Sen jako poetyckie credo – Aurelia Gérarda de Nerval i dom świętego kazimierza Józefa Czechowicza

licenciate
dc.abstract.enA comparison of Czechowicz's dom świętego kazimierza and Nerval's Aurelia.The theme of the work is the overarching role of the category of dream in the works of both artists. The creation of subjects in both works is traced. The way of depicting the process of disintegration and reintegration of identity is also analyzed. (With reference to the theory of Kazimierz Dabrowski) It is shown what motivates both artists to create oneiric imaginary worlds.Related themes are discussed: writing as self-therapy; as a way of getting to know oneself and the world.pl
dc.abstract.plPorównanie domu świętego kazimierza Czechowicza i Aurelii Nervala. Tematem pracy jest nadrzędna rola kategorii snu w twórczości obydwu artystów. Prześledzona zostaje kreacja podmiotów w obu dziełach. Analizie poddany zostaje też sposób przedstawiania procesu dezintegracji oraz ponownej integracji tożsamości. (W odwołaniu do teorii Kazimierza Dąbrowskiego) Wykazane zostaje, co motywuje obydwu artystów do kreowania onirycznych światów wyobrażeniowych.Omówione zostają wątki pokrewne: pisane jako autoterapia; jako sposób poznania siebie i świata.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBoruszkowska, Iwonapl
dc.contributor.authorHajduga, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBoruszkowska, Iwonapl
dc.contributor.reviewerAntoniuk, Mateuszpl
dc.date.accessioned2022-10-27T22:05:30Z
dc.date.available2022-10-27T22:05:30Z
dc.date.submitted2022-10-17pl
dc.fieldofstudyfilologia polska nauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-162920-212592pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302996
dc.languagepolpl
dc.subject.enNerval, Czechowicz, dream, oneirism, subject, positive disintegrationpl
dc.subject.plNerval, Czechowicz, sen, oniryzm, podmiot, dezintegracja pozytywnapl
dc.titleSen jako poetyckie credo – Aurelia Gérarda de Nerval i dom świętego kazimierza Józefa Czechowiczapl
dc.title.alternativeDream as a poetic credo - Gerard de Nerval's Aurelia and Józef Czechowicz's dom świętego kazimierzapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A comparison of Czechowicz's dom świętego kazimierza and Nerval's Aurelia.The theme of the work is the overarching role of the category of dream in the works of both artists. The creation of subjects in both works is traced. The way of depicting the process of disintegration and reintegration of identity is also analyzed. (With reference to the theory of Kazimierz Dabrowski) It is shown what motivates both artists to create oneiric imaginary worlds.Related themes are discussed: writing as self-therapy; as a way of getting to know oneself and the world.
dc.abstract.plpl
Porównanie domu świętego kazimierza Czechowicza i Aurelii Nervala. Tematem pracy jest nadrzędna rola kategorii snu w twórczości obydwu artystów. Prześledzona zostaje kreacja podmiotów w obu dziełach. Analizie poddany zostaje też sposób przedstawiania procesu dezintegracji oraz ponownej integracji tożsamości. (W odwołaniu do teorii Kazimierza Dąbrowskiego) Wykazane zostaje, co motywuje obydwu artystów do kreowania onirycznych światów wyobrażeniowych.Omówione zostają wątki pokrewne: pisane jako autoterapia; jako sposób poznania siebie i świata.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Boruszkowska, Iwona
dc.contributor.authorpl
Hajduga, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Boruszkowska, Iwona
dc.contributor.reviewerpl
Antoniuk, Mateusz
dc.date.accessioned
2022-10-27T22:05:30Z
dc.date.available
2022-10-27T22:05:30Z
dc.date.submittedpl
2022-10-17
dc.fieldofstudypl
filologia polska nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-162920-212592
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302996
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Nerval, Czechowicz, dream, oneirism, subject, positive disintegration
dc.subject.plpl
Nerval, Czechowicz, sen, oniryzm, podmiot, dezintegracja pozytywna
dc.titlepl
Sen jako poetyckie credo – Aurelia Gérarda de Nerval i dom świętego kazimierza Józefa Czechowicza
dc.title.alternativepl
Dream as a poetic credo - Gerard de Nerval's Aurelia and Józef Czechowicz's dom świętego kazimierza
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available