital status, and place of residence of the examined. In addition, a relationship between the chosen ways of coping with stress and education, marital status, as well as place of residence was confirmed.pl
dc.abstract.plWstęp: Przewlekła obturacyjna choroba płuc charakteryzuje się postępującym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. W dużym stopniu wpływa na jakość życia chorych i ich sposób radzenia sobie ze stresem. Przewlekły charakter objawów powoduje utratę sprawności fizycznej, konieczność zmiany pracy, ograniczenia kontaktów społecznych, obniżenie jakości życia. Cel pracy: Celem pracy było poznanie zależności między sposobami radzenia sobie ze stresem a jakością życia u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).Materiał i metody: Badaniem objęto łącznie 100 pacjentów z rozpoznaną POChP. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Do zebrania danych wykorzystano kwestionariusz autorski oraz narzędzia standaryzowane tj. Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE, Kwestionariusz Oceny Jakości Życia WHOQOL-BREF. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej.Wyniki: Analiza wyników wykazała, że wśród pacjentów chorujących na POChP dominowały strategie poszukiwania wsparcia emocjonalnego oraz instrumentalnego, a także strategie zaliczane do aktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, czyli tzw. Aktywne Radzenie Sobie, Pozytywne Przewartościowanie. Większość chorych z POChP oceniła ogólną jakość swego życia na średnim poziomie. Najniżej przez chorych ocenione zostało funkcjonowanie fizyczne oraz psychologiczne.Wnioski: Pacjenci z POChP najczęściej prezentowali strategie poszukiwania wsparcia oraz aktywnego radzenia sobie ze stresem. Oceniali jakość swego życia na niskim poziomie, szczególnie w domenie fizycznej i psychologicznej. Osoby badane, które lepiej radziły sobie z chorobą i wybierały strategie aktywnego radzenia sobie ze stresem oceniły lepiej jakość swego życia. Pacjenci z zaawansowaną chorobą gorzej oceniali jakość swego życia oraz częściej wybierali strategie unikowe. Badania wykazały zależność między jakością życia a wiekiem, płcią, poziomem wykształcenia, stanem cywilnym, miejscem zamieszkania badanych. Dodatkowo potwierdzono zależność między sposobami radzenia sobie ze stresem a poziomem wykształcenia, stanem cywilnym, miejscem zamieszkania.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorOgórek-Tęcza, Beata - 133025 pl
dc.contributor.authorSędzimir, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerOgórek-Tęcza, Beata - 133025 pl
dc.contributor.reviewerCzupryna, Antoni - 129129 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:07:13Z
dc.date.available2020-07-27T21:07:13Z
dc.date.submitted2018-10-03pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-128737-202354pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232470
dc.languagepolpl
dc.subject.enchronic obstructive pulmonary disease, quality of life, ways of coping with stresspl
dc.subject.plprzewlekła obturacyjna choroba płuc, jakość życia, styl radzenia sobie ze stresempl
dc.titleStyl radzenia radzenia sobie ze stresem a jakość życia chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.pl
dc.title.alternativeStyle of coping with stress and the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by a progressive obstruction of airflow in the respiratory tract. It exerts a considerable influence of patients’ quality of life and their ways of coping with stress. Due to the fact that symptoms are chronic, they cause the following: deterioration of physical fitness, need to change a job, limitation of social contacts, and decrease in quality of life. Aim: The aim of this paper was to examine relations between coping with stress and quality of life in patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease (COPD).Material and Methods: The study included 100 patients with COPD. The study utilized diagnostic surveys. In order to collect data the following were used: an original questionnaire, and standardized tools, such as the mini-COPE inventory, and WHOQOL-BREF. The obtained data was subject to statistical analysis. Results: The analysis revealed that strategies of seeking emotional and instrumental support, as well as strategies such as active coping or positive reappraisal, dominated the COPD-patients. The majority of patients with COPD evaluated their quality of life as moderate. The patients allocated the lowest marks to physical and psychological fitness. Conclusion: The COPD-patients most often used strategies of seeking support and active coping with stress. They evaluated their quality of life as low, especially in the physical and psychological areas. The examined patients, who coped better with the disease and chose active strategies of coping with stress, evaluated their quality of life better. The patients with advanced disease evaluated their quality of life worse, and more often chose avoidance coping. The research showed relations between quality of life, age, sex, education, marital status, and place of residence of the examined. In addition, a relationship between the chosen ways of coping with stress and education, marital status, as well as place of residence was confirmed.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Przewlekła obturacyjna choroba płuc charakteryzuje się postępującym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. W dużym stopniu wpływa na jakość życia chorych i ich sposób radzenia sobie ze stresem. Przewlekły charakter objawów powoduje utratę sprawności fizycznej, konieczność zmiany pracy, ograniczenia kontaktów społecznych, obniżenie jakości życia. Cel pracy: Celem pracy było poznanie zależności między sposobami radzenia sobie ze stresem a jakością życia u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).Materiał i metody: Badaniem objęto łącznie 100 pacjentów z rozpoznaną POChP. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Do zebrania danych wykorzystano kwestionariusz autorski oraz narzędzia standaryzowane tj. Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE, Kwestionariusz Oceny Jakości Życia WHOQOL-BREF. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej.Wyniki: Analiza wyników wykazała, że wśród pacjentów chorujących na POChP dominowały strategie poszukiwania wsparcia emocjonalnego oraz instrumentalnego, a także strategie zaliczane do aktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, czyli tzw. Aktywne Radzenie Sobie, Pozytywne Przewartościowanie. Większość chorych z POChP oceniła ogólną jakość swego życia na średnim poziomie. Najniżej przez chorych ocenione zostało funkcjonowanie fizyczne oraz psychologiczne.Wnioski: Pacjenci z POChP najczęściej prezentowali strategie poszukiwania wsparcia oraz aktywnego radzenia sobie ze stresem. Oceniali jakość swego życia na niskim poziomie, szczególnie w domenie fizycznej i psychologicznej. Osoby badane, które lepiej radziły sobie z chorobą i wybierały strategie aktywnego radzenia sobie ze stresem oceniły lepiej jakość swego życia. Pacjenci z zaawansowaną chorobą gorzej oceniali jakość swego życia oraz częściej wybierali strategie unikowe. Badania wykazały zależność między jakością życia a wiekiem, płcią, poziomem wykształcenia, stanem cywilnym, miejscem zamieszkania badanych. Dodatkowo potwierdzono zależność między sposobami radzenia sobie ze stresem a poziomem wykształcenia, stanem cywilnym, miejscem zamieszkania.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ogórek-Tęcza, Beata - 133025
dc.contributor.authorpl
Sędzimir, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ogórek-Tęcza, Beata - 133025
dc.contributor.reviewerpl
Czupryna, Antoni - 129129
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:07:13Z
dc.date.available
2020-07-27T21:07:13Z
dc.date.submittedpl
2018-10-03
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-128737-202354
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232470
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
chronic obstructive pulmonary disease, quality of life, ways of coping with stress
dc.subject.plpl
przewlekła obturacyjna choroba płuc, jakość życia, styl radzenia sobie ze stresem
dc.titlepl
Styl radzenia radzenia sobie ze stresem a jakość życia chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
dc.title.alternativepl
Style of coping with stress and the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
106
Views per month
Views per city
Poznan
16
Warsaw
16
Krakow
7
Wroclaw
7
Gdansk
3
Zabrze
3
Bialystok
2
Colombes
2
Dobrodzień
2
Lublin
2

No access

No Thumbnail Available