Wiedza kobiet o wybranych chorobach przenoszonych drogą płciową.

master
dc.abstract.enIntroduction: Sexually transmitted diseases are both medical and social problem. Despite the progress of medicine, the number of cases is high and increasing. From year to year, an increasing number of cases suggest that the knowledge of women about the risk factors of symptoms and the consequences of sexually transmitted diseases is low. The consequences that may result from unconsciousness and untreated diseases are very serious.Objectives: The aim of the study was to assess the level of knowledge of women on sexually transmitted diseases. The aim of the study was also to draw attention to the importance of sexuality education and to obtain information from which sources of information the respondents receive information about sexually transmitted diseases. Materials and Methods: The study involved the use of the diagnostic survey method, the questionnaire as a technique for collecting material, and the research tool was a questionnaire consisting of 26 original questionsResults: 100 women of all ages participated in the study. Based on the research, it was found that women's knowledge of sexually transmitted diseases of their risk factors, symptoms and consequences is low. Conclusions: Women's knowledge of sexually transmitted diseases is low. Women who have participated in health education classes during school education or at university have better knowledge. They usually have extra knowledge about sexually transmitted diseases from unprofessional sources, which is why it is incorrect or incomplete. There is a need to take actions aimed at increasing the level of knowledge.pl
dc.abstract.plWstęp: Choroby przenoszone drogą płciową to problem zarówno medyczny jak i społeczny.Mimo postępu medycyny liczba zachorowań jest wysoka i wzrasta. Z roku na rok wzrastająca liczba zachorowań sugeruje, że wiedza kobiet o czynnikach ryzyka objawów i następstwach chorób przenoszonych drogą płciową jest niska. Konsekwencje jakie mogą wynikać z nieświadomości choroby i/lub jej nieleczenia są bardzo poważne.Cel pracy: Celem pracy była ocena poziomu wiedzy kobiet na temat wybranych chorób przenoszonych drogą płciową. Praca ma również na celu zwrócenie uwagi na istotność edukacji seksualnej oraz zdobycie informacji z jakich źródeł informacji ankietowani czerpią informację o chorobach przenoszonych drogą płciową.Materiały i metody: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, ankietę jako technikę gromadzenia materiału, narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety składający się z 26 autorskich pytań. Wyniki: W badaniu wzięło udział 100 kobiet w różnym wieku. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wiedza kobiet na temat chorób przenoszonych drogą płciową ich czynników ryzyka, objawów i następstw jest niska. Wnioski: Wiedza kobiet na temat chorób przenoszonych drogą płciową jest niska. Lepszą wiedzę mają kobiety, które uczestniczyły w zajęciach edukacji zdrowotnej w czasie edukacji szkolnej czy na studiach. Swoją dodatkową wiedzę na temat chorób przenoszonych drogą płciową kobiety czerpią najczęściej z nieprofesjonalnych źródeł dlatego jest ona błędna lub niepełna. Istnieje potrzeba podjęcia działań zmierzających do zwiększenia poziomu wiedzy.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorJanus, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.reviewerSura, Piotr - 133537 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:22:40Z
dc.date.available2020-07-27T16:22:40Z
dc.date.submitted2018-07-02pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-123761-177038pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228112
dc.languagepolpl
dc.subject.ensexually transmitted diseases, knowledge, sex education, sexual initiation.pl
dc.subject.plchoroby przenoszone drogą płciową, wiedza, edukacja seksualna, inicjacja seksualna.pl
dc.titleWiedza kobiet o wybranych chorobach przenoszonych drogą płciową.pl
dc.title.alternativeWomen's knowledge about selected sexually transmitted diseases.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Sexually transmitted diseases are both medical and social problem. Despite the progress of medicine, the number of cases is high and increasing. From year to year, an increasing number of cases suggest that the knowledge of women about the risk factors of symptoms and the consequences of sexually transmitted diseases is low. The consequences that may result from unconsciousness and untreated diseases are very serious.Objectives: The aim of the study was to assess the level of knowledge of women on sexually transmitted diseases. The aim of the study was also to draw attention to the importance of sexuality education and to obtain information from which sources of information the respondents receive information about sexually transmitted diseases. Materials and Methods: The study involved the use of the diagnostic survey method, the questionnaire as a technique for collecting material, and the research tool was a questionnaire consisting of 26 original questionsResults: 100 women of all ages participated in the study. Based on the research, it was found that women's knowledge of sexually transmitted diseases of their risk factors, symptoms and consequences is low. Conclusions: Women's knowledge of sexually transmitted diseases is low. Women who have participated in health education classes during school education or at university have better knowledge. They usually have extra knowledge about sexually transmitted diseases from unprofessional sources, which is why it is incorrect or incomplete. There is a need to take actions aimed at increasing the level of knowledge.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Choroby przenoszone drogą płciową to problem zarówno medyczny jak i społeczny.Mimo postępu medycyny liczba zachorowań jest wysoka i wzrasta. Z roku na rok wzrastająca liczba zachorowań sugeruje, że wiedza kobiet o czynnikach ryzyka objawów i następstwach chorób przenoszonych drogą płciową jest niska. Konsekwencje jakie mogą wynikać z nieświadomości choroby i/lub jej nieleczenia są bardzo poważne.Cel pracy: Celem pracy była ocena poziomu wiedzy kobiet na temat wybranych chorób przenoszonych drogą płciową. Praca ma również na celu zwrócenie uwagi na istotność edukacji seksualnej oraz zdobycie informacji z jakich źródeł informacji ankietowani czerpią informację o chorobach przenoszonych drogą płciową.Materiały i metody: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, ankietę jako technikę gromadzenia materiału, narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety składający się z 26 autorskich pytań. Wyniki: W badaniu wzięło udział 100 kobiet w różnym wieku. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wiedza kobiet na temat chorób przenoszonych drogą płciową ich czynników ryzyka, objawów i następstw jest niska. Wnioski: Wiedza kobiet na temat chorób przenoszonych drogą płciową jest niska. Lepszą wiedzę mają kobiety, które uczestniczyły w zajęciach edukacji zdrowotnej w czasie edukacji szkolnej czy na studiach. Swoją dodatkową wiedzę na temat chorób przenoszonych drogą płciową kobiety czerpią najczęściej z nieprofesjonalnych źródeł dlatego jest ona błędna lub niepełna. Istnieje potrzeba podjęcia działań zmierzających do zwiększenia poziomu wiedzy.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Janus, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.reviewerpl
Sura, Piotr - 133537
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:22:40Z
dc.date.available
2020-07-27T16:22:40Z
dc.date.submittedpl
2018-07-02
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-123761-177038
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228112
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sexually transmitted diseases, knowledge, sex education, sexual initiation.
dc.subject.plpl
choroby przenoszone drogą płciową, wiedza, edukacja seksualna, inicjacja seksualna.
dc.titlepl
Wiedza kobiet o wybranych chorobach przenoszonych drogą płciową.
dc.title.alternativepl
Women's knowledge about selected sexually transmitted diseases.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Krakow
3
Poznan
3
Wroclaw
2
Bialystok
1
Gdansk
1
Gdynia
1
Gliwice
1
Kielce
1

No access

No Thumbnail Available