Zarządzanie zaufaniem w organizacjach pozarządowych

licenciate
dc.abstract.enThe paper concerns trust in NGOs and consists of three parts. The first one contains basic information about non-governmental organisations - definitions, types and legal forms and sources of financing their working. The second part deals with trust - definition, types, significance for the organisation, dimensions, factors that affect it and the process of its construction. The third part deals with examinations. The aim of the study was to determine the level of trust and confidence-building factors. The study was conducted among the staff of organisation and residents of the commune in which it operates. Studies have shown that employees trust each other and most of the residents of the locality have confidence in it. Based on the results of the examinations the organisation may consider more intensive promotion of the association through traditional methods, which expect residents of the locality.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy zaufania do organizacji pozarządowych i składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera podstawowe informacje o organizacjach pozarządowych – definicje, rodzaje, formy prawne i źródła finansowania ich działalności. Druga część dotyczy zaufania – jego definicji, rodzajów, znaczenia dla organizacji, wymiarów, czynników, które na nie wpływają i procesu jego budowania. Trzecia część przedstawia analizę przeprowadzonych badań. Celem badania było ustalenie poziomu zaufania i czynników budujących zaufanie. Badania zostały przeprowadzone wśród pracowników stowarzyszenia i mieszkańców gminy, na terenie której działa. Badania wykazały, iż pracownicy ufają sobie wzajemnie oraz większość mieszkańców gminy ma zaufanie do badanego stowarzyszenia. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że stowarzyszenie powinno prowadzić bardziej intensywną promocję za pomocą tradycyjnych metod, których oczekują mieszkańcy gminy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarzec, Małgorzata - 130370 pl
dc.contributor.authorWłodarska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarzec, Małgorzata - 130370 pl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:44:19Z
dc.date.available2020-07-26T12:44:19Z
dc.date.submitted2015-06-24pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-95729-161719pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203249
dc.languagepolpl
dc.subject.ennon-governmental organisation- sources of financing of NGOs – trust in organisations - building trust in organisationpl
dc.subject.plorganizacja pozarządowa - źródła finansowania organizacji pozarządowych - zaufanie do organizacji - budowanie zaufania do organizacjipl
dc.titleZarządzanie zaufaniem w organizacjach pozarządowychpl
dc.title.alternativeTrust management in non-governmental organisationspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper concerns trust in NGOs and consists of three parts. The first one contains basic information about non-governmental organisations - definitions, types and legal forms and sources of financing their working. The second part deals with trust - definition, types, significance for the organisation, dimensions, factors that affect it and the process of its construction. The third part deals with examinations. The aim of the study was to determine the level of trust and confidence-building factors. The study was conducted among the staff of organisation and residents of the commune in which it operates. Studies have shown that employees trust each other and most of the residents of the locality have confidence in it. Based on the results of the examinations the organisation may consider more intensive promotion of the association through traditional methods, which expect residents of the locality.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy zaufania do organizacji pozarządowych i składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera podstawowe informacje o organizacjach pozarządowych – definicje, rodzaje, formy prawne i źródła finansowania ich działalności. Druga część dotyczy zaufania – jego definicji, rodzajów, znaczenia dla organizacji, wymiarów, czynników, które na nie wpływają i procesu jego budowania. Trzecia część przedstawia analizę przeprowadzonych badań. Celem badania było ustalenie poziomu zaufania i czynników budujących zaufanie. Badania zostały przeprowadzone wśród pracowników stowarzyszenia i mieszkańców gminy, na terenie której działa. Badania wykazały, iż pracownicy ufają sobie wzajemnie oraz większość mieszkańców gminy ma zaufanie do badanego stowarzyszenia. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że stowarzyszenie powinno prowadzić bardziej intensywną promocję za pomocą tradycyjnych metod, których oczekują mieszkańcy gminy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Marzec, Małgorzata - 130370
dc.contributor.authorpl
Włodarska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marzec, Małgorzata - 130370
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:44:19Z
dc.date.available
2020-07-26T12:44:19Z
dc.date.submittedpl
2015-06-24
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-95729-161719
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203249
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
non-governmental organisation- sources of financing of NGOs – trust in organisations - building trust in organisation
dc.subject.plpl
organizacja pozarządowa - źródła finansowania organizacji pozarządowych - zaufanie do organizacji - budowanie zaufania do organizacji
dc.titlepl
Zarządzanie zaufaniem w organizacjach pozarządowych
dc.title.alternativepl
Trust management in non-governmental organisations
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Krakow
4
Warsaw
3
Wroclaw
3
Boardman
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available