Poziom świadomości pacjentów na temat choroby zwyrodneniowej stawów na przykładzie gminy Tuchów

master
dc.abstract.enOsteoarthritis is one of the most common disorders of the human locomotor system. Despite progress in medicine, the number of patients increases each year. The aim of the study was to assess the spectrum of knowledge about the disease among patients attending the Rehabilitation Centre at Health Centre in Tuchów. The survey was conducted by means of the original, anonymous questionnaire. 106 people living in both urban and rural areas participated in the survey, including 74 women and 32 men. The average age of subjects was 52 years. Questions were mainly closed-ended and concerned: respondents’ personal details, and the spectrum of knowledge about osteoarthritis and risk factors. The survey revealed that the awareness of the disease among patients is not satisfactory. The principles of taking proper actions are not put into practice. The range of respondents’ knowledge correlates with their level of education. However, it is not dependent on: age, abode and sex.pl
dc.abstract.plChoroba zwyrodnieniowa stawów jest to jedno z najczęściej występujących schorzeń narządu ruchu. Pomimo postępu medycyny liczba chorych co roku wzrasta. Celem pracy była ocena wiedzy na temat tej choroby wśród pacjentów Centrum Zdrowia Tuchów Centrum Rehabilitacji. Badanie było przeprowadzone z wykorzystaniem autorskiej, anonimowej ankiety. Objęto nim 106 osób zamieszkujących zarówno tereny miejskie jak i wiejskie. W tym 74 kobiety i 32 mężczyzn. Średni wiek badanych wynosił 52 lata. Pytania miały głównie charakter zamknięty i dotyczyły danych osobowych respondentów oraz wiedzy na temat osteoarthritis i czynników ryzyka. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że świadomość pacjentów na temat tej choroby jest niezadowalająca. Zasady prawidłowego postępowania nie są stosowane w praktyce. Poziom wiedzy ankietowanych koreluje z poziomem wykształcenia. Jest niezależny natomiast od: wieku, miejsca zamieszkania i płci.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZyznawska, Joanna - 133942 pl
dc.contributor.authorKostur, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGaździk, Tadeuszpl
dc.contributor.reviewerZyznawska, Joanna - 133942 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:40:48Z
dc.date.available2020-07-25T00:40:48Z
dc.date.submitted2014-10-28pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-87008-166879pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195592
dc.languagepolpl
dc.subject.enprevention, osteoarthritis, knowledge, rehabilitationpl
dc.subject.plzapobieganie, osteoarthritis, wiedza, rehabilitacjapl
dc.titlePoziom świadomości pacjentów na temat choroby zwyrodneniowej stawów na przykładzie gminy Tuchówpl
dc.title.alternativeThe awareness of osteoarthritis patients illustrated with an example of Tuchów commune.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Osteoarthritis is one of the most common disorders of the human locomotor system. Despite progress in medicine, the number of patients increases each year. The aim of the study was to assess the spectrum of knowledge about the disease among patients attending the Rehabilitation Centre at Health Centre in Tuchów. The survey was conducted by means of the original, anonymous questionnaire. 106 people living in both urban and rural areas participated in the survey, including 74 women and 32 men. The average age of subjects was 52 years. Questions were mainly closed-ended and concerned: respondents’ personal details, and the spectrum of knowledge about osteoarthritis and risk factors. The survey revealed that the awareness of the disease among patients is not satisfactory. The principles of taking proper actions are not put into practice. The range of respondents’ knowledge correlates with their level of education. However, it is not dependent on: age, abode and sex.
dc.abstract.plpl
Choroba zwyrodnieniowa stawów jest to jedno z najczęściej występujących schorzeń narządu ruchu. Pomimo postępu medycyny liczba chorych co roku wzrasta. Celem pracy była ocena wiedzy na temat tej choroby wśród pacjentów Centrum Zdrowia Tuchów Centrum Rehabilitacji. Badanie było przeprowadzone z wykorzystaniem autorskiej, anonimowej ankiety. Objęto nim 106 osób zamieszkujących zarówno tereny miejskie jak i wiejskie. W tym 74 kobiety i 32 mężczyzn. Średni wiek badanych wynosił 52 lata. Pytania miały głównie charakter zamknięty i dotyczyły danych osobowych respondentów oraz wiedzy na temat osteoarthritis i czynników ryzyka. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że świadomość pacjentów na temat tej choroby jest niezadowalająca. Zasady prawidłowego postępowania nie są stosowane w praktyce. Poziom wiedzy ankietowanych koreluje z poziomem wykształcenia. Jest niezależny natomiast od: wieku, miejsca zamieszkania i płci.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zyznawska, Joanna - 133942
dc.contributor.authorpl
Kostur, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gaździk, Tadeusz
dc.contributor.reviewerpl
Zyznawska, Joanna - 133942
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:40:48Z
dc.date.available
2020-07-25T00:40:48Z
dc.date.submittedpl
2014-10-28
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-87008-166879
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195592
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
prevention, osteoarthritis, knowledge, rehabilitation
dc.subject.plpl
zapobieganie, osteoarthritis, wiedza, rehabilitacja
dc.titlepl
Poziom świadomości pacjentów na temat choroby zwyrodneniowej stawów na przykładzie gminy Tuchów
dc.title.alternativepl
The awareness of osteoarthritis patients illustrated with an example of Tuchów commune.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Krakow
3
Ostróda
3
Rawa Mazowiecka
3
Zielona Góra
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Lombard
1
Pleszew
1

No access

No Thumbnail Available