Instrumenty reglamentacyjne w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i ich wpływ na wejście przedsiębiorstwa na rynek

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this Bachelor's Thesis are regulatory instruments - concessions, permits and regulated activities. Analyzing them in individual chapters allows us to reach the main objective of the work, i.e. the impact that the state's regulatory instruments apply to the process of entering an enterprise on the market. The work consists of three parts, and each part of the three chapters. The first part is of an introductory nature, it focuses on the aspect of economic effectiveness criteria and on the historical genesis of regulatory instruments. The next part is devoted to the presentation of concepts related to the subject of the work and the characteristics of individual rationing instruments. The last part is an attempt to analyze the effects of the discussed regulatory instruments on the market economy. Also taken into consideration are the positive and negative aspects of the impact of modern regulation on the entry of the enterprise into the market, which is the main goal of the entire work. The third part is also an attempt to reach the final assessment of the validity of the functioning of the current regression model in Poland.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy licencjackiej są instrumenty reglamentacyjne – koncesje, zezwolenia i działalność regulowana. Poddanie ich analizie w poszczególnych rozdziałach pozwala na dotarcie do głównego celu pracy, czyli wpływu, jaki zastosowanie przez państwo instrumentów reglamentacyjnych wywiera na proces wejścia przedsiębiorstwa na rynek. Praca składa się z trzech części, a każda część z trzech rozdziałów. Pierwsza część ma charakter wprowadzający, skupia się na aspekcie kryteriów efektywności ekonomicznej oraz na historycznej genezie instrumentów reglamentacyjnych. Kolejna część poświęcona jest prezentacji pojęć związanych przedmiotowo z tematem pracy oraz charakterystyce poszczególnych instrumentów reglamentacyjnych. Część ostatnia stanowi próbę analizy skutków, jakie przynoszą gospodarce rynkowej omówione instrumenty reglamentacyjne. Podjęte są tu również rozważania na temat pozytywnych i negatywnych stron wpływu współczesnej reglamentacji na wejście przedsiębiorstwa na rynek, co stanowi główny cel całej pracy. Trzecia część to także próba dotarcia do finalnej oceny słuszności funkcjonowania obecnego modelu reglamentacji w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSmaga, Marcin - 131941 pl
dc.contributor.authorPełka, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSmaga, Marcin - 131941 pl
dc.contributor.reviewerWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:07:29Z
dc.date.available2020-07-27T21:07:29Z
dc.date.submitted2018-09-24pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-128741-195637pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232474
dc.languagepolpl
dc.subject.ena regulatory instruments, concessions, permits, regulated activity, freedom of business activity, business, company's entry into the marketpl
dc.subject.plinstrumenty reglamentacyjne, koncesje, zezwolenia, działalność regulowana, swoboda działalności gospodarczej, przedsiębiorstwo, wejście przedsiębiorstwa na rynekpl
dc.titleInstrumenty reglamentacyjne w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i ich wpływ na wejście przedsiębiorstwa na rynekpl
dc.title.alternativeRegulatory instruments in Act on Freedom of Business Activity and their impact on the company's entry into the market.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this Bachelor's Thesis are regulatory instruments - concessions, permits and regulated activities. Analyzing them in individual chapters allows us to reach the main objective of the work, i.e. the impact that the state's regulatory instruments apply to the process of entering an enterprise on the market. The work consists of three parts, and each part of the three chapters. The first part is of an introductory nature, it focuses on the aspect of economic effectiveness criteria and on the historical genesis of regulatory instruments. The next part is devoted to the presentation of concepts related to the subject of the work and the characteristics of individual rationing instruments. The last part is an attempt to analyze the effects of the discussed regulatory instruments on the market economy. Also taken into consideration are the positive and negative aspects of the impact of modern regulation on the entry of the enterprise into the market, which is the main goal of the entire work. The third part is also an attempt to reach the final assessment of the validity of the functioning of the current regression model in Poland.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy licencjackiej są instrumenty reglamentacyjne – koncesje, zezwolenia i działalność regulowana. Poddanie ich analizie w poszczególnych rozdziałach pozwala na dotarcie do głównego celu pracy, czyli wpływu, jaki zastosowanie przez państwo instrumentów reglamentacyjnych wywiera na proces wejścia przedsiębiorstwa na rynek. Praca składa się z trzech części, a każda część z trzech rozdziałów. Pierwsza część ma charakter wprowadzający, skupia się na aspekcie kryteriów efektywności ekonomicznej oraz na historycznej genezie instrumentów reglamentacyjnych. Kolejna część poświęcona jest prezentacji pojęć związanych przedmiotowo z tematem pracy oraz charakterystyce poszczególnych instrumentów reglamentacyjnych. Część ostatnia stanowi próbę analizy skutków, jakie przynoszą gospodarce rynkowej omówione instrumenty reglamentacyjne. Podjęte są tu również rozważania na temat pozytywnych i negatywnych stron wpływu współczesnej reglamentacji na wejście przedsiębiorstwa na rynek, co stanowi główny cel całej pracy. Trzecia część to także próba dotarcia do finalnej oceny słuszności funkcjonowania obecnego modelu reglamentacji w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Smaga, Marcin - 131941
dc.contributor.authorpl
Pełka, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Smaga, Marcin - 131941
dc.contributor.reviewerpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:07:29Z
dc.date.available
2020-07-27T21:07:29Z
dc.date.submittedpl
2018-09-24
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-128741-195637
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232474
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
a regulatory instruments, concessions, permits, regulated activity, freedom of business activity, business, company's entry into the market
dc.subject.plpl
instrumenty reglamentacyjne, koncesje, zezwolenia, działalność regulowana, swoboda działalności gospodarczej, przedsiębiorstwo, wejście przedsiębiorstwa na rynek
dc.titlepl
Instrumenty reglamentacyjne w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i ich wpływ na wejście przedsiębiorstwa na rynek
dc.title.alternativepl
Regulatory instruments in Act on Freedom of Business Activity and their impact on the company's entry into the market.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Warsaw
3
Bialystok
1
Dublin
1
Elblag
1
Przygodzice
1
Trzydnik Duzy
1

No access

No Thumbnail Available