Występowanie powikłań rany pooperacyjnej u chorych leczonych w oddziałach o profilu chirurgicznym

master
dc.abstract.enIntroduction: The incidence of postoperative wound comlipcations is still an important and current problem in medical care. Despite the knowledge of exogenous and endogenous factors contributing to the incidence of wound complications, their prevention is a challenge for surgical teams. Complications of postoperative wounds are source of pain and discomfort for the patient, prolong the hospitalization, increase the cost of care, and reduce staff satisfaction with the care provided.Aim: The aim of the study was to find out the type and frequency as well as factors determining the occurrence of postoperative wound complications among patients treated in surgical wards.Material and methods: The study was conducted using the metod of medical records analysis, using a quantitative technique. The research group consisted of 730 patients of one of Krakow hospitals, treated with the surgical metod and hospitalized from January to December 2020 in the department of general, oncological and vascular surgery. To collect the data, a proprietary questionnaire created in Microsoft Excel was used, containing a group of independent variables developed on the basis of the current literature. The data analysis was performed using the SPSS Statistica 20 program, with the significance level p <0.05.Results: The incidence of complications after the surgery was reported in 4.3% of the respondents. The most common complication was surgical site infection (2.5%), and the least frequent (0.7%) hematoma in the wound and hernia in the postoperative scar. The postoperative wound complications in the study group were influenced by such factors as hospitalization in the general surgery department (6,1%), diagnosed gastrointestinal disease (5,91%), urgent procedure (5,9%) and prolonged stay in ward (over 8 days on average). Postoperative wound complications were also more frequent among patients whose duration of the procedure was shorter than the overall mean (77 minutes) and was performed using the laparothomy method (5,1%). There was no correlation between such factors as; low level of nutritional status, the presence of comorbid conditions, foreign body in the wound, hypothermia, failure to use antibiotic prophylaxis, age and gender of patients and occurrence of postoperative wound complications in the study group. Conclusions: The knowledge of the factors of postoperative wound complications by medicial staff is an important element of care that may contribute to the reduction of their occurence..pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Występowanie powikłań ran pooperacyjnych nadal stanowi ważnyi aktualny problem w opiece medycznej. Pomimo znajomości czynników egzogennychi endogennych mających wpływ na występowanie powikłań ran, ich zapobieganie stanowi wyzwanie dla zespołów chirurgicznych. Bowiem powikłania ran pooperacyjnych są źródłem bólu i dyskomfortu dla pacjenta, przedłużają jego hospitalizację oraz zwiększają koszty opieki i mają wpływ na zmniejszenie zadowolenia personelu ze świadczonej opiek.Cel: Celem pracy było poznanie rodzaju i częstości oraz czynników warunkujących występowania powikłań rany pooperacyjnej u chorych leczonych w oddziałach o profilu chirurgicznym.Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone metodą analizy dokumentacji medycznej wykorzystując również skalę NRS (Nutritional Risk Screening). Grupę badaną stanowiło 730 pacjentów jednego z krakowskich szpitali, leczonych metodą operacyjną oraz hospitalizowanych od stycznia do grudnia 2020 roku na oddziale chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej. Do zebrania danych wykorzystano autorski kwestionariusz stworzony w programie Microsoft Excel zawierający dane opracowane na podstawie aktualnej literatury. Analizę danych sporządzono z wykorzystaniem programu SPSS Statistics 20, przyjmując poziom istotności p<0,05.Wyniki: Występowanie powikłań po zabiegu operacyjnym dotyczyło 4,3% badanych. Najczęściej występującym powikłaniem było zakażenie miejsca operowanego (2,5%),a najrzadziej (0,7%) krwiak w ranie i przepuklina w bliźnie pooperacyjnej. Na wystąpienie powikłań rany pooperacyjnej w badanej grupie miały wpływ takie czynniki, jak hospitalizacja na oddziale chirurgii ogólnej (6,1%), zdiagnozowana choroba układu pokarmowego (5,91%), tryb pilny zabiegu (5,9%) oraz wydłużony pobyt na oddziale (średnio ponad 8 dni). Częściej powikłania rany pooperacyjnej występowały również u pacjentów, których czas trwania zabiegu wynosił krócej niż ogólna średnia (77 min.) oraz był wykonywany metodą laparotomii (5,1%). Nie wykazano zależności pomiędzy takimi czynnikami jak; niski poziom stanu odżywienia, obecność chorób współistniejących, ciało obce w ranie, obniżona temperatura ciała, niestosowanie profilaktyki antybiotykowej, wiek i płeć pacjentówa wystąpieniem powikłań rany pooperacyjnej w badanej grupie.Wnioski: Znajomość przez personel medyczny czynników występowania powikłań ran pooperacyjnych jest istotnym elementem opieki, mogącym przyczynić się do zmniejszenia częstości ich występowania.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKózka, Maria - 200551 pl
dc.contributor.authorNiemiec, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKózka, Maria - 200551 pl
dc.contributor.reviewerMajda, Anna - 130794 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T04:25:35Z
dc.date.available2021-10-14T04:25:35Z
dc.date.submitted2021-09-30pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-153463-227187pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279816
dc.languagepolpl
dc.subject.enpostoperative wound complication, complication, risk factors, infectionpl
dc.subject.plrana pooperacyjna, powikłanie, czynniki ryzyka, zakażeniepl
dc.titleWystępowanie powikłań rany pooperacyjnej u chorych leczonych w oddziałach o profilu chirurgicznympl
dc.title.alternativeThe incidence of postoperative wound complications in patients treated in surgical wardspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The incidence of postoperative wound comlipcations is still an important and current problem in medical care. Despite the knowledge of exogenous and endogenous factors contributing to the incidence of wound complications, their prevention is a challenge for surgical teams. Complications of postoperative wounds are source of pain and discomfort for the patient, prolong the hospitalization, increase the cost of care, and reduce staff satisfaction with the care provided.Aim: The aim of the study was to find out the type and frequency as well as factors determining the occurrence of postoperative wound complications among patients treated in surgical wards.Material and methods: The study was conducted using the metod of medical records analysis, using a quantitative technique. The research group consisted of 730 patients of one of Krakow hospitals, treated with the surgical metod and hospitalized from January to December 2020 in the department of general, oncological and vascular surgery. To collect the data, a proprietary questionnaire created in Microsoft Excel was used, containing a group of independent variables developed on the basis of the current literature. The data analysis was performed using the SPSS Statistica 20 program, with the significance level p <0.05.Results: The incidence of complications after the surgery was reported in 4.3% of the respondents. The most common complication was surgical site infection (2.5%), and the least frequent (0.7%) hematoma in the wound and hernia in the postoperative scar. The postoperative wound complications in the study group were influenced by such factors as hospitalization in the general surgery department (6,1%), diagnosed gastrointestinal disease (5,91%), urgent procedure (5,9%) and prolonged stay in ward (over 8 days on average). Postoperative wound complications were also more frequent among patients whose duration of the procedure was shorter than the overall mean (77 minutes) and was performed using the laparothomy method (5,1%). There was no correlation between such factors as; low level of nutritional status, the presence of comorbid conditions, foreign body in the wound, hypothermia, failure to use antibiotic prophylaxis, age and gender of patients and occurrence of postoperative wound complications in the study group. Conclusions: The knowledge of the factors of postoperative wound complications by medicial staff is an important element of care that may contribute to the reduction of their occurence..
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Występowanie powikłań ran pooperacyjnych nadal stanowi ważnyi aktualny problem w opiece medycznej. Pomimo znajomości czynników egzogennychi endogennych mających wpływ na występowanie powikłań ran, ich zapobieganie stanowi wyzwanie dla zespołów chirurgicznych. Bowiem powikłania ran pooperacyjnych są źródłem bólu i dyskomfortu dla pacjenta, przedłużają jego hospitalizację oraz zwiększają koszty opieki i mają wpływ na zmniejszenie zadowolenia personelu ze świadczonej opiek.Cel: Celem pracy było poznanie rodzaju i częstości oraz czynników warunkujących występowania powikłań rany pooperacyjnej u chorych leczonych w oddziałach o profilu chirurgicznym.Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone metodą analizy dokumentacji medycznej wykorzystując również skalę NRS (Nutritional Risk Screening). Grupę badaną stanowiło 730 pacjentów jednego z krakowskich szpitali, leczonych metodą operacyjną oraz hospitalizowanych od stycznia do grudnia 2020 roku na oddziale chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej. Do zebrania danych wykorzystano autorski kwestionariusz stworzony w programie Microsoft Excel zawierający dane opracowane na podstawie aktualnej literatury. Analizę danych sporządzono z wykorzystaniem programu SPSS Statistics 20, przyjmując poziom istotności p<0,05.Wyniki: Występowanie powikłań po zabiegu operacyjnym dotyczyło 4,3% badanych. Najczęściej występującym powikłaniem było zakażenie miejsca operowanego (2,5%),a najrzadziej (0,7%) krwiak w ranie i przepuklina w bliźnie pooperacyjnej. Na wystąpienie powikłań rany pooperacyjnej w badanej grupie miały wpływ takie czynniki, jak hospitalizacja na oddziale chirurgii ogólnej (6,1%), zdiagnozowana choroba układu pokarmowego (5,91%), tryb pilny zabiegu (5,9%) oraz wydłużony pobyt na oddziale (średnio ponad 8 dni). Częściej powikłania rany pooperacyjnej występowały również u pacjentów, których czas trwania zabiegu wynosił krócej niż ogólna średnia (77 min.) oraz był wykonywany metodą laparotomii (5,1%). Nie wykazano zależności pomiędzy takimi czynnikami jak; niski poziom stanu odżywienia, obecność chorób współistniejących, ciało obce w ranie, obniżona temperatura ciała, niestosowanie profilaktyki antybiotykowej, wiek i płeć pacjentówa wystąpieniem powikłań rany pooperacyjnej w badanej grupie.Wnioski: Znajomość przez personel medyczny czynników występowania powikłań ran pooperacyjnych jest istotnym elementem opieki, mogącym przyczynić się do zmniejszenia częstości ich występowania.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kózka, Maria - 200551
dc.contributor.authorpl
Niemiec, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kózka, Maria - 200551
dc.contributor.reviewerpl
Majda, Anna - 130794
dc.date.accessioned
2021-10-14T04:25:35Z
dc.date.available
2021-10-14T04:25:35Z
dc.date.submittedpl
2021-09-30
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-153463-227187
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279816
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
postoperative wound complication, complication, risk factors, infection
dc.subject.plpl
rana pooperacyjna, powikłanie, czynniki ryzyka, zakażenie
dc.titlepl
Występowanie powikłań rany pooperacyjnej u chorych leczonych w oddziałach o profilu chirurgicznym
dc.title.alternativepl
The incidence of postoperative wound complications in patients treated in surgical wards
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
270
Views per month
Views per city
Warsaw
45
Poznan
22
Krakow
21
Wroclaw
18
Lodz
13
Bialystok
10
Gdansk
7
Bydgoszcz
6
Chorzów
6
Katowice
6

No access

No Thumbnail Available