Wpływ wypalenia zawodowego na poziom zaangażowania pracowników służby zdrowia

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the presented work is to research the impact of profession burnout to engagement of health professionals.58 people took part in the study in which they 2 questionnaires the first being (Maslach Burnout Inventory) by Ch. Maslach and the latter being (The Utrecht Work Engagement Scale – UWES) by W. Schaufeliego.In conclusion to the obtained results of the tests it can be said that, the majority of partaker is Burned out in their profession through Depersonalization as well as emotional exhaustion. The consequences of this syndrome are the loss of willingness and energy towards being productive, nervousness, impulsiveness and distancing to the patients. How then does this affect the patients engagement? nearly all tested were absorbed with their work, which positively impacted the organisations results. However a significant part of the workers don't show enthusiasm and pride from performed work. In respect of persistence and efficiency, only as small amount of tested feel positive energy. Depersonalization and emotional exhaustion have a negative impact on engagement.pl
dc.abstract.plCelem prezentowanej pracy jest zbadanie wpływu wypalenia zawodowego na poziom zaangażowania pracowników służby zdrowia. W badaniu wzięło udział 58 osób, gdzie wykorzystano Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (Maslach Burnout Inventory) autorstwa Ch. Maslach oraz kwestionariusz do pomiaru zaangażowania (The Utrecht Work Engagement Scale – UWES) W. Schaufeliego.Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że znaczna część respondentów jest wypalona zawodowo na płaszczyźnie Depersonalizacji oraz Wyczerpania emocjonalnego. Konsekwencjami syndromu jest brak chęci i energii do działania, nerwowość, impulsywność oraz zdystansowanie do pacjentów. Jak zatem przekłada się to na ich zaangażowanie? Prawie wszyscy badani są zaabsorbowani swoją pracą, co pozytywnie wpływa na wyniki organizacji. Natomiast znaczna część pracowników nie przejawia entuzjazmu, jak również dumy z wykonywanej pracy. W odniesieniu do wytrwałości oraz sprawności w działaniu tylko niewielka liczba badanych odczuwa pozytywną energię. Negatywny wpływ na zaangażowanie ma Wyczerpanie emocjonalne oraz Depersonalizacja.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.authorGrzyb, Dagmarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-10-20T19:08:19Z
dc.date.available2020-10-20T19:08:19Z
dc.date.submitted2020-10-07pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-140245-251364pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249038
dc.languagepolpl
dc.subject.enBurnout - depersonalization - emotional exhaustion - personal accomplishment– engagementpl
dc.subject.plWypalenie zawodowe – depersonalizacja - wyczerpanie emocjonalne – poczucie osiągnięć w pracy - zaangażowaniepl
dc.titleWpływ wypalenia zawodowego na poziom zaangażowania pracowników służby zdrowiapl
dc.title.alternativeThe impact of burnout on the level of doctors' engagementpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the presented work is to research the impact of profession burnout to engagement of health professionals.58 people took part in the study in which they 2 questionnaires the first being (Maslach Burnout Inventory) by Ch. Maslach and the latter being (The Utrecht Work Engagement Scale – UWES) by W. Schaufeliego.In conclusion to the obtained results of the tests it can be said that, the majority of partaker is Burned out in their profession through Depersonalization as well as emotional exhaustion. The consequences of this syndrome are the loss of willingness and energy towards being productive, nervousness, impulsiveness and distancing to the patients. How then does this affect the patients engagement? nearly all tested were absorbed with their work, which positively impacted the organisations results. However a significant part of the workers don't show enthusiasm and pride from performed work. In respect of persistence and efficiency, only as small amount of tested feel positive energy. Depersonalization and emotional exhaustion have a negative impact on engagement.
dc.abstract.plpl
Celem prezentowanej pracy jest zbadanie wpływu wypalenia zawodowego na poziom zaangażowania pracowników służby zdrowia. W badaniu wzięło udział 58 osób, gdzie wykorzystano Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (Maslach Burnout Inventory) autorstwa Ch. Maslach oraz kwestionariusz do pomiaru zaangażowania (The Utrecht Work Engagement Scale – UWES) W. Schaufeliego.Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że znaczna część respondentów jest wypalona zawodowo na płaszczyźnie Depersonalizacji oraz Wyczerpania emocjonalnego. Konsekwencjami syndromu jest brak chęci i energii do działania, nerwowość, impulsywność oraz zdystansowanie do pacjentów. Jak zatem przekłada się to na ich zaangażowanie? Prawie wszyscy badani są zaabsorbowani swoją pracą, co pozytywnie wpływa na wyniki organizacji. Natomiast znaczna część pracowników nie przejawia entuzjazmu, jak również dumy z wykonywanej pracy. W odniesieniu do wytrwałości oraz sprawności w działaniu tylko niewielka liczba badanych odczuwa pozytywną energię. Negatywny wpływ na zaangażowanie ma Wyczerpanie emocjonalne oraz Depersonalizacja.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.authorpl
Grzyb, Dagmara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-10-20T19:08:19Z
dc.date.available
2020-10-20T19:08:19Z
dc.date.submittedpl
2020-10-07
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-140245-251364
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249038
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Burnout - depersonalization - emotional exhaustion - personal accomplishment– engagement
dc.subject.plpl
Wypalenie zawodowe – depersonalizacja - wyczerpanie emocjonalne – poczucie osiągnięć w pracy - zaangażowanie
dc.titlepl
Wpływ wypalenia zawodowego na poziom zaangażowania pracowników służby zdrowia
dc.title.alternativepl
The impact of burnout on the level of doctors' engagement
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
61
Views per month
Views per city
Katowice
7
Warsaw
7
Wroclaw
7
Berlin
5
Krakow
5
Grudziądz
3
Kowary
3
Dublin
2
Poznan
2
Płock
2

No access

No Thumbnail Available