Aborcja w prawie polskim oraz w prawie i doktrynie Kościoła Katolickiego

master
dc.abstract.enThe thesis presents the issue of abortion in the light of the Polish law and the law and doctrine of the Catholic Church. Chapter 1 embraces the historical aspect of the protection of the life of an unborn child from antiquity to contemporary times. Special attention is paid to the historical attitude of the Polish state legislator to the issue of abortion as well as to particular stages in the attitude of the Catholic Church to this issue. Chapter 2 comprises mainly contemporary attitude of the Polish law to abortion. Due to the powerful influence of the international law on national regulations this part of the thesis also contains subsections presenting these acts of international law which exert the strongest influence on forming national legal norms pertaining to abortion. The last chapter of the thesis aims to introduce the attitude of the Catholic Church to the issue raised. By quoting numerous papal statements, encyclicals, the teaching of the Congregation for the Doctrine of the Faith this chapter presents the difficulty of the challenge to the Church protecting each child from the moment of conception.pl
dc.abstract.plPraca porusza problematykę aborcji w świetle prawa polskiego oraz prawa i doktryny Kościoła Katolickiego. Pierwszy rozdział dotyczy historycznego aspektu ochrony życia nienarodzonego dziecka, sięgając czasów starożytnych, aż po czasy współczesne. Szczególną uwagę kieruję przy tym na historyczne podejście polskiego ustawodawcy państwowego do kwestii aborcji jak i na poszczególne etapy w podejściu Kościoła Katolickiego do tejże problematyki. Drugi rozdział pracy ukazuje przede wszystkim współczesne podejście prawa polskiego do aborcji. Z uwagi na fakt silnego oddziaływania prawa międzynarodowego na regulacje krajowe , w tej części pracy znalazły się także podrozdziały dotyczące tych aktów prawa międzynarodowego, które wywierają najsilniejszy wpływ na kształtowanie krajowych norm prawnych odnoszących się do aborcji. Ostatni rozdział pracy jest zaś poświecony przybliżeniu stanowiska Kościoła Katolickiego do poruszanej problematyki. Poprzez przytoczenie licznych wypowiedzi papieskich, encyklik, nauczania Kongregacji Nauki Wiary, rozdział ten ukazuje jak trudne wyzwanie stoi dziś przed Kościołem stojącym na straży ochrony każdego poczętego dziecka.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.contributor.authorWojtas, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerUruszczak, Wacław - 132490 pl
dc.contributor.reviewerZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:21:45Z
dc.date.available2020-07-25T00:21:45Z
dc.date.submitted2014-07-01pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-86677-166875pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195290
dc.languagepolpl
dc.subject.enAbortion, the protection of the life of an unborn child,the Catholic Churchpl
dc.subject.plAborcja,ochrona życia nienarodzonego, Kościół Katolickipl
dc.titleAborcja w prawie polskim oraz w prawie i doktrynie Kościoła Katolickiegopl
dc.title.alternativeAbortion in the Polish law and in the law and doctrine of the Catholic Churchpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis presents the issue of abortion in the light of the Polish law and the law and doctrine of the Catholic Church. Chapter 1 embraces the historical aspect of the protection of the life of an unborn child from antiquity to contemporary times. Special attention is paid to the historical attitude of the Polish state legislator to the issue of abortion as well as to particular stages in the attitude of the Catholic Church to this issue. Chapter 2 comprises mainly contemporary attitude of the Polish law to abortion. Due to the powerful influence of the international law on national regulations this part of the thesis also contains subsections presenting these acts of international law which exert the strongest influence on forming national legal norms pertaining to abortion. The last chapter of the thesis aims to introduce the attitude of the Catholic Church to the issue raised. By quoting numerous papal statements, encyclicals, the teaching of the Congregation for the Doctrine of the Faith this chapter presents the difficulty of the challenge to the Church protecting each child from the moment of conception.
dc.abstract.plpl
Praca porusza problematykę aborcji w świetle prawa polskiego oraz prawa i doktryny Kościoła Katolickiego. Pierwszy rozdział dotyczy historycznego aspektu ochrony życia nienarodzonego dziecka, sięgając czasów starożytnych, aż po czasy współczesne. Szczególną uwagę kieruję przy tym na historyczne podejście polskiego ustawodawcy państwowego do kwestii aborcji jak i na poszczególne etapy w podejściu Kościoła Katolickiego do tejże problematyki. Drugi rozdział pracy ukazuje przede wszystkim współczesne podejście prawa polskiego do aborcji. Z uwagi na fakt silnego oddziaływania prawa międzynarodowego na regulacje krajowe , w tej części pracy znalazły się także podrozdziały dotyczące tych aktów prawa międzynarodowego, które wywierają najsilniejszy wpływ na kształtowanie krajowych norm prawnych odnoszących się do aborcji. Ostatni rozdział pracy jest zaś poświecony przybliżeniu stanowiska Kościoła Katolickiego do poruszanej problematyki. Poprzez przytoczenie licznych wypowiedzi papieskich, encyklik, nauczania Kongregacji Nauki Wiary, rozdział ten ukazuje jak trudne wyzwanie stoi dziś przed Kościołem stojącym na straży ochrony każdego poczętego dziecka.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.contributor.authorpl
Wojtas, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Uruszczak, Wacław - 132490
dc.contributor.reviewerpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:21:45Z
dc.date.available
2020-07-25T00:21:45Z
dc.date.submittedpl
2014-07-01
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-86677-166875
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195290
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Abortion, the protection of the life of an unborn child,the Catholic Church
dc.subject.plpl
Aborcja,ochrona życia nienarodzonego, Kościół Katolicki
dc.titlepl
Aborcja w prawie polskim oraz w prawie i doktrynie Kościoła Katolickiego
dc.title.alternativepl
Abortion in the Polish law and in the law and doctrine of the Catholic Church
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Krakow
6
Poznan
5
Sandomierz
3
Wroclaw
3
Amsterdam
1
Bialystok
1
Dublin
1
Getxo
1
Gniezno
1
Kwasniow Dolny
1

No access

No Thumbnail Available