Badanie regio- i enancjoselektywności asymetrycznej winylogowej reakcji Mukaiyamy

master
dc.abstract.enVinylogous modification of Mukaiyama aldol reaction is possible when conjugated silicon dienolate attacks pre-activated α,β-unsaturated carbonyl compound. Siloxyfurans as ambident nucleophiles can be successfully used in VMAR to give δ-hydroxy-α,β-unsaturated carbonyl compounds, however the use of aqueous solvent in reaction between 2-(trimethylsiloxy)furan and an aldehyde leads to the formation of unexpected α-substituted α,β-unsaturated-γ-lactone. The main purpose of this study was to find the chiral Lewis acids that promotes efficiently stereoselective asymmetric Mukaiyama reaction between siloxyfurans and pyruvic acid esters in aqueous media. A wide range of chiral Cu (II) and Zn (II) complexes was screened for the asymmetric version of Mukaiyama aldol reaction results in good enantioselectivity. In this study the reaction conditions for the anti-diastereoselective model Mukaiyama aldol reaction using protected (R)-glyceraldehyde had been optimized. The last stage of the research confirmed that water has the same influence on VMAR regioselectivity using chain siloxy analogs.pl
dc.abstract.plModyfikacją standardowej reakcji Mukaiyamy jest jej winylogowy wariant (VMAR), zachodzący pomiędzy enoloeterami sililowymi, zawierającymi w swojej strukturze sprzężony układ wiązań podwójnych, a aldehydami. Siloksyfurany ze względu na swój ambidentny charakter nukleofilowy mogą być z powodzeniem stosowane w VMAR, dając jako produkty δ-hydroksy-α,β-nienasycone związki karbonylowe. Zauważono jednak, że wprowadzenie wody do środowiska reakcji zachodzącej pomiędzy 2-(trimetylosiloksy)furanem a aldehydem w obecności kwasu Lewisa, skutkuje zmianą regioselektywności i prowadzi do otrzymania α–podstawionych pochodnych 2(5H)-furanonu. Głównym zadaniem niniejszej pracy było poszukiwanie chiralnych kwasów Lewisa, które w sposób stereoselektywny efektywnie promują asymetryczną reakcję Mukaiyamy siloksyfuranów z estrami kwasu pirogronowego w środowisku wodnym. W tym celu zastosowano szereg chiralnych kompleksów metali takich jak Zn oraz Cu uzyskując dobre nadmiary enancjomeryczne do 79%. W kolejnych badaniach przeprowadzono wysoce anti- diastereoselektywną reakcję Mukaiyamy na przykładzie modelowej reakcji z wykorzystaniem zabezpieczonego aldehydu (R)-glicerynowego. Ostatni etap badań potwierdził, że woda ma taki sam wpływ na regioselektywność reakcji Mukaiyamy w przypadku zastosowania łańcuchowych analogów siloksyfuranów.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMłynarski, Jacek - 173385 pl
dc.contributor.authorAdamkiewicz, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerPałasz, Aleksandra - 131258 pl
dc.contributor.reviewerMłynarski, Jacek - 173385 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:07:17Z
dc.date.available2020-07-24T16:07:17Z
dc.date.submitted2013-06-19pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-74763-98346pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187589
dc.languagepolpl
dc.subject.enMukaiyama reaction, silyl enol ethers, water, pyruvatespl
dc.subject.plreakcja Mukaiyamy, enoloetery sililowe, woda, pirogronianypl
dc.titleBadanie regio- i enancjoselektywności asymetrycznej winylogowej reakcji Mukaiyamypl
dc.title.alternativeExamination of regio- and enantioselectivity of asymmetric vinylogous Mukaiyamy aldol reactionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Vinylogous modification of Mukaiyama aldol reaction is possible when conjugated silicon dienolate attacks pre-activated α,β-unsaturated carbonyl compound. Siloxyfurans as ambident nucleophiles can be successfully used in VMAR to give δ-hydroxy-α,β-unsaturated carbonyl compounds, however the use of aqueous solvent in reaction between 2-(trimethylsiloxy)furan and an aldehyde leads to the formation of unexpected α-substituted α,β-unsaturated-γ-lactone. The main purpose of this study was to find the chiral Lewis acids that promotes efficiently stereoselective asymmetric Mukaiyama reaction between siloxyfurans and pyruvic acid esters in aqueous media. A wide range of chiral Cu (II) and Zn (II) complexes was screened for the asymmetric version of Mukaiyama aldol reaction results in good enantioselectivity. In this study the reaction conditions for the anti-diastereoselective model Mukaiyama aldol reaction using protected (R)-glyceraldehyde had been optimized. The last stage of the research confirmed that water has the same influence on VMAR regioselectivity using chain siloxy analogs.
dc.abstract.plpl
Modyfikacją standardowej reakcji Mukaiyamy jest jej winylogowy wariant (VMAR), zachodzący pomiędzy enoloeterami sililowymi, zawierającymi w swojej strukturze sprzężony układ wiązań podwójnych, a aldehydami. Siloksyfurany ze względu na swój ambidentny charakter nukleofilowy mogą być z powodzeniem stosowane w VMAR, dając jako produkty δ-hydroksy-α,β-nienasycone związki karbonylowe. Zauważono jednak, że wprowadzenie wody do środowiska reakcji zachodzącej pomiędzy 2-(trimetylosiloksy)furanem a aldehydem w obecności kwasu Lewisa, skutkuje zmianą regioselektywności i prowadzi do otrzymania α–podstawionych pochodnych 2(5H)-furanonu. Głównym zadaniem niniejszej pracy było poszukiwanie chiralnych kwasów Lewisa, które w sposób stereoselektywny efektywnie promują asymetryczną reakcję Mukaiyamy siloksyfuranów z estrami kwasu pirogronowego w środowisku wodnym. W tym celu zastosowano szereg chiralnych kompleksów metali takich jak Zn oraz Cu uzyskując dobre nadmiary enancjomeryczne do 79%. W kolejnych badaniach przeprowadzono wysoce anti- diastereoselektywną reakcję Mukaiyamy na przykładzie modelowej reakcji z wykorzystaniem zabezpieczonego aldehydu (R)-glicerynowego. Ostatni etap badań potwierdził, że woda ma taki sam wpływ na regioselektywność reakcji Mukaiyamy w przypadku zastosowania łańcuchowych analogów siloksyfuranów.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Młynarski, Jacek - 173385
dc.contributor.authorpl
Adamkiewicz, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Pałasz, Aleksandra - 131258
dc.contributor.reviewerpl
Młynarski, Jacek - 173385
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:07:17Z
dc.date.available
2020-07-24T16:07:17Z
dc.date.submittedpl
2013-06-19
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-74763-98346
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187589
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Mukaiyama reaction, silyl enol ethers, water, pyruvates
dc.subject.plpl
reakcja Mukaiyamy, enoloetery sililowe, woda, pirogroniany
dc.titlepl
Badanie regio- i enancjoselektywności asymetrycznej winylogowej reakcji Mukaiyamy
dc.title.alternativepl
Examination of regio- and enantioselectivity of asymmetric vinylogous Mukaiyamy aldol reaction
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available