POSZUKIWANIE INFORMACJI W PROCESIE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

master
dc.abstract.enThe subject of the paper is to search for information in the process of property purchase by individual customers. The thesis contains the results of an own research, which are an attempt to answer the question which sources and type of information are frequently used by respondents when choosing a real property. The research was performed using direct survey, distributed to clients of real estate firm. The results confirm that respondents mostly go for information in a real estate office. However, more than half of the respondents also look for information individually. Generally, that is done via web portals and outdoor advertising. Information that is essential for the test property buyers is a price, a location of the property and an availability of media.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy są poszukiwania informacji w procesie zakupu nieruchomości przez klientów indywidualnych. Praca zawiera wyniki badań własnych, będące próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące źródeł informacji, z których respondenci korzystają najczęściej oraz rodzaju informacji istotnych podczas wyboru nieruchomości. Badania zostały wykonane za pomocą ankiety bezpośredniej, rozdanej klientom biura nieruchomości zgłaszającym się w celu współpracy. Wyniki badań potwierdzają, że respondenci sięgają głównie po źródła informacji w biurach nieruchomości, jednak więcej niż połowa badanych dodatkowo szuka informacji indywidualnie. Najczęściej odbywa się to za pomocą portali internetowych i reklam outdoor. Informacje, które są najistotniejsze dla badanych nabywców nieruchomości to cena, lokalizacja nieruchomości oraz dostępność mediów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.authorPacanowska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:44:41Z
dc.date.available2020-07-26T16:44:41Z
dc.date.submitted2015-09-15pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-99832-183493pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206980
dc.languagepolpl
dc.subject.endecision-making process, sources of information, consumer, propertypl
dc.subject.plproces decyzyjny, źródła informacji, konsument, nieruchomośćpl
dc.titlePOSZUKIWANIE INFORMACJI W PROCESIE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCHpl
dc.title.alternativeThe search for information in the process of real estate purchase by indywidual customerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the paper is to search for information in the process of property purchase by individual customers. The thesis contains the results of an own research, which are an attempt to answer the question which sources and type of information are frequently used by respondents when choosing a real property. The research was performed using direct survey, distributed to clients of real estate firm. The results confirm that respondents mostly go for information in a real estate office. However, more than half of the respondents also look for information individually. Generally, that is done via web portals and outdoor advertising. Information that is essential for the test property buyers is a price, a location of the property and an availability of media.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy są poszukiwania informacji w procesie zakupu nieruchomości przez klientów indywidualnych. Praca zawiera wyniki badań własnych, będące próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące źródeł informacji, z których respondenci korzystają najczęściej oraz rodzaju informacji istotnych podczas wyboru nieruchomości. Badania zostały wykonane za pomocą ankiety bezpośredniej, rozdanej klientom biura nieruchomości zgłaszającym się w celu współpracy. Wyniki badań potwierdzają, że respondenci sięgają głównie po źródła informacji w biurach nieruchomości, jednak więcej niż połowa badanych dodatkowo szuka informacji indywidualnie. Najczęściej odbywa się to za pomocą portali internetowych i reklam outdoor. Informacje, które są najistotniejsze dla badanych nabywców nieruchomości to cena, lokalizacja nieruchomości oraz dostępność mediów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.authorpl
Pacanowska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:44:41Z
dc.date.available
2020-07-26T16:44:41Z
dc.date.submittedpl
2015-09-15
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-99832-183493
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206980
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
decision-making process, sources of information, consumer, property
dc.subject.plpl
proces decyzyjny, źródła informacji, konsument, nieruchomość
dc.titlepl
POSZUKIWANIE INFORMACJI W PROCESIE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
dc.title.alternativepl
The search for information in the process of real estate purchase by indywidual customers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Gdynia
3
Mszana Dolna
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available