Przyczynowanie mentalne jako zjawisko emergentne. Analiza filozoficzna w świetle badań empirycznych

master
dc.abstract.enIn the modern philosophy of mind substantial dualism is not wide spread. From the other side, materialistic reductionism, popular in the last half-century, did not bring us enough answers about mind-body problem. Development of cognitive sciences, which are connected strongly with functionalism, brings questions about free will and mental causation back to the top of philosophical debates. This situation forced many to rethink a middle-ground positions. One of them is emergentism which assumes that mental states are irreducible, at least in epistemological sense.A notion of mental causation stands in the heart of mind-body problem. Everyday intuition, subjective feelings and place of human freedom in ethics, left us no reason to doubt about crucial role of mind. However, scientists demands accreditation of this intuitions with a proper experiments. Problem shows up even on theoretical level – physical closure, exclusion of mental cause, substantial difference between mental and physical etc.In this paper I present a theory of mind and its forces as an emergent properties of physical brain. I confront it with critical arguments from philosophy of mind and ontology. What is more I invoke many empirical researches form the field of cognitive science, biology and psychology. In this point I discovered that “mental causation” is not a proper name for interaction between mind and brain. Based on researches and analysis I propose new term – mental feedback. This notion was used already for example in the context of biofeedback therapy but was never bring to philosophical discussion. To reinforce my thesis that mental somehow affects physical I perform an experiment where mental activity influence the cognitive test performance.In concluded that conscious mental states can affect physical body. My work stressed that further researches in this field need to take into account properties as intentionality and subjectivity. It also shows how crucial is interdisciplinary cooperation in working on mind-body problem.pl
dc.abstract.plWe współczesnej filozofii umysłu, kartezjański dualizm substancji nie jest stanowiskiem rozpowszechnionym. Z drugiej strony, popularny na przestrzeni ostatniego wieku redukcjonistyczny materializm, wciąż nie dostarczył odpowiedzi na wiele pytań dotyczących relacji umysłu i ciała. Rozwijające się nauki kognitywne, związane przede wszystkim z funkcjonalizmem, skutecznie ożywiły dyskusję na polu filozofii umysłu. Taka sytuacja, sprawia, że dużym zainteresowaniem ponownie cieszą się teorie pośrednie. Wśród nich mieści się emergencyjna teoria umysłu przyjmująca, co najmniej epistemologiczną, nieredukowalność stanów mentalnych do stanów fizycznych. Zagadnienie przyczynowania mentalnego stoi w centrum problemu umysł-ciało. Potoczna intuicja, subiektywne odczucia oraz fundamentalna rola, jaką pełni w etyce kategoria ludzkiej wolności, zdają się nie pozostawiać wątpliwości w kwestii tego, czy umysł może wpływać na ciało. Jednakże, nauki ścisłe słusznie domagają się weryfikowalnego potwierdzenia tych intuicji. Problemy pojawiają się już na poziomie teoretycznym - zasada domkniętości sfery fizycznej, czy przyczynowego wykluczenia oraz tzw. zarzut z heterogeniczności zdają się dyskredytować możliwość przyczynowego oddziaływania umysłu na fizyczne ciało.W pracy przedstawiono koncepcję przyczynowania mentalnego opartą właśnie na emergencyjnej teorii umysłu. Poza skonfrontowaniem jej z zarzutami teoretycznymi z zakresu filozofii umysłu i ontologii, w pracy obszernie posłużono się eksperymentami z zakresu nauk kognitywnych, biologii czy psychologii. W toku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że termin przyczynowanie mentalne nie jest właściwym dla określenia odgórnego wpływu umysłu na ciało. W związku z tym, zaproponowano określenie - mentalne sprzężenie zwrotne - jako bardziej adekwatnie opisujące relację, jaka zachodzi między umysłem a mózgiem. Tezy stawiane w pracy, zyskują też częściowe potwierdzenie w przeprowadzonym autorskim eksperymencie, dotyczącym wpływu aktywności mentalnej na wykonanie testu poznawczego.Wnioski płynące z pracy wspierają zatem przekonanie, że świadome stany mentalne mogą oddziaływać na fizyczne ciało. Praca podkreśla także konieczność uwzględniania w dyskursie naukowym, takich własności stanów mentalnych, jak subiektywność czy intencjonalność. Zwraca także uwagę na istotną rolę interdyscyplinarnego podejścia w badaniach nad problemem umysł-ciało, które łączyłoby krytyczną analizę filozoficzną z ujęciem neuronauk.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBremer, Józef - 173711 pl
dc.contributor.authorAdametz, Rafałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBremer, Józef - 173711 pl
dc.contributor.reviewerSenderecka, Magdalenapl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:40:19Z
dc.date.available2020-07-26T15:40:19Z
dc.date.submitted2015-10-27pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-98693-183472pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205988
dc.languagepolpl
dc.subject.enmental causation, emergence, philosophy of mind, mind-body problem, properties dualismpl
dc.subject.plprzyczynowanie mentalne, emergencja, filozofia umysłu, problem umysł-ciało, dualizm własnościpl
dc.titlePrzyczynowanie mentalne jako zjawisko emergentne. Analiza filozoficzna w świetle badań empirycznychpl
dc.title.alternativeMental causation as an emergent phenomenon. Philosophical analysis in the light of empirical researchespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the modern philosophy of mind substantial dualism is not wide spread. From the other side, materialistic reductionism, popular in the last half-century, did not bring us enough answers about mind-body problem. Development of cognitive sciences, which are connected strongly with functionalism, brings questions about free will and mental causation back to the top of philosophical debates. This situation forced many to rethink a middle-ground positions. One of them is emergentism which assumes that mental states are irreducible, at least in epistemological sense.A notion of mental causation stands in the heart of mind-body problem. Everyday intuition, subjective feelings and place of human freedom in ethics, left us no reason to doubt about crucial role of mind. However, scientists demands accreditation of this intuitions with a proper experiments. Problem shows up even on theoretical level – physical closure, exclusion of mental cause, substantial difference between mental and physical etc.In this paper I present a theory of mind and its forces as an emergent properties of physical brain. I confront it with critical arguments from philosophy of mind and ontology. What is more I invoke many empirical researches form the field of cognitive science, biology and psychology. In this point I discovered that “mental causation” is not a proper name for interaction between mind and brain. Based on researches and analysis I propose new term – mental feedback. This notion was used already for example in the context of biofeedback therapy but was never bring to philosophical discussion. To reinforce my thesis that mental somehow affects physical I perform an experiment where mental activity influence the cognitive test performance.In concluded that conscious mental states can affect physical body. My work stressed that further researches in this field need to take into account properties as intentionality and subjectivity. It also shows how crucial is interdisciplinary cooperation in working on mind-body problem.
dc.abstract.plpl
We współczesnej filozofii umysłu, kartezjański dualizm substancji nie jest stanowiskiem rozpowszechnionym. Z drugiej strony, popularny na przestrzeni ostatniego wieku redukcjonistyczny materializm, wciąż nie dostarczył odpowiedzi na wiele pytań dotyczących relacji umysłu i ciała. Rozwijające się nauki kognitywne, związane przede wszystkim z funkcjonalizmem, skutecznie ożywiły dyskusję na polu filozofii umysłu. Taka sytuacja, sprawia, że dużym zainteresowaniem ponownie cieszą się teorie pośrednie. Wśród nich mieści się emergencyjna teoria umysłu przyjmująca, co najmniej epistemologiczną, nieredukowalność stanów mentalnych do stanów fizycznych. Zagadnienie przyczynowania mentalnego stoi w centrum problemu umysł-ciało. Potoczna intuicja, subiektywne odczucia oraz fundamentalna rola, jaką pełni w etyce kategoria ludzkiej wolności, zdają się nie pozostawiać wątpliwości w kwestii tego, czy umysł może wpływać na ciało. Jednakże, nauki ścisłe słusznie domagają się weryfikowalnego potwierdzenia tych intuicji. Problemy pojawiają się już na poziomie teoretycznym - zasada domkniętości sfery fizycznej, czy przyczynowego wykluczenia oraz tzw. zarzut z heterogeniczności zdają się dyskredytować możliwość przyczynowego oddziaływania umysłu na fizyczne ciało.W pracy przedstawiono koncepcję przyczynowania mentalnego opartą właśnie na emergencyjnej teorii umysłu. Poza skonfrontowaniem jej z zarzutami teoretycznymi z zakresu filozofii umysłu i ontologii, w pracy obszernie posłużono się eksperymentami z zakresu nauk kognitywnych, biologii czy psychologii. W toku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że termin przyczynowanie mentalne nie jest właściwym dla określenia odgórnego wpływu umysłu na ciało. W związku z tym, zaproponowano określenie - mentalne sprzężenie zwrotne - jako bardziej adekwatnie opisujące relację, jaka zachodzi między umysłem a mózgiem. Tezy stawiane w pracy, zyskują też częściowe potwierdzenie w przeprowadzonym autorskim eksperymencie, dotyczącym wpływu aktywności mentalnej na wykonanie testu poznawczego.Wnioski płynące z pracy wspierają zatem przekonanie, że świadome stany mentalne mogą oddziaływać na fizyczne ciało. Praca podkreśla także konieczność uwzględniania w dyskursie naukowym, takich własności stanów mentalnych, jak subiektywność czy intencjonalność. Zwraca także uwagę na istotną rolę interdyscyplinarnego podejścia w badaniach nad problemem umysł-ciało, które łączyłoby krytyczną analizę filozoficzną z ujęciem neuronauk.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bremer, Józef - 173711
dc.contributor.authorpl
Adametz, Rafał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bremer, Józef - 173711
dc.contributor.reviewerpl
Senderecka, Magdalena
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:40:19Z
dc.date.available
2020-07-26T15:40:19Z
dc.date.submittedpl
2015-10-27
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-98693-183472
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205988
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
mental causation, emergence, philosophy of mind, mind-body problem, properties dualism
dc.subject.plpl
przyczynowanie mentalne, emergencja, filozofia umysłu, problem umysł-ciało, dualizm własności
dc.titlepl
Przyczynowanie mentalne jako zjawisko emergentne. Analiza filozoficzna w świetle badań empirycznych
dc.title.alternativepl
Mental causation as an emergent phenomenon. Philosophical analysis in the light of empirical researches
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Dublin
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Chandler
1
Krakow
1
Rzeszów
1
Wadowice
1

No access

No Thumbnail Available