Teatr dzieci jako zjawisko edukacyjne - w ofercie kulturalnej miasta Krakowa

master
dc.abstract.enThis thesis outlines an analysis of children's theatre in both theoretical and practical aspects. The publication indicates the educational function of children's theatre, supplements knowledge about theatre pedagogy and highlights the need for changes in artistic education in the Polish school system. The research direction indicator was established for activities aimed at improving the quality of children's theatre. The thesis presents theoretical issues and theatre practices, including the history of children's theatre. Research observations were presented on the basis of the material collected during interviews and observations. The author’s aim was to examine the actual situation of children's theater in Cracow and to crystallise the appropriate premises to improve children's theater education.pl
dc.abstract.plPraca prezentuje analizę teatru dzieci zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Publikacja wskazuje na funkcję edukacyjną teatru dzieci, uzupełnia wiedzę o pedagogice teatru i naświetla potrzebę zmian w edukacji artystycznej w polskim systemie szkolnictwa. Kierunkowskaz badawczy ustanowiono na działania mające służyć podnoszeniu jakości teatru dzieci. Praca przedstawia problematykę teoretyczną i praktyki teatralne, z uwzględnieniem historii teatru dzieci. Obserwacje badawcze zostały przedstawione na podstawie materiału zebranego podczas wywiadów oraz obserwacji. Celem autorki było zbadanie faktycznego stanu sytuacji teatru dzieci w Krakowie oraz wykrystalizowanie odpowiednich przesłanek do poprawienia edukacji teatralnej dzieci.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWrońska, Katarzyna - 132780 pl
dc.contributor.authorSusułowska, Sabinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWrońska, Katarzyna - 132780 pl
dc.contributor.reviewerGołek, Bartłomiej - 143175 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:18:16Z
dc.date.available2020-07-28T04:18:16Z
dc.date.submitted2019-10-02pl
dc.fieldofstudyanimacja społeczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-137195-219819pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238992
dc.languagepolpl
dc.subject.enchildren’s theatre, education through theatre, theatre pedagogypl
dc.subject.plteatr dzieci, edukacja teatralna, pedagogika teatralnapl
dc.titleTeatr dzieci jako zjawisko edukacyjne - w ofercie kulturalnej miasta Krakowapl
dc.title.alternativeChildren’s theatre as an educational phenomenon in the cultural offer in Cracowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis outlines an analysis of children's theatre in both theoretical and practical aspects. The publication indicates the educational function of children's theatre, supplements knowledge about theatre pedagogy and highlights the need for changes in artistic education in the Polish school system. The research direction indicator was established for activities aimed at improving the quality of children's theatre. The thesis presents theoretical issues and theatre practices, including the history of children's theatre. Research observations were presented on the basis of the material collected during interviews and observations. The author’s aim was to examine the actual situation of children's theater in Cracow and to crystallise the appropriate premises to improve children's theater education.
dc.abstract.plpl
Praca prezentuje analizę teatru dzieci zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Publikacja wskazuje na funkcję edukacyjną teatru dzieci, uzupełnia wiedzę o pedagogice teatru i naświetla potrzebę zmian w edukacji artystycznej w polskim systemie szkolnictwa. Kierunkowskaz badawczy ustanowiono na działania mające służyć podnoszeniu jakości teatru dzieci. Praca przedstawia problematykę teoretyczną i praktyki teatralne, z uwzględnieniem historii teatru dzieci. Obserwacje badawcze zostały przedstawione na podstawie materiału zebranego podczas wywiadów oraz obserwacji. Celem autorki było zbadanie faktycznego stanu sytuacji teatru dzieci w Krakowie oraz wykrystalizowanie odpowiednich przesłanek do poprawienia edukacji teatralnej dzieci.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wrońska, Katarzyna - 132780
dc.contributor.authorpl
Susułowska, Sabina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wrońska, Katarzyna - 132780
dc.contributor.reviewerpl
Gołek, Bartłomiej - 143175
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:18:16Z
dc.date.available
2020-07-28T04:18:16Z
dc.date.submittedpl
2019-10-02
dc.fieldofstudypl
animacja społeczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-137195-219819
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238992
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
children’s theatre, education through theatre, theatre pedagogy
dc.subject.plpl
teatr dzieci, edukacja teatralna, pedagogika teatralna
dc.titlepl
Teatr dzieci jako zjawisko edukacyjne - w ofercie kulturalnej miasta Krakowa
dc.title.alternativepl
Children’s theatre as an educational phenomenon in the cultural offer in Cracow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Krakow
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Częstochowa
1
Dębica
1
Gdansk
1
Marseille
1
New York
1
Tarnów
1

No access

No Thumbnail Available